μια αντιπαράθεση επιχειρημάτων για το δάσος και τα ζώα

debate για το περιβάλλον - atlaswikidebate για το περιβάλλον - atlaswikidebate για το περιβάλλον - atlaswiki


Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αφορά ένα παιχνίδι ρόλων -debate. Αρχικά θα χωρίσουμε τα παιδιά στις ακόλουθες τέσσερις ομάδες:
1.Το δάσος
2.Τα ζώα
3.Η τοπική κοινωνία
4.Οι επιχειρηματίες που εκμεταλλεύονται το δάσος και τα ζώα

Η κάθε ομάδα θα πρέπει να υποστηρίξει αυτό που αντιπροσωπεύει δίνοντας επιχειρήματα για την άποψή της. Κάποιες ιδέες μπορούν να προκύψουν από το ίδιο το βίντεο κλιπ. Τα παιδιά θα πρέπει να επιχειρηματολογήσουν υπέρ της θέσης τους ψάχνοντας πληροφορίες με τη χρήση των Τ.Π.Ε. και να αντικρούσουν τα επιχειρήματα των άλλων ομάδων.Μια διδακτική πρόταση από τους: Γεωργίου Ζωγραφιά, Ξανθούλη Κατερίνα-Θαλασσινή, Σκορδή Ελευθέριο, Χριστοφορίδου Αγάπη, Μπεδέλη Αντιγόνη και Τέτου Ευτυχία

More pages