μία αφίσα για την κλωνοποίηση


μία αφίσα για την κλωνοποίηση - atlaswiki μία αφίσα για την κλωνοποίηση - atlaswiki

Αντί να διδάξουμε την κλωνοποίηση στα παιδιά με το παραδοσιακό τρόπο θα επιλέξουμε τη δημιουργία αφίσας με την τεχνική του κολάζ.
Αρχικά ενημερώνουμε τους μαθητές μας αρκετές μέρες πριν για τη δραστηριότητα μας ενώ τους ζητούμε να ψάξουν
και να φέρουν μέσα στην τάξη υλικό από άρθρα σχετικά με την κλωνοποίηση. Στην πορεία διανέμουμε σε όλα τα παιδιά φύλλα εργασίας που θα τους διευκολύνουν στη δουλεία τους.
Στη συνέχεια θα χωρίσουμε τους μαθητές σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων και σε κάθε ομάδα θα δώσουμε χρωματιστό χαρτόνι,
μαρκαδόρους σε διάφορα χρώματα, ψαλίδια, κόλλες, και ένα πλούσιο υλικό από εικόνες που έχουμε επιλέξει εμείς
που έχουν ως κεντρικό θέμα την κλωνοποίηση.
Η κάθε ομάδα θα σχεδιάσει τη δική της αφίσα δίνοντας την έτσι το ύφος που προτιμούν και ταιριάζει περισσότερο στο στυλ τους.
Η κάθε ομάδα θα χρησιμοποιήσει το υλικό από το άρθρο που έχει φέρει μέσα στην τάξη
είτε κολλώντας το απόσπασμα απευθείας στο χαρτόνι είτε γράφοντας το οι ίδιοι.
Η κάθε αφίσα θα έχει έναν πρωτότυπο τίτλο που θα τον έχουν αναλάβει τα παιδιά.
Όταν, στο τέλος όλες οι αφίσες θα είναι έτοιμες θα αναρτώνται, ενώ στη συνέχεια
η κάθε ομάδα θα παρουσιάζει προφορικά την αφίσα της στις άλλες ομάδες '
και θα είναι έτοιμη να απαντήσει στις τυχόν απορίες του.

χρονική διάρκεια

Για την πραγμάτωση της δραστηριότητας της δημιουργίας αφίσας με τη μέθοδο κολάζ χρειαστήκαμε αναλυτικά τον εξής χρόνο:Πέντε ημέρες πριν την εκτέλεση της δραστηριότητας ζητήσαμε από τα παιδιά να ψάξουν υλικό από εφημερίδες και περιοδικά σχετικά με το θέμα μας (την κλωνοποίηση). Αναλυτικά , χρειαστήκαμε 10 λεπτά της διδακτικής ώρας για να χωρίσουμε τα παιδιά σε ομάδες και να μοιράσουμε στην κάθε ομάδα τα υλικά για να πραγματοποιήσουν τη δημιουργία αφίσας με τη μέθοδο του κολάζ. Το υπόλοιπο της διδακτικής ώρας δηλαδή 40 λεπτά αξιοποιήθηκαν στην εκτέλεση της δραστηριότητας δηλαδή της δημιουργίας κολάζ. Επιπλέον, χρειαστήκαμε μία διδακτική ώρα προκειμένου να παρουσιάσει η κάθε ομάδα την αφίσα της και στην συνέχεια να ακολουθήσει μία συζήτηση μέσα στην τάξη από όλες τις ομάδες.

διδακτικό υλικό

Για να πραγματοποιήσουμε την δραστηριότητα της δημιουργίας αφίσας με τη μέθοδο κολάζ χρειαστήκαμε τα εξής διδακτικά υλικά: αρχικά μοιράσαμε σε όλες τις ομάδες από ένα φύλλο εργασίας που θα τους καθοδηγεί και θα διευκολύνει τη διεκπεραίωση της δραστηριότητας τους. Επίσης, μοιράσαμε σε κάθε ομάδα από ένα χρωματιστό χαρτόνι, ένα πακέτο από μαρκαδόρους σε διάφορα χρώματα, δύο ψαλίδια, δύο κόλλες, εικόνες από θέματα σχετικά με την κλωνοποίηση. Ενώ τους ζητήσαμε να φέρουν μόνοι τους γραπτά κείμενα από άρθρα σχετικά με την κλωνοποίηση.

φύλλο συνεργασίας

ομάδα συνεργασίας

1ο βήμα : Ψάξτε έντυπο υλικό σχετικό με την κλωνοποίηση από εφημερίδες ή και από περιοδικά σε χρονικό διάστημα των 3-4 ημερών και φέρτε τα στο σχολείο

2ο βήμα : διαλέξτε 3 άτομα που θα αποτελούν την ομάδα συνεργασίας σας

3ο βήμα :θα σας μοιραστούν υλικά, τα οποία θα πρέπει να αξιοποιήσετε προκειμένου να φτιάξετε την αφίσα με την μέθοδο του κολάζ

4ο βήμα : προχωρήστε στη δραστηριότητα δημιουργίας κολάζ ενώ θα πρέπει να προσθέτετε και το γραπτό κείμενο στην αφίσα σας

5ο βήμα : αφού έχετε ολοκληρώσει την αφίσα σας παρουσιάστε την μέσα στην τάξη και να είστε έτοιμοι να απαντήσετε στις απορίες των συμμαθητών σας σχετικά με την αφίσα σας.διαφορετικές θεματικές που εμπλέκονται

Για την πραγματοποίηση της δραστηριότητας της δημιουργίας αφίσας με την τεχνική του κολάζ προκειμένου να διδαχτεί το θέμα της κλωνοποίησης εμπλέκονται οι εξής θεματικές περιοχές :

βιολογία

Οι μαθητές, έρχονται σε επαφή με την έννοια της κλωνοποίησης, τη χρησιμότητα της, τη λειτουργικότητα της, τους κινδύνους και τα οφέλη της και όλα αυτά από τη βιολογική προσέγγιση. Το μάθημα της βιολογίας έρχεται να καλύψει όλα τα κενά των μαθητών σχετικά με την κλωνοποίηση, να απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα των μαθητών και να διαλευκάνει το μυστήριο που κρύβεται γύρω από την έννοια της. Μέσω τόσο των εικόνων όσο και με τα άρθρα σχετικά με την κλωνοποίηση οι μαθητές όχι μόνο μαθαίνουν την έννοια της κλωνοποίησης αλλά είναι ικανοί να ερμηνεύσουν με βιολογικούς όρους οτιδήποτε έχουν διδαχτεί. Επιπλέον, αποκτώντας τέτοιου είδους γνώσεις διευρύνονται οι ορίζοντες των μαθητών καθώς μετατρέπουν τις άλλοτε προπαγανδιστικές τους γνώσεις σε γνήσιες και αληθινές.

νεοελληνική γλώσσα και έκθεση

Η δημιουργία αφίσας με τη μέθοδο κολάζ έκτος από τις γνώσεις περί βιολογίας που προσφέρει στους μαθητές,
τους δίνει την ευκαιρία να καλλιεργήσουν το λεξιλόγιό τους και να και να αποκτήσουν καλύτερες γλωσσικές ικανότητες.
Επιπλέον, οι μαθητές εκπαιδεύονται στην παρουσίαση ενός προφορικού υλικού καλλιεργώντας έτσι τις γλωσσικές τους ικανότητες.
Οι μαθητές προσθέτουν καινούργιες λέξεις στο λεξιλόγιο τους και μαθαίνουν τη σωστή ερμηνεία εννοιών που τους ήταν μέχρι τότε άγνωστες.
εικαστικά

Η δημιουργία αφίσας με τη μέθοδο του κολάζ δίνει μία ευκαιρία στους μαθητές να αξιοποιήσουν τις εικαστικές τους δεξιότητες .
Οι μαθητές μαθαίνουν με τον πιο δημιουργικό και εποικοδομητικό τρόπο αφού είναι οι ίδιοι αυτοί που οδηγούνται στην ανακάλυψη της μάθησης.
Τα εικαστικά προσφέρουν στους μαθητές την ευκαιρία να ασκήσουν τις χειρονακτικές τους δεξιότητες ,
ενώ παράλληλα καλλιεργούν την φαντασία και διευρύνουν τους ορίζοντες τους.


δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται

Η εμπλοκή διάφορων θεματικών περιοχών όπως τα εικαστικά, η νεοελληνική γλώσσα και
η βιολογία στη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης της κλωνοποίησης μέσω της δραστηριότητας
δημιουργίας κολάζ καλλιεργεί δεξιότητες και στάσεις στους μαθητές που θα τους
ακολουθούν σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Συγκεκριμένα, η εμπλοκή του μαθήματος
της βιολογίας στη διαδικασία μάθησης συμβάλλει στην ανάπτυξη τόσο γνωστικών όσο και
μεταγνωστικών δεξιοτήτων. Οι μαθητές γνωρίζουν και αναγνωρίζουν σύνθετες έννοιες,
είναι ικανοί να αναγνωρίζουν οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με την κλωνοποίηση ειδικότερα
και να τα ερμηνεύουν ορθά αλλά και γενικότερα έχουν την ικανότητα να αντιλαμβάνονται
πιο εύκολα έννοιες σχετικές με τις φυσικές επιστήμες. Επίσης ,διατηρούν κριτική στάση
απέναντι σε θέματα σχετικά με τις φυσικές επιστήμες ενώ παράλληλα οδηγούνται στο
ξεπέρασμα της αντίληψης ότι η επιστήμη και οι επίσημα αποδεκτές σήμερα γνώσεις
αποτελούν απόλυτη αλήθεια. Επιπλέον, αποκτούν κριτική στάση απέναντι στις προτάσεις
της επιστήμης και της τεχνολογίας που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής και επιβαρύνουν το φυσικό περιβάλλον.
Επίσης, η εμπλοκή της νεοελληνικής γλώσσας στη διαδικασία διδασκαλίας της κλωνοποίησης έχει
ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη και διεύρυνση του λεξιλογίου των μαθητών. Επίσης οι μαθητές
εκπαιδεύονται τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην παρουσίαση της δημιουργίας τους καλλιεργώντας
έτσι μία δεξιότητα χρήσιμη που θα τους βοηθήσει στο μέλλον ανεξάρτητα από το επάγγελμα που θα ακολουθήσουν.
Επιπρόσθετα, οι μαθητές με τη δημιουργία της αφίσας με τη μέθοδο του κολάζ μαθαίνουν να ασκούν χειρονακτικές
δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Επιπλέον, αναπτύσσουν τη φαντασία
τους ενώ ταυτόχρονα καλλιεργούν τα γούστο και την καλαισθησία τους.
Η μάθηση με αυτόν τον τρόπο μετατρέπεται από παθητική και άκριτη αποδοχή
της αυθεντίας του ρόλου του δασκάλου σε μία μάθηση δημιουργική και εποικοδομητική.
Επίσης, ο χωρισμός των μαθητών σε ομάδες συμβάλλει έτσι ώστε να μαθαίνουν
να δουλεύουν συνεργατικά και ομαδικά προκειμένου στο μέλλον ως αυριανοί πολίτες
να μπορούν να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της δημοκρατικής πολιτείας και να
λειτουργούν με ομαδικό πνεύμα για το καλό του συνόλου.


μία διδακτική πρόταη από την Αβδούλα Βασιλική & την Ζωσιμιάδου Σβετλάνα

More pages