μέτρηση της θερμοκρασίας με την κλίμακα Κελσίου

Στο εργαστήριο οι μαθητές/ τριες χωρίζονται σε ομάδες και εκτελούν πειράματα σχετικά με τη μέτρηση της θερμοκρασίας ακολουθώντας οδηγίες και απαντώντας στις ερωτήσεις του φύλλου εργασίας. Μετά την εκτέλεση των πειραμάτων και του φύλλου εργασίας κάνουν συζητήσεις και καταλήγουν σε συμπεράσματα.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 2 διδακτικές ώρες

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ : θερμόμετρα, ρολόγια, γυάλινο μπουκάλι με καπάκι, γυάλινο σωλήνα, γυάλινο κύπελλο, μελάνι, νερό και πάγο.

μέτρηση της θερμοκρασίας με την κλίμακα Κελσίου - atlaswiki

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ : Η δραστηριότητα αυτή σχετίζεται με Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Μετεωρολογία και Γεωγραφία.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ : Μέσα από αυτή την δραστηριότητα επιδιώκεται όπως οι μαθητές /τριες :
Κάνουν παρατηρήσεις σχετικές με την κατασκευή και λειτουργία του θερμόμετρου ( Ικανότητα της παρατήρησης ).
Χρησιμοποιήσουν ορθά το θερμόμετρο, για να μετρήσουν τη θερμοκρασία διάφορων σωμάτων ( ικανότητα μέτρησης ).
Χρησιμοποιήσουν ορθούς επιστημονικούς όρους κατά την ανακοίνωση των παρατηρήσεων τους και κατά τη συζήτηση ( Επικοινωνία ).
Ορίσουν με δικά τους λόγια τι είναι το θερμόμετρο (Διατύπωση λειτουργικών ορισμών ).

μια διδακτική πρόταση από τον ΓΕΩΡΓΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ, την ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
και τον Δομουχτσή Νικόλαο

More pages