μαθηματικά προβλήματα για το νερό

[Untitled]


Περιγραφή
: με αφορμή ορισμένα αριθμητικά δεδομένα (αποστάσεις, μεγέθη, χρόνος) που εμφανίζονται
στο άρθρο δίνονται στα παιδιά αριθμητικά προβλήματα. Αφού τα παιδιά βρουν τη λύση,
ακολουθεί σύγκριση των αποτελεσμάτων τους με δεδομένα της καθημερινότητάς τους.


10 Πρόβλημα

Οι ανθρωπολόγοι λένε ότι οι πρώτοι πρόγονοι του ανθρώπου, οι αυστραλοπίθηκοι, εμφανίστηκαν στη Γη περίπου πριν από 4 εκατομμύρια χρόνια.
Τι μέρος του χρόνου ύπαρξης του ηλιακού συστήματος έχει ζήσει ο
άνθρωπος, αν το ηλιακό μας σύστημα σχηματίστηκε πριν από 5 δισεκατομμύρια χρόνια;

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………


20 Πρόβλημα

Σε 4 δισεκατομμύρια χρόνια ο Ήλιος θα αρχίσει να αλλάζει να αλλάζει μορφή και η ζωή στη Γη θα χαθεί.
Αν μία γενιά ανθρώπων υπολογίζεται ότι διαρκεί 25 χρόνια, να υπολογίσετε μετά από πόσες γενιές ανθρώπων θα δούμε τη Γη να καταστρέφεται.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………


30 Πρόβλημα

Η διάμετρος του Ήλιου είναι σήμερα 1.392.000.000 χλμ. Όταν ο ήλιος μετατραπεί σε λευκό νάνο η διάμετρος του θα γίνει 15.000 φορές μικρότερη.
Πόση θα είναι η ακτίνα του τότε;

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

μαθηματικά προβλήματα για το νερό - atlaswiki

Θεματικές περιοχές
που εμπλέκονται: φυσική και μαθηματικά

Δεξιότητες και στάσεις
: η κατανόηση της ιστορίας του ηλιακού συστήματος, της αρχής και του τέλους του,
μέσα από την ανάλυση των αριθμητικών δεδομένων βοηθάει τα παιδιά στην τοποθέτηση του ανθρώπου μέσα σε πλαίσιο ευρύτερο της Γης. Κατανόηση της χρονικής θέσης του ανθρώπου στην ιστορία.
μια διδακτική πρόταση από την Σαργιώτη Παρασκευή, τον Βραβοσινό Δημήτρη
και τον Δομουχτσή Νικόλαο

More pages