λεξιλογική άσκηση για το πετρέλαιο

Στη δραστηριότητα αυτή επιλέγουμε να κάνουμε κάτι που συνήθως δεν υπάρχει στα βιβλία της Φυσικής, μία λεξιλογική άσκηση που σχετίζεται άμεσα με το θέμα που επιλέξαμε να παρουσιάσουμε. Μέσα από τη δραστηριότητα αυτή κατορθώνουμε να εξάψουμε την περιέργεια και το ενδιαφέρον των μαθητών σχετικά με το θέμα μας καθώς τα παιδιά καλούνται να βρουν μέσα από τους ορισμούς τις λέξεις εκείνες που τις έχουμε πάρει από το πετρέλαιο και την πυρηνική ενέργεια.

λεξιλογική άσκηση για το πετρέλαιο - atlaswiki

Πιο αναλυτικά:

Στη δραστηριότητά μας αυτή ξεκινάμε φέρνοντας στην τάξη μια σακούλα που θα περιέχει μέσα μικρά χαρτάκια πάνω στα οποία θα είναι γραμμένοι οι ορισμοί των λέξεων που θέλουμε τα παιδιά να βρούνε. Αφού εξηγήσουμε στα παιδιά τι θέλουμε να κάνουν τα χωρίζουμε σε 3 ομάδες και δίνουμε σε κάθε ομάδα από 10 χαρτάκια με διαφορετικούς το καθένα ορισμούς. Τα παιδιά έχουν στη διάθεσή τους αρκετό χρόνο να βρουν τις λέξεις. Αφού περάσει ο χρόνος που έχουμε δώσει στα παιδιά τα καλούμε να μας δώσουν τις απαντήσεις τους. Οι άλλες ομάδες σχολιάζουν τις απαντήσεις των παιδιών και ξεκινάει ο διάλογος μεταξύ των ομάδων μέσα από τον οποίο διορθώνονται και οι λάθος απαντήσεις.

Η χρονική διάρκεια της εν λόγω δραστηριότητας φτάνει τα 30 λεπτά. Ως διδακτικό υλικό δίνουμε στα παιδιά τους ορισμούς που είναι γραμμένοι πάνω στα μικρά χάρτινα κομματάκια .Π.χ. ένας ορισμός θα μπορούσε να είναι: Πώς λέγεται εκείνο το παράγωγο του πετρελαίου που το χρησιμοποιούμε για την κίνηση των αυτοκινήτων; Η βενζίνη θα είναι η σωστή απάντηση.

Στη δραστηριότητά μας αυτή υπάρχει μια έντονη διαθεματική σύνδεση με το μάθημα της γλώσσας. Τα παιδιά για να μπορέσουν να κατανοήσουν τι ακριβώς ζητάει η άσκηση και να φτάσουν στη λύση θα πρέπει να γνωρίζουν τις έννοιες του ορισμού και της σημασίας των λέξεων. Επίσης, θα πρέπει να είναι αρκετά εκπαιδευμένα με τέτοιου είδους δραστηριότητες από τη Γλώσσα καθώς μόνο έτσι θα μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στη χρήση της δύσκολης ορολογίας της Φυσικής.
Όσον, αφορά τέλος τις δεξιότητες και τις στάσεις που αναπτύσσουν τα παιδιά αυτές είναι οι εξής: Τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούνε τη γλώσσα τους και τη σωστή χρήση της. Εξοικειώνονται με το διάλογο και καταλαβαίνουν πως πίσω από καθετί που λέγεται στην καθημερινή ζωή υπάρχει κάτι άλλο που με επιμονή και υπομονή μπορούν να ανακαλύψουν. Αυτή η δεξιότητα αναπτύσσει την κριτική τους στάση απέναντι στα πράγματα και τις καταστάσεις του καθημερινού βίου, καθιστώντας τους έτσι χρήσιμους και συνειδητοποιημένους πολίτες.


μια διδακτική πρόταση από την Παπαδοπούλου Αικατερίνη, τον Παπαθανασίου Χρήστο
και τον Δομουχτσή Νικόλαο

More pages