κολλάζ σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας

κολλάζ σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας - atlaswiki Στην τέταρτη δραστηριότητα, τα παιδιά θα ασχοληθούν με τη δημιουργία αφίσας με την τεχνική του κολάζ. Θα δοθούν φωτοτυπημένες εικόνες από βιβλία και άλλα έντυπα, μαρκαδόροι σε διάφορα χρώματα, ψαλίδια, κόλλες, χρωματιστά χαρτόνια και περιοδικά με πολύχρωμες σελίδες. Όλα αυτά αποτελούν το διδακτικό υλικό της δραστηριότητας αυτής. Επιπλέον, εκτός από τα υλικά που τους δώσαμε, τα παιδιά θα έχουν ήδη ψάξει μόνα τους για δικές τους εικόνες, καθώς το θέμα και η ιδέα του κολάζ τους είχε ανακοινωθεί μια εβδομάδα πριν.
Τα παιδιά χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες. Έχοντας ως θέμα ¨Εξοικονόμηση Ενέργειας¨ θα κατασκευάσουν μια αφίσα. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουν τις αφίσες που έφτιαξαν στη γιορτή του σχολείου για το περιβάλλον.
Η χρονική διάρκεια που απαιτείται για αυτήν τη δραστηριότητα είναι 1 ώρα.
Η διαδικασία του κολάζ συνδέεται με το μάθημα των εικαστικών, καθώς οι μαθητές/τριες καλούνται να δημιουργήσουν μια αφίσα, καλλιεργώντας με αυτόν τον τρόπο την αισθητική αγωγή. Επίσης, με την προφορική παρουσίαση της αφίσας μπροστά σε κοινό, αναπτύσσουν τη γλωσσική ικανότητα σε θέματα που αφορούν τις φυσικές επιστήμες.
Με τη δημιουργία της αφίσας, οι μαθητές/τριες εκφράζουν τον προβληματισμό τους πάνω σε περιβαλλοντικά θέματα, ενώ παράλληλα αναπτύσσεται το πνεύμα συνεργασίας μεταξύ τους. Είναι από τους πιο κατάλληλους τρόπους για την προσέγγιση του γνωστικού ενδιαφέροντος τους.
Ένας άλλος στόχος είναι η καλλιέργεια του προφορικού λόγου και η σωστή χρήση του μπροστά σε κοινό. Τα παιδιά θα δημιουργήσουν το κολάζ σύμφωνα με τις οδηγίες του φύλλου εργασίας.

Φύλλο εργασίας

1 Εργασία Ημερομηνία___________
Ομάδα συνεργασίας_____________________________________

  1. Παρατηρήστε τις εικόνες που σας δόθηκαν και προσπαθήστε να δημιουργήσετε μια αφίσα με την τεχνική του κολάζ. Η αφίσα θα έχει θέμα ¨Εξοικονόμηση Ενέργειας¨.
  2. Ετοιμάστε προφορικά ή εάν δυσκολεύεστε γραπτά, μια παρουσίαση της αφίσας.
  3. Αναρτήστε την αφίσα στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου και παρουσιάστε την στη γιορτή. Να είστε έτοιμοι να απαντήσετε σε τυχόν ερωτήσεις.
μια διδακτική πρόταση από την Γκώτη Μαρία, την Αθανασίου Μυριάνθη
και τον Δομουχτσή Νικόλαο

More pages