μελέτη και ανάλυση κειμένων λογοτεχνίας για το σύμπαν


θέατρο στην τάξη για το σύμπαν - atlaswiki

περιγραφή

Αρχικά χωρίζουμε τα παιδιά σε τρεις ομάδες, τους μοιράζουμε τα λογοτεχνικά κείμενα καθώς και τα φύλλα εργασίας που τους καθοδηγούν να μελετήσουν, να αναλύσουν και να σχολιάσουν κάποια συγκεκριμένα θέματα. Τα μέλη κάθε ομάδας διαβάζουν τα αποσπάσματα από τα κείμενα που τους έχουν δοθεί αφού συζητήσουν και δουλέψουν σε ομάδες στην συνέχεια γίνεται συζήτηση στην τάξη όπου κάθε ομάδα παρουσιάζει τις απόψεις της.


χρονική διάρκεια

Τα παιδιά διαβάζουν τα αποσπάσματα των λογοτεχνικών κειμένων σε διάρκεια περίπου μιας διδακτικής ώρας και στη διάρκεια μίας ακόμη ώρας συμπληρώνουν τα φύλλα εργασίας και συζητούν μεταξύ τους τις απόψεις τους.

διδακτικό υλικό

  • κείμενα

-> απόσπασμα 1ο

μελέτη και ανάλυση κειμένων λογοτεχνίας για το σύμπαν - atlaswiki

μελέτη και ανάλυση κειμένων λογοτεχνίας για το σύμπαν - atlaswiki

μελέτη και ανάλυση κειμένων λογοτεχνίας για το σύμπαν - atlaswiki

-> απόσπασμα 2ο

μελέτη και ανάλυση κειμένων λογοτεχνίας για το σύμπαν - atlaswiki

μελέτη και ανάλυση κειμένων λογοτεχνίας για το σύμπαν - atlaswiki

μελέτη και ανάλυση κειμένων λογοτεχνίας για το σύμπαν - atlaswiki

μελέτη και ανάλυση κειμένων λογοτεχνίας για το σύμπαν - atlaswiki

μελέτη και ανάλυση κειμένων λογοτεχνίας για το σύμπαν - atlaswiki

-> απόσπασμα 3ο

μελέτη και ανάλυση κειμένων λογοτεχνίας για το σύμπαν - atlaswiki

μελέτη και ανάλυση κειμένων λογοτεχνίας για το σύμπαν - atlaswiki

μελέτη και ανάλυση κειμένων λογοτεχνίας για το σύμπαν - atlaswiki

  • φύλλο εργασίας

μελέτη και ανάλυση κειμένων λογοτεχνίας για το σύμπαν - atlaswiki

δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται και συμβάλλουν στην εκπαίδευση του πολίτη

Μέσα από τη δραστηριότητα αυτή τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την ανάγνωση, έρχονται σε επαφή με λογοτεχνικά κείμενα διαφορετικά αυτών του σχολικού βιβλίου, αποκτούν αναγνωστικές δεξιότητες και δεξιότητες διατύπωσης υποθέσεων και προβλέψεων. Τέλος, καλλιεργούν και βελτιώνουν την προφορική και γραπτή τους έκφραση.

χάρτες εννοιών

μελέτη και ανάλυση κειμένων λογοτεχνίας για το σύμπαν - atlaswiki

μελέτη και ανάλυση κειμένων λογοτεχνίας για το σύμπαν - atlaswiki

μελέτη και ανάλυση κειμένων λογοτεχνίας για το σύμπαν - atlaswiki
μια διδακτική πρόταση από την Ιωάννα
Στρατάκη και τη Σταυρούλα Χριστοφόρου


More pages