κολλάζ για το πετρέλαιο

κολλάζ για το πετρέλαιο - atlaswiki Η δραστηριότητα αυτή έχει σαφώς έναν καλλιτεχνικό χαρακτήρα. Στόχος της είναι μέσα από τη δημιουργία κολλάζ που να σχετίζεται με το θέμα του πετρελαίου και της πυρηνικής ενέργειας να γίνει κατανοητό σε όλες του τις διαστάσεις το ζήτημα της ενέργειας που απασχολεί τη σύγχρονη κοινωνία. Ένα σημαντικό ρόλο παίζει σ’αυτή τη δραστηριότητα το γεγονός πως τα παιδιά μέσα από τις εικόνες που θα χρησιμοποιήσουν για το κολλάζ κατορθώνουν να έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ουσιαστικά, η δραστηριότητα αυτή κατορθώνει να βγάλει το μάθημα της Φυσικής από τα παραδοσιακά πρότυπα που συνήθως είναι ανιαρά και δε μπορούν να κάνουν τους μαθητές να το αγαπήσουν.

Πιο αναλυτικά:
Για τη δραστηριότητα μας αυτή πρέπει να δώσουμε καταρχήν στους μαθητές μας ένα σύνολο από κάρτες που θα χρησιμεύσουν για το κολλάζ και που θα σχετίζονται με το θέμα της εργασίας μας. Παίρνοντας τις κάρτες τα παιδιά μπορούν να ξεκινήσουν το κολλάζ. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του κολλάζ τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να συνομιλούν μεταξύ τους, να ανταλλάσσουν υλικά και να δίνουν συμβουλές και οδηγίες το ένα στο άλλο για την καλύτερη δυνατή κατασκευή του κολλάζ. Αφού ολοκληρωθεί το κολλάζ θα ακολουθήσει μια συζήτηση για το περιεχόμενο του κολλάζ, τον τρόπο κατασκευής του, τη σχέση του κολλάζ με την ενότητα με την οποία ασχολούμαστε. Ίσως μετά την κατασκευή του κολλάζ θα μπορούσε να ακολουθήσει μια έκθεση των δημιουργημάτων των παιδιών κάτι που βεβαίως θα λειτουργούσε ως ένα επιπλέον κίνητρο για την καλύτερη εκτέλεση της δραστηριότητας.

Η χρονική διάρκεια της εν λόγω δραστηριότητας είναι περίπου 2 διδακτικές ώρες καθώς απαιτείται αρκετός χρόνος για να μπορέσουν τα παιδιά να κάνουν το κολλάζ αλλά και να γίνει η συζήτηση σχετικά με το περιεχόμενο του κολλάζ κ. ά. Ως διδακτικό υλικό δίνονται στα παιδιά φωτογραφίες-κάρτες που θα χρησιμεύσουν για την κατασκευή του κολλάζ.

Όσον αφορά το διαθεματικό χαρακτήρα της δραστηριότητας μας γίνεται σαφές πως το μάθημα της Φυσικής μέσα από την κατασκευή του κολλάζ συνδέεται με τις τέχνες και ιδιαίτερα με τη Ζωγραφική. Ο/η μαθητής/μαθήτρια αποκτά ενδιαφέροντα σχετικά με τη ζωγραφική κάτι που τον βοηθά στο να αναπτύξει θετική στάση απέναντι στον πολιτισμό, τις τέχνες και γενικότερα την πνευματική παραγωγή της κοινωνίας. Επιπλέον, η δραστηριότητα αυτή βοηθά στην καλλιέργεια και στη διεύρυνση της φαντασίας των παιδιών, στην ανάπτυξη καλλιτεχνικών δεξιοτήτων και στην απόκτηση εμπειριών σχετικά με την ομαδική δουλειά.

μια διδακτική πρόταση από την Παπαδοπούλου Αικατερίνη, τον Παπαθανασίου Χρήστο
και τον Δομουχτσή Νικόλαο

More pages