μία δραστηριότητα για τη σεισμικότητα στην Ελλάδα

μία δραστηριότητα για τη σεισμικότητα στην Ελλάδα - atlaswiki μία δραστηριότητα για τη σεισμικότητα στην Ελλάδα - atlaswiki μία δραστηριότητα για τη σεισμικότητα στην Ελλάδα - atlaswiki


οδηγίες για τη διδασκαλία

Χωρίζουμε σε ομάδες τα παιδιά και σε μορφή εργαστηρίου παραχωρούμε σε κάθε ομάδα σχετικό υλικό για το θέμα. Καθεμιά από τις ομάδες προσπαθεί να κάνει παρατηρήσεις και αργότερα να απαντήσει σε σχετικές ερωτήσεις που υποβάλλονται στο φύλλο εργασίας. Σ’αυτή τη δραστηριότητα με τίτλο «Η Ελλάδα είναι σεισμογενής χώρα;» μπορούμε να δώσουμε σε κάθε ομάδα από ένα χάρτη της χώρας, όπου θα προβάλλονται στοιχεία σχετικά με τη σεισμικότητα της και να τους ζητήσουμε να μας περιγράψουν τι βλέπουν και τι πιστεύουν σχετικά με το ερώτημα που τίθεται παραπάνω.


διδακτικό υλικό

-χάρτες
-φύλλο εργασίας

μία δραστηριότητα για τη σεισμικότητα στην Ελλάδα - atlaswikiμία δραστηριότητα για τη σεισμικότητα στην Ελλάδα - atlaswikiμία δραστηριότητα για τη σεισμικότητα στην Ελλάδα - atlaswiki

μία δραστηριότητα για τη σεισμικότητα στην Ελλάδα - atlaswiki μία δραστηριότητα για τη σεισμικότητα στην Ελλάδα - atlaswiki


Φύλλο Εργασίας


Παρατηρείστε προσεχτικά τους χάρτες που δείχνουν τη σεισμικότητα της Ελλάδας.

Με βάση όσα έχουμε μάθει στο μάθημα της Ιστορίας, αλλά και από την προσωπική σας εμπειρία , τι πιστεύετε σχετικά με τη σεισμικότητα στη χώρα μας;
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Που νομίζετε ότι οφείλεται αυτή η σεισμικότητα; ________________
__________________________________________________________________


χρονική διάρκεια

2 διδακτικές ώρεςδεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται

Μέσα από τη παρατήρηση δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να ανακαλύψουν μόνα τους σημαντικά στοιχεία σχετικά με το σεισμό. Η ενεργητική μάθηση τα βοηθά να κατανοήσουν πλήρως το φαινόμενο και το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι σεισμογενής χώρα, άρα είναι απαραίτητο να εξοικειωθούμε με το φαινόμενο του σεισμού, όχι με φόβο, αλλά με τα κατάλληλα μέτρα προστασίας. Επίσης πληροφορούνται ότι η μορφή του πλανήτη μας βρίσκεται σε άμεση σχέση με διάφορες κινήσεις στο εσωτερικό της γης, κυρίως των λιθοσφαιρικών πλακών. Βλέπουμε ότι η μάθηση εδώ μπορεί να βοηθηθεί από εικόνες που οδηγούν τους μαθητές να εμπλέκονται οι ίδιοι ενεργά, να παρατηρούν τη σταδιακή εξέλιξη του φαινομένου, να αποκτήσουν γνώσεις και να δημιουργήσουν σαφείς αναπαραστάσεις.


χάρτης εννοιών

1.
μία δραστηριότητα για τη σεισμικότητα στην Ελλάδα - atlaswiki


2.
μία δραστηριότητα για τη σεισμικότητα στην Ελλάδα - atlaswiki
μια διδακτική πρόταση από τις Αβραμίδου Σεβαστή και Παπαγερίδου Παρθένα

More pages