μία κινητική δραστηριότητα για την μετάδοση της θερμότητας


μία κινητική δραστηριότητα για την μετάδοση της θερμότητας - atlaswiki

οδηγίεςμία κινητική δραστηριότητα για την μετάδοση της θερμότητας - atlaswikiγια τον/την εκπαιδευτικό

Αρχικά σηκώνουμε τα παιδιά όρθια και όλοι μαζί διαμορφώνουμε το χώρο της τάξης προκειμένου να μείνει ένας ικανοποιητικός και επαρκής χώρος ανοιχτός για να υλοποιηθεί άνετα η δραστηριότητα. Ύστερα, χωρίζουμε τους μαθητές σε δύο μεικτές ομάδες. Η πρώτη ομάδα θα αποτελεί τα μόρια με υψηλή θερμοκρασία και η δεύτερη τα μόρια με τη χαμηλότερη θερμοκρασία. Για να κάνουμε τη δραστηριότητα πιο ενδιαφέρουσα θα δώσουμε σε κάθε ομάδα και από ένα όνομα πχ "οι Φωτιές" και οι "πάγοι". Στη συνέχεια, λέμε στην ομάδα των "πάγων" να σχηματίσει ένα μεγάλο κύκλο και στην ομάδα της "φωτιάς" να μπει μέσα σε αυτό τον κύκλο. Έχουμε ενημερώσει την ομάδα των "πάγων" να φοράει τα μπουφάν και να είναι ακίνητοι υποδεικνύοντάς τους ότι με αυτόν τον τρόπο αποκτούν τις ιδιότητες ψυχρών σωμάτων-μορίων. Αντίθετα, στην άλλη ομάδα λέμε για τον ίδιο λόγο πως πρέπει να κάνουν έντονες κινήσεις μέσα στον κύκλο, χρησιμοποιώντας το σώμα τους. Πληροφορήσαμε, επίσης, τα παιδιά πως θα υπάρχει μια μουσική με διαβαθμισμένη αυξανόμενη ένταση και ρυθμό, την οποία θα πρέπει να ακολουθούν. Όσο αυξάνεται ο ρυθμός, τόσο πιο έντονες και γρήγορες θα είναι οι κινήσεις της ομάδας της φωτιάς και όταν κορυφωθεί ο ρυθμός θα αρχίσουν να κάνουν άλματα προς την άλλη ομάδα. Στη συνέχεια, κάθε θερμό μόριο θα αγκαλιάζει κάποιο ψυχρό. Εμείς καθ' όλη τη διάρκεια της μουσικής και της δραστηριότητας θα συνοδεύουμε με παλαμάκια για να γίνεται πιο κατανοητός ο ρυθμός. Μόλις τα θερμά μόρια ακουμπήσουν τα ψυχρά τους έχουμε πληροφορήσει πως τα ψυχρά θα αποκτήσουν τις ιδιότητες των θερμών και σταδιακά θα αρχίσουν να κάνουν και αυτά τις ίδιες έντονες κινήσεις με τα άλλα.

διδακτικό υλικό

η μουσική, τα μπουφάν των παιδιών

δεξιότητες που καλλιεργούνται

Με τη δραστηριότητα αυτή τα παιδιά αποκτούν δεξιότητες γνωστικές κινητικές αλλά και συναισθηματικές. Ας ξεκινήσουμε με τις γνωστικές. Τα παιδιά μέσω των κινήσεων και της δραματοποίησης μαθαίνουν για την έννοια της θερμότητας μέσω αγωγής και της μετάδοσής της από τα θερμά σώματα-μόρια στα ψυχρά. Αποκτούν και κινητικές δεξιότητες. Τα παιδιά μαθαίνουν να κινούν το σώμα τους όχι μόνο στο μάθημα της Γυμναστικής αλλά και της Φυσικής και αυτό αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον για αυτούς. Εκφράζονται με το σώμα τους και το χρησιμοποιούν ως εργαλείο μάθησης. Εκτός από τις κινητικές δεξιότητες που αποκτούν κερδίζουν και συναισθηματικές . Τα παιδιά κοινωνικοποιούνται, έρχονται σε επαφή το ένα με το άλλο και βελτιώνονται οι σχέσεις τους. Είναι δυνατόν να εξομαλυνθούν οποιεσδήποτε κακές σχέσεις μαθητών φυσικά και με το δικό μας παρεμβατικό ρόλο. Μαθαίνουν να δουλεύουν ομαδικά και με τρόπο διασκεδαστικό. Τα παιδιά διασκεδάζουν και ταυτόχρονα μαθαίνουν. Αυτός είναι ένας πολύ καλός συνδυασμός για μια επιτυχημένη δραστηριότητα και διδασκαλία.

μία διδακτική πρόταση από τον ευριπίδη μιχαήλ, την ελεονώρα παναγιωτίδου, τη μαρία παπαματθαίου, τη λυδία αρχοντή, την αντιγόνη ασβεστά, την αγλαία καββαδία

More pages