μία κινητική δραστηριότητα για την γονιμοποίηση

μία κινητική δραστηριότητα για την γονιμοποίηση - atlaswikiμία κινητική δραστηριότητα για την γονιμοποίηση - atlaswiki

οδηγίες για τον/ την εκπαιδευτικό


Για να πραγματοποιηθεί η δραστηριότητα ο/η δάσκαλος χωρίζει τα παιδιά σε δυο ομάδες. Η μια ομάδα αντιπροσωπεύει το ωάριο και η άλλη τα σπερματοζωάρια. Ο αριθμός της ομάδας των σπερματοζωαρίων καλό είναι να είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό της ομάδας των ωαρίων. Η ομάδα των ωαρίων πιάνεται χέρι χέρι σε κύκλο και περιστρέφεται κυκλικά ενώ τα άτομα της άλλης ομάδας (σπερματοζωάρια) προσπαθούν να γονιμοποιήσουν το ωάριο μπαίνοντας μέσα στον κύκλο. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού παίζει μουσική. Αν ένα παιδί μπει στο κύκλο το ωάριο γονιμοποιείται και το παιδί είναι νικητής, ενώ αν κανένα παιδί δεν καταφέρει να μπει μέσα στον κύκλο μέχρι το τέλος του τραγουδιού το ωάριο δεν γονιμοποιείται. Με αυτό τον τρόπο ο/η εκπαιδευτικός εξηγεί στα παιδιά την έννοια της γονιμοποίησης του ωαρίου από ένα τυχαίο σπερματοζωάριο.

διδακτικό υλικό

Υπολογιστής
CD για το τραγούδι
δεξιότητες που καλλιεργούνται


να μάθουν οι μαθητές να περιγράφουν τη διαδικασία της γονιμοποίησης του ωαρίου και να εξοικειωθούν με τις έννοιες ωάριο, σπερματοζωάριο και γονιμοποίηση

στάσεις που αναπτύσσονται

η ομαδικότητα και η συνεργασία των μαθητών για την πραγματοποίηση ενός στόχου καθώς και η εξοικείωση των παιδιών με την έννοια της σεξουαλικότητας, παύοντας έτσι να ντρέπονται ή να νιώθουν άβολα για το σώμα τους

μία διδακτική πρόταση από γαλανοπούλου ελένη, γαλανοπούλου ελισάβετ, κατίδου ελένη,κοταρίδου κυριακή, αρχοντή λυδία, ασβεστά αντιγόνη, καββαδία αγλαία

More pages