μια αφίσα για τη βιοποικιλότητα

μια αφίσα για τη βιοποικιλότητα - atlaswikiμια αφίσα για τη βιοποικιλότητα - atlaswiki

οδηγίες για τη διδασκαλία

Χωρίζουμε τους μαθητές σε ομάδες και σε κάθε ομάδα δίνουμε ένα χρωματιστό χαρτόνι, μαρκαδόρους σε διάφορα χρώματα, ψαλίδια, κόλλες, περιοδικά με χρωματιστές σελίδες και διάφορες εικόνες που μπορεί να συνοδεύονται από κείμενα σχετικά με το κεντρικό θέμα της αφίσας και οι οποίες αποτελούν το διδακτικό τους υλικό. Το θέμα της αφίσας είτε ανακοινώνεται κάποιες μέρες πριν προκειμένου να ψάξουν και από μόνοι τους να βρουν κάποιο υλικό, είτε εκείνη την ώρα, δηλαδή τα πρώτα πέντε λεπτά του χρόνου. Στο υπόλοιπο μέρος του χρόνου, η κάθε ομάδα σχεδιάζει τη δική της αφίσα η οποία μπορεί να αποτελείται από τις εικόνες που τους δόθηκαν ή από κάποια σχήματα ή εικόνες που βρήκαν μόνοι τους. Όταν όλες οι αφίσες είναι έτοιμες αναρτούνται και πραγματοποιείται μια συνεδρία αφίσας. Κάθε ομάδα παρουσιάζει την αφίσα της στις υπόλοιπες και απαντά σε τυχόν ερωτήσεις, ενώ στο τέλος ακολουθεί συζήτηση ανάμεσα σε όλες τις ομάδες.


διδακτικό υλικό

Για την αφίσα θα χρειαστούν:

χρωματιστό χαρτόνι
μαρκαδόροι
ψαλίδια
κόλλες
περιοδικά
διάφορες σχετικές εικόνες


μια αφίσα για τη βιοποικιλότητα - atlaswiki μια αφίσα για τη βιοποικιλότητα - atlaswiki μια αφίσα για τη βιοποικιλότητα - atlaswiki μια αφίσα για τη βιοποικιλότητα - atlaswiki

μια αφίσα για τη βιοποικιλότητα - atlaswiki μια αφίσα για τη βιοποικιλότητα - atlaswiki μια αφίσα για τη βιοποικιλότητα - atlaswiki μια αφίσα για τη βιοποικιλότητα - atlaswiki μια αφίσα για τη βιοποικιλότητα - atlaswiki


μια αφίσα για τη βιοποικιλότητα - atlaswiki μια αφίσα για τη βιοποικιλότητα - atlaswiki μια αφίσα για τη βιοποικιλότητα - atlaswiki μια αφίσα για τη βιοποικιλότητα - atlaswiki μια αφίσα για τη βιοποικιλότητα - atlaswiki μια αφίσα για τη βιοποικιλότητα - atlaswiki


μια αφίσα για τη βιοποικιλότητα - atlaswiki μια αφίσα για τη βιοποικιλότητα - atlaswiki μια αφίσα για τη βιοποικιλότητα - atlaswiki μια αφίσα για τη βιοποικιλότητα - atlaswiki μια αφίσα για τη βιοποικιλότητα - atlaswiki μια αφίσα για τη βιοποικιλότητα - atlaswiki

χρονική διάρκεια

Μια διδακτική ώρα είναι επαρκής χρόνος για να υλοποιηθεί αυτή η δραστηριότητα, ωστόσο αν χρειαστεί μπορεί να πάρει και δεύτερη ώρα.


στάσεις και δεξιότητες που καλλιεργούνται

Μέσα από τη δημιουργία της αφίσας, οι μαθητές πέρα από θέματα φυσικών επιστημών που μαθαίνουν, εκφράζουν τον προβληματισμό τους πάνω στον τρόπο που τα θέματα αυτά στο πλαίσιο της κοινωνικής μας ζωής επηρεάζουν την ποιότητα ζωής, την ηθική, τον πολιτισμό, φέρνοντας στο προσκήνιο τον τρόπο που επιστήμη και κοινωνία αλληλεπιδρούν. Επίσης, οι μαθητές εκπαιδεύονται στο σχεδιασμό και παρουσίαση ενός σύντομου οπτικού (αφίσα) και προφορικού (προφορική παρουσίαση) μηνύματος, μια δεξιότητα από το επάγγελμα που θα κάνουν στο μέλλον.


διαφορετικές θεματικές περιοχές που εμπλέκονται

Οι θεματικές περιοχές που εμπλέκονται είναι η αισθητική αγωγή και οι φυσικές επιστήμες.


χάρτης εννοιών

μια αφίσα για τη βιοποικιλότητα - atlaswiki
μια διδακτική πρόταση από τη Σαχανίδου Σόνια

More pages