μια αφίσα για την εξαφάνιση ζώων

οδηγίες για την διδασκαλία

Χωρίζουμε τα παιδία σε τέσσερις ομάδες και αναθέτουμε στην κάθε ομάδα να βρει και να φέρει στην τάξη εικόνες από διάφορα ζώα σε εξαφάνιση και διάφορα είδη άλλων περιοχών. Μόλις ολοκληρωθεί η παραπάνω ενέργεια, δίνουμε και τις δικές μας εικόνες στα παιδιά και λέμε στην κάθε ομάδα να δημιουργήσει ένα κολάζ από τις εικόνες και τις φωτογραφίες που έχουμε βρει. Τέλος ζητάμε από την κάθε ομάδα να παρουσιάσει , μαζί με μια σύντομη περιγραφή, το αποτέλεσμα.


διδακτικό υλικό

Το διδακτικό υλικό που χρησιμοποιούμε είναι οι εικόνες και οι φωτογραφίες των άγριων ζώων και των ειδών υπό εξαφάνιση που βρήκαν τα παιδιά αλλά και αυτές που τους δώσουμε.


μια αφίσα για την εξαφάνιση ζώων - atlaswiki

μια αφίσα για την εξαφάνιση ζώων - atlaswikiμια αφίσα για την εξαφάνιση ζώων - atlaswiki μια αφίσα για την εξαφάνιση ζώων - atlaswiki
μια αφίσα για την καταστροφή του περιβάλλοντος - atlaswikiμια αφίσα για την καταστροφή του περιβάλλοντος - atlaswikiμια αφίσα για την καταστροφή του περιβάλλοντος - atlaswiki


μια αφίσα για την καταστροφή του περιβάλλοντος - atlaswikiμια αφίσα για την καταστροφή του περιβάλλοντος - atlaswikiμια αφίσα για την καταστροφή του περιβάλλοντος - atlaswiki


χρονική διάρκεια

Χωρισμός ομάδων → 20 λεπτά
Εύρεση εικόνων, φωτογραφιών και άλλων υλικών →1 ώρα
Δημιουργία κολάζ → 1 ώρα
Παρουσίαση → 40 λεπτά


στάσεις και δεξιότητες

Σε αυτήν τη δραστηριότητα δημιουργούνται δεξιότητες και στάσεις οι οποίες καλλιεργούνται και συμβάλλουν στην εκπαίδευση του πολίτη. Καταρχήν, τα παιδιά μαθαίνουν να σέβονται τα ζώα, γενικότερα, και το φυσικό τους περιβάλλον. Καθώς εκατοντάδες βιότοποι έχουν υποβαθμιστεί ή καταστραφεί ανατρέποντας την οικολογική ισορροπία, οι μελλοντικοί πολίτες ευαισθητοποιούνται και μπορούν να ενεργήσουν υπέρ της προστασίας τους. Ακόμη τα παιδιά πρέπει να επαγρυπνούν ώστε να δρούμε ενάντια στη λαθροθηρία και στις άλλες αιτίες εξαφάνισης. Επίσης, μαθαίνουν να γίνονται πιο ενεργοί στις διάφορες οργανώσεις που δραστηριοποιούνται για την προστασία των σπάνιων, και όχι μόνο, ζώων όπως είναι η W.W.F., ο Αρκτούρος και διάφορες άλλες. Τέλος, μαθαίνουν να μην καταστρέφουν αλόγιστα περιοχές που αποτελούν το βιότοπο των ζώων όπως φωλιές πουλιών. Επίσης, οι μαθητές εκπαιδεύονται στο σχεδιασμό και παρουσίαση ενός σύντομου οπτικού(αφίσα) και προφορικού(προφορική παρουσίαση) μηνύματος, μια δεξιότητα χρήσιμη σε όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από το επάγγελμα που θα κάνουν στο μέλλον.
χάρτης εννοιών
μια αφίσα για την καταστροφή του περιβάλλοντος - atlaswiki

μια διδακτική πρόταση από
την Ευαγγελία Κωτούλα και τον Ευστάθιο Μπουλογεωργό

More pages