κολλάζ για το φαινομενο του θερμοκηπίου

κολλάζ για το φαινομενο του θερμοκηπίου - atlaswiki Το κολλάζ είναι τεχνικός όρος της ζωγραφικής, που χρησιμοποιείται για τα έργα καλλιτεχνών, που αντί να χρησιμοποιούν μόνο χρώματα, χρησιμοποιούν και διάφορα ετερογενή υλικά, όπως υφάσματα, φωτογραφίες, χρωματιστά χαρτιά, και άλλα. Το πρώτο κολλάζ στην ιστορία των εικαστικών τεχνών φτιάχτηκε από τον Ζωρζ Μπρακ το 1912. Από τότε υπήρξε μια τεχνική που προτιμήθηκε από διάφορα καλλιτεχνικά ρεύματα της ζωγραφικής, όπως των νταντά, των κυβιστών και των υπερρεαλιστών. Πολύ διάσημα κολλάζ έχει φτιάξει και ο κορυφαίος Πικάσσο.
Σήμερα, το κολλάζ έχει γίνει δεκτό στην εκπαίδευση και χρησιμοποιείται συχνά στα σχολεία, σαν δραστηριότητα ψυχαγωγίας αλλά και διαπαιδαγώγησης.
Με την παρακάτω δραστηριότητα, αυτό που επιχειρείται, είναι μια σύζευξη των φυσικών επιστημών με την αισθητική αγωγή (κολλάζ), τον οπτικό αλφαβητισμό και τη γλώσσα.
Για να γίνει όλο αυτό, θα ζητηθεί από τα παιδιά να κατασκευάσουν μια αφίσα με την τεχνική του κολλάζ. Θα τους μοιραστούν υλικά όπως: χρωματιστά χαρτόνια, κόλλες, ψαλίδια, μαρκαδόρους, περιοδικά με πολύχρωμες σελίδες και το ίδιο πακέτο με εικόνες και φωτογραφίες που θα συνοδεύονται ίσως από λεζάντες ή μικρά κείμενα.
Οι αφίσες που θα κατασκευάσουν, θα μπορούν να περιέχουν εικόνες, σχήματα και κείμενα-λεζάντες, που είτε θα γράψουν μόνα τους είτε θα είναι από αυτά που τους δόθηκαν μαζί με το υλικό. Επίσης, θα τους ζητηθεί να δώσουν στην κάθε αφίσα από έναν πρωτότυπο τίτλο, αντιπροσωπευτικό του θέματος της. Έπειτα, θα πρέπει να συνθέσουν ένα σύντομο κείμενο, βάση του οποίου θα παρουσιάσουν την αφίσα στους/στις συμμαθητές/ριές τους.
Πιο συγκεκριμένα, τα θέματα για την αφίσα θα είναι δύο. Το πρώτο θα είναι τα αίτια του νέφους και του φαινομένου του θερμοκηπίου και το δεύτερο θα είναι τα αποτελέσματα από το νέφος και το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Εξάλλου, σε όλη την έκταση της διαθεματικής διδασκαλίας, νέφος και φαινόμενο του θερμοκηπίου έχουν μελετηθεί σε συνάρτηση το ένα με το άλλο. Για να γίνε αυτό, οι μισές ομάδες, από αυτές στις οποίες θα χωριστούν τα παιδιά της τάξης- ή τα μισά παιδιά της τάξης, αν η τάξη είναι ολιγομελής και αυτό είναι εφικτό-, θα ασχοληθούν με το πρώτο και οι άλλες μισές με το δεύτερο.
Αφού αναρτηθούν και παρουσιαστούν στην τάξη όλες οι αφίσες, πραγματοποιώντας έτσι μια μικρή συνεδρία αφίσας, θα ακολουθήσει συζήτηση και οι ομάδες θα δεχτούν ερωτήσεις, σχετικά με τα θέματα που διαπραγματεύθηκαν.
Μέσα από την παραπάνω διαδικασία επιχειρείται μια τρισδιάστατη προσέγγιση της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών, που προσφέρει εφόδια για τη καλλιέργεια επιστημονικά εγγράμματων πολιτών.
Σε γνωστικό, λοιπόν επίπεδο, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με θέματα-έννοιες που εμπεριέχονται στη σφαίρα των φυσικών επιστημών, μερικές από τις οποίες -ενδεικτικά- θα μπορούσαν να είναι: νέφος, φαινόμενο του θερμοκηπίου, θερμοηλεκτρικά εργοστάσια, μόλυνση του περιβάλλοντος, ρύπανση της ατμόσφαιρας, τήξη των πολικών πάγων, ερημοποίηση. Πληροφορούνται, ακόμη, σε σχέση με τα αίτια και τις επιπτώσεις των δύο περιβαλλοντικών προβλημάτων, που συμπεριλαμβάνει τι θέμα τους.
Σε μεταγνωστικό επίπεδο, τα παιδιά φαίνεται να αναγνωρίζουν την αλληλεπίδραση που ασκείται ανάμεσα στην επιστήμη-τεχνολογία και το περιβάλλον, κάνοντας έκδηλο τον αντίκτυπο που αυτή η αλληλεπίδραση έχει ή θα έχει στις κοινωνίες ή και στις ίδιες μας τις ζωές. Παράλληλα, οξύνεται η κριτική τους σκέψη, στο σημείο που θα πρέπει, από το ίδιο πακέτο φωτογραφιών να διαχωρίσουν αυτές που είναι σχετικές με το θέμα τους, αλλά και σε ό,τι αφορά τη γραφή των λεζάντων και του τίτλου της αφίσας.
Σε συναισθηματικό επίπεδο, επιχειρείται η πρόκληση του ενδιαφέροντος των παιδιών, καθώς και η καλλιέργεια μιας θετικής στάσης απέναντι στις φυσικές επιστήμες. Τέλος, επιτυγχάνεται η ευαισθητοποίησή τους απέναντι στο περιβαλλοντικό μέλλον του πλανήτη, και ίσως καταλήγουν στο να μπουν σε σκέψεις σχετικά με την απόδοση ευθυνών σε ατομικό, συλλογικό και πολιτικό επίπεδο.

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να πραγματοποιηθεί σε δύο διδακτικές ώρες. Στην πρώτη, τα παιδιά θα ασχοληθούν με την κατασκευή της αφίσας και με την γραφή του σύντομου κειμένου για την παρουσίασή της, ενώ η δεύτερη θα περιλαμβάνει την παρουσίαση των αφισών και τη συζήτηση με αφορμή αυτές. Βέβαια, αυτό εξαρτάται και από τον τελικό αριθμό των αφισών που θα πάρουμε από τα παιδιά, δηλαδή το συνολικό αριθμό των ομάδων στα οποία θα τα χωρίσουμε.

μια διδακτική πρόταση από την Ξενίδου Ευδοξία
και τον Δομουχτσή Νικόλαο

More pages