κολλάζ για το λιώσιμο των πάγων

κολλάζ για το λιώσιμο των πάγων - atlaswikiκολλάζ για το λιώσιμο των πάγων - atlaswiki

Σε αυτή την δραστηριότητα θα χωρίσουμε τους μαθητές σε τέσσερις ομάδες, μέσα στις οποίες θα συνεργαστούν τα παιδιά για να δημιουργήσουν κολλάζ με θέμα «Η ατμοσφαιρική ρύπανση και οι επιπτώσεις στον πλανήτη μας». Θα έχουμε ενημερώσει από την προηγούμενη μέρα όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες με το τι πρόκειται να ασχοληθούμε, οπότε να φέρουν μαζί τους διάφορα περιοδικά με εικόνες σχετικές με το θέμα. Όπως επίσης και ψαλίδια, κόλλες και μαρκαδόρους. Εμείς θα τους προσφέρουμε από ένα χρωματιστό χαρτόνι και φωτοτυπημένο υλικό που θα έχουμε βρει συλλέξει και θα αφορά το θέμα που θα ασχοληθούμε.
Έπειτα θα τους δώσουμε το φύλλο εργασίας που διατίθεται παρακάτω. Μετά την ολοκλήρωση του φύλλου εργασίας ,τους δίνουμε τον χάρτη εννοιών που παρατίθεται στην επόμενη σελίδα.
Δίνοντας τους αυτό το χάρτη εννοιών κουβεντιάζουμε για διάφορες πηγές μόλυνσης, προσπαθώντας να δώσουμε στα παιδιά να καταλάβουν τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουν για την διατήρηση της ισορροπίας αυτού του εύθραυστου πλανήτη. Επιπροσθέτως, μέσα από αυτή την διαδικασία τα παιδιά αναπτύσσουν χειροτεχνικές δεξιότητες, όπως και επικοινωνιακές ικανότητες. Η ομαδική δουλειά σε τέτοια μορφή αποκλείει σχεδόν τον ανταγωνισμό και εννοεί το συνεργατικό κλίμα που θεωρείται απαραίτητο εφόδιο για όλη τους τη ζωή.
Η διαδικασία αυτή υπολογίζουμε πως θα διαρκέσει το περισσότερο δύο ώρες διδασκαλίας.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ1. Με βάση το υλικό που σας δόθηκε και αυτό που διαθέτετε να κατασκευάσετε με την τεχνική του κολλάζ μια αφίσα με θέμα «Η ατμοσφαιρική ρύπανση και οι επιπτώσεις στον πλανήτη μας»
2. Ετοιμάστε γραπτά ή προφορικά ένα κείμενο παρουσίασης που να αφορά την αφίσα σας.
3. Αφού αναρτήσετε την αφίσα σας με τις υπόλοιπες των συμμαθητών και συμμαθητριών σας, απαντήστε στις ερωτήσεις που μπορεί να έχουν.

μια διδακτική πρόταση από την Λασπά Ελένη, την Νιώτη Στυλιανή
και τον Δομουχτσή Νικόλαο

More pages