μαθαίνω για...

[Untitled]

Στην ενότητα "μαθαίνω για" περιλαμβάνονται πληροφορίες για διάφορα θέματα που έχουν αναφερθεί στην ενότητα "δραστηριότητες για την τάξη". Πιο αναλυτικά, υπάρχει μια ποικιλία από υποενότητες που είναι εμπλουτισμένες με πληροφορίες για επιστημονικά κυρίως θέματα αλλά και θέματα σχετικά με τις δραστηριότητες. Η ποικιλία των πληροφοριών συμβάλλει στην βαθύτερη κατανόηση και πληροφόρηση των αναγνωστών του AtlasWiki.