μάθημα ανακύκλωσης

μάθημα ανακύκλωσης - atlaswikiμάθημα ανακύκλωσης - atlaswikiμάθημα ανακύκλωσης - atlaswiki


οδηγίες για τη διδασκαλία

Ζητείται από τα παιδιά να φέρουν απ’ το σπίτι τους τελειωμένες συσκευασίες που θεωρούν ότι μπορούν να ανακυκλωθούν.
Χωρίζονται σε ομάδες και ξεχωρίζουν τις συσκευασίες σε κατηγορίες ανάλογα με το υλικό απ’ το οποίο είναι φτιαγμένες .
Έπειτα τους μοιράζονται ειδικές σακούλες ανακύκλωσης.
Σκοπός του μαθήματος είναι να μάθουν τα παιδιά να χωρίζουν και ν’ ανακυκλώνουν σωστά τα σκουπίδια τους.διδακτικό υλικό

ειδικές σακούλες ανακύκλωσης


χρονική διάρκεια

1 διδακτική ώρα


δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται

Στάσεις : Τα παιδιά αποκτούν οικολογική συνείδηση και μαθαίνουν να είναι σωστά ως μέλη μιας κοινωνίας.
Δεξιότητες: Μαθαίνουν ν’ αναγνωρίζουν και να ξεχωρίζουν διάφορα υλικά.


διαφορετικές θεματικές περιοχές που εμπλέκονται

Σ’ αυτή τη δραστηριότητα τα μαθήματα που εμπλέκονται είναι: οι φυσικές επιστήμες αφού θέμα της δραστηριότητας είναι ένας τρόπος για την καταπολέμηση της περιβαλλοντικής μόλυνσης και η πολιτική αγωγή αφού μαθαίνοντας τα παιδιά ν’ ανακυκλώνουν διδάσκονται πώς να είναι σωστοί πολίτες στην κοινωνία και να βοηθούν στην ευημερία της.


χάρτης εννοιών
μάθημα ανακύκλωσης - atlaswikiμια διδακτική πρόταση από τις Σφηναρολάκη Βασιλική και Χατζηστυλλή Ιωάννα

More pages