κολλάζ για τις ΑΠΕ

[Untitled]Για την εφαρμογή αυτής της δραστηριότητας και εφόσον έχει γίνει κατανοητό από τους/τις μαθητές/τριες η σπουδαιότητα χρήσης εναλλακτικών μορφών ενέργειας, τα παιδιά προχωρούν στην κατασκευή αφίσας με τη μορφή του κολάζ. Χωρίζουμε τους/τις μαθητές/τριες σε ομάδες. Στη συνέχεια μοιράζουμε στους/στις μαθητές/τριες φωτογραφίες, κείμενα, εικόνες από διαφημίστηκα μηνύματα, ζωγραφιές από βιβλία, περιοδικά και άλλα έντυπα που έχουν σχέση με το θέμα. Ζητάμε από την προηγούμενη μέρα να έχουν συλλέξει και τα ίδια υλικό. Ζητάμε από τους/τις μαθητές/τριες να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία τους και να ασκήσουν την καλλιτεχνική τους ικανότητα κολλώντας, ζωγραφίζοντας ή γράφοντας κάποια χαρακτηριστικά σχόλια πάνω στην αφίσα που θα δημιουργήσουν. Κάθε ομάδα θα σχηματίσει τη δική της αφίσα στην οποία θα δώσει έναν πρωτότυπο τίτλο. Επίσης, οι μαθητές/τριες συνεργαζόμενοι μεταξύ τους θα ετοιμάσουνε ένα συνοδευτικό κείμενο με το οποίο θα παρουσιάσουν την αφίσα τους στην τάξη. Η παρουσίαση των αφισών θα γίνει από εκπρόσωπο της ομάδας και στο τέλος θα επικρατήσει συζήτηση και σχόλια. Οι αφίσες μπορούν να αναρτηθούν σε πίνακα ανακοινώσεων σε μια ανοιχτή έκθεση την οποία θα μπορούν να επισκεφτούν και οι υπόλοιποι μαθητές/τριες στο σχολείο ή ακόμα και οι γονείς. Αυτό δημιουργεί πρόσθετη ενθάρρυνση στους/στις μαθητές/τριες αυξάνοντας την αυτοπεποίθηση τους. Θα μπορούσε να γίνει ακόμα και βράβευσης των πιο εύστοχων σε περιεχόμενο και καλλιτεχνικά καλύτερης αφίσας με ηθικά βραβεία.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ


Για τη δραστηριότητα αυτή θα χρειαστούμε δύο διδακτικές ώρες. Στην πρώτη ώρα οι μαθήτες/τριες θα επεξεργαστούν το έντυπο υλικό που τους δίνεται, θα διαβάσουν τα σχετικά σχόλια που συνοδεύουν τις εικόνες και θα επιλέξουν εκείνες που θεωρούνε κατάλληλες για τη δημιουργία της αφίσας. Αφού έχει διαμορφωθεί ανάλογα ο χώρος στην τάξη και έχουν χωριστεί οι μαθητές/τριες σε ομάδες. Τη δεύτερη διδακτική ώρα μέσα από ομαδοσυνεργατική διαδικασία θα προχωρήσουν στη διαδικασία της αφίσας και του συνοδευτικού κειμένου. Στο τέλος της ώρας και από εκπρόσωπο της κάθε ομάδας θα παρουσιαστεί το αποτέλεσμα ενώπιον της τάξης.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Ø Περιοδικά, εφημερίδες, φωτογραφίες
Ø Χαρτόνια (4 Χ 4, σε διάφορα χρώματα), μαρκαδόροι, χρωματιστά μολύβια, ψαλίδια, κόλλες Κείμενο


μια διδακτική πρόταση από την ΓΟΥΡΓΟΥΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
και τον Δομουχτσή Νικόλαο

More pages