μία έρευνα για το κάπνισμα

μία έρευνα για το κάπνισμα - atlaswikiμία έρευνα για το κάπνισμα - atlaswiki μία έρευνα για το κάπνισμα - atlaswiki


οδηγίες για τη διδασκαλία

Σε αυτή τη δραστηριότητα τα παιδιά θα κάνουν μία δική τους δημοσκόπηση. Ο διδάσκων χωρίζει τους μαθητές σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων και τους κατευθύνει για τη δημιουργία του ερωτηματολογίου. Τα παιδιά θα κάνουν τους ρεπόρτερ, ρωτώντας τους γονείς, συγγενείς, καθηγητές και φίλους μια σειρά ερωτήσεων σχετικά με το κάπνισμα. Τα δεδομένα που θα συλλέξουν καθώς και τα συμπεράσματα τους θα αποδοθούν γραπτώς, με τη μορφή εργασίας η οποία θα παρουσιαστεί στη τάξη. Στη παρουσίαση τα αποτελέσματα θα αναλυθούν και θα συζητηθούν.


διδακτικό υλικό

Φύλλο Εργασίας


Ομάδα Εργασίας:

1)Χωριστείτε σε ομάδες των 4-5 ατόμων.

2) Θα δημιουργήσετε ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με το κάπνισμα το οποίο θα απευθύνεται σε άτομα διαφορετικών ηλικιακών ομάδων, του περιβάλλοντος σας.

3)Σκεφτείτε και καταγράψτε σε μια κόλλα χαρτί τις ερωτήσεις σας.

Ενδεικτικά σας προτείνουμε:
α) Χρόνος έναρξης του καπνίσματος
β) Ποσότητα τσιγάρων την ημέρα
γ) Αν προσπάθησαν να σταματήσουν το κάπνισμα
δ) Αν αντιμετωπίζουν προβλήματα. Αν ναι, τι είδους;
ε) Αν είναι πρώην καπνιστές, διαπίστωσαν διαφορές στον οργανισμό και τη ψυχολογία τους όταν έκοψαν το κάπνισμα;

4) Τα στοιχεία που θα συλλέξετε, θα τα τοποθετήσετε σε έναν πίνακα όπου θα φαίνονται συγκεντρωμένα τα αποτελέσματα.

5) Σε ένα κείμενο παρουσιάστε τα αποτελέσματα του γκάλοπ σας και παραθέστε τα σχόλιά σας.


Παρατηρήσεις:
· Οι εργασίες θα παρουσιαστούν στη τάξη.
· Να καταγράφετε την ηλικία των ερωτώμενων και το φύλλο.
· Ρωτήστε τι τους προσφέρει το κάπνισμα, δεν θα ξέρουν τι να σας απαντήσουν!!!!!!!!!!!


χρονική διάρκεια

Για τη διεξαγωγή της έρευνας και την εργασία ο δάσκαλος θα διαθέσει στα παιδιά ένα ικανοποιητικό χρονικό περιθώριο, πέντε ημερών. Για την παρουσίαση και τον επαρκή σχολιασμό των συμπερασμάτων στη τάξη θα χρειαστούν περίπου 40 λεπτά της ώρας.


δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται

Τα παιδιά αναλαμβάνουν δράση και πραγματοποιούν ένα γκάλοπ. Γίνονται ενεργό μέρος της διδασκαλίας, μαζεύοντας τα ίδια πληροφορίες και νέα στοιχεία. Μπαίνουν στη διαδικασία σκέψης ώστε να βρουν τις ερωτήσεις τους και στη συνέχεια να δημιουργήσουν πίνακα. Για το σχολιασμό των αποτελεσμάτων χρειάζεται κριτική και σε βάθος σκέψη, προκειμένου να κάνουν διάφορες συσχετίσεις μεταξύ των δεδομένων. Επιπλέον κάθε ξεχωριστή συνέντευξη, αποτελεί αφορμή για συζήτηση, για παράδειγμα του παιδιού με τους γονείς ή άλλα κοντινά πρόσωπα, διαδικασία που εξελίσσει τα παιδιά σε ώριμους ακροατές αλλά και συνομιλητές.


διαφορετικές θεματικές περιοχές που εμπλέκονται

Σε αυτή τη δραστηριότητα τα παιδιά γίνονται τα ίδια δημοσιογράφοι και κάνουν μία στατιστική έρευνα. Μπορούμε να πούμε πως η δραστηριότητα αυτή συναντά τη στατιστική.


χάρτης εννοιών
μία έρευνα για το κάπνισμα - atlaswikiμια διδακτική πρόταση από τις Πασχάλη Σοφία και Τσόκανου Μαρία

More pages