μια αφίσα για τη χρήση επιστήμης και τεχνολογίας στα τρόφιμα


μια αφίσα για τη χρήση επιστήμης και τεχνολογίας στα τρόφιμα - atlaswikiμια αφίσα για τη χρήση επιστήμης και τεχνολογίας στα τρόφιμα - atlaswikiμια αφίσα για τη χρήση επιστήμης και τεχνολογίας στα τρόφιμα - atlaswiki

δραστηριότητα

Η δραστηριότητα που ακολουθεί είναι στηριγμένη στη διδακτική στρατηγική της μεθόδου της δημιουργίας αφίσας με τη μέθοδο του κολάζ. Μέσα από αυτή την διδακτική στρατηγική προβάλλονται οι αλληλεπιδράσεις της επιστήμης και της κοινωνίας. Συγκεκριμένα προκαλείται προβληματισμός σχετικά με τον τρόπο που οι εφαρμογές της επιστήμης και της τεχνολογίας “εισβάλλουν” στην καθημερινότητά μας και την διαμορφώνουν.

Είναι αλήθεια πως η εφαρμογή τόσο της Επιστήμης όσο και της Τεχνολογίας βοήθησε τους ανθρώπους στην καθημερινότητά τους, με την συντήρηση τροφίμων για μεγάλα χρονικά διαστήματα (ψυγείο, παστερίωση, κονσέρβες κ.α.), με το μαγείρεμα (ηλεκτρικός φούρνος, φούρνος μικροκυμάτων), την καλλιέργεια (τρακτέρ) τη μαζική παραγωγή τροφίμων ευρείας κατανάλωσης (εργοστάσια) κ.α. Όμως από την άλλη, παρατηρούμε πως στις μέρες μας γίνεται συχνά λόγος για μεταλλαγμένα τρόφιμα, γα επικίνδυνα πρόσθετα (Ε), για επικίνδυνα φυτοφάρμακα και ορμόνες. Έτσι λοιπόν λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, θέλουμε τα παιδιά να σχηματίσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα-γνώση για όλα αυτά και να σταθούν απέναντι στην όλη κατάσταση με κριτική ματιά.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση εφαρμογής της στρατηγικής δημιουργίας αφίσας, οι μαθητές μελετούν και εξετάζουν τα θετικά και τα αρνητικά από την χρήση της επιστήμης και της τεχνολογίας στα τρόφιμα της καθημερινής μας διατροφής.

Θα χωρίσουμε τα παιδιά-μαθητές σε ομάδες, κάθε μια από τις οποίες θα κατασκευάσει μια αφίσα με τη τεχνική του κολάζ. Θα ανακοινώσουμε στη συνέχεια το θέμα της αφίσας στις ομάδες των μαθητών και θα προμηθεύσουμε κάθε μια από αυτές με μαρκαδόρους, κόλλες, από ένα χρωματιστό χαρτόνι καθώς επίσης και μικρά κείμενα και εικόνες, παρμένα από διάφορα βιβλία που σχετίζονται με το θέμα που ασχολούμαστε. Ακόμα θα δοθούν σε κάθε ομάδα και μερικά περιοδικά από όπου θα μπορούν να πάρουν κάποιες εικόνες που ενδεχομένως να χρειάζεται η αφίσα τους, ή να χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσουν ένα φόντο.
Τα παιδιά της κάθε ομάδας, αφού θα μελετήσουν το υλικό που θα έχουν στα χέρια τους, θα αρχίσουν να δημιουργούν την αφίσα (με την τεχνική του κολάζ), καθώς και ένα συνοδευτικό κείμενο για την παρουσίασή της. Αφού λοιπόν όλα τα παιδιά τελειώσουν με την κατασκευή της αφίσας τους και την αναρτήσουν σε κάποιο σημείο μέσα στην τάξη, θα προβούν στην παρουσίασή της (η κάθε ομάδα θα παρουσιάσει τη δική της αφίσα) προς τους υπόλοιπους συμμαθητές τους. Κατά την διάρκεια της παρουσίασης της αφίσας, οι μαθητές θα πρέπει να είναι έτοιμοι να δεχτούν και να απαντήσουν ερωτήσεις από τους υπόλοιπους μαθητές-ακροατήριο. Με αφορμή, λοιπόν, την αφίσα μπορεί να αναπτυχθεί συζήτηση μεταξύ των παιδιών γύρω από το θέμα των θετικών και αρνητικών επιπτώσεων της χρήσης Τεχνολογίας και της Επιστήμης στη καθημερινή μας ζωή.


χρονική διάρκεια

Η δραστηριότητα θα διαρκέσει δύο διδακτικές ώρες.


διδακτικό υλικό

Εικόνες, λεζάντες ή κείμενα μικρά από διάφορα έντυπα (περιοδικά-βιβλία), κόλλες, χρωματιστά χαρτόνια, ψαλίδι, μαρκαδόροι.

Φύλλο εργασίας
μια αφίσα για τη χρήση επιστήμης και τεχνολογίας στα τρόφιμα - atlaswiki
5. Ποια είναι τα μεταποιημένα και τα νωπά προϊόντα που περιέχει συνήθως η
διατροφή σας;

6. Είστε υπεύθυνοι για τη διατροφή κάποιας ομάδας ανθρώπων, για παράδει-
γμα της οικογένειάς σας ή μιας ομάδας μαθητών, και πηγαίνετε για ψώνια. Τι
θα ελέγχατε; (Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μια απαντήσεις).
Δικαιολογήστε την απάντησή σας.

Τι ελέγχουμε Γιατί;
Την προέλευσή τους……….. □Τη συσκευασία τους…......... □Την ποιότητά τους………….. □Την ημερομηνία λήξης τους.. □Την τιμή τους………………...
□Άλλο (ποιο;)………………..........................
.................................................
…………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………….

7. Η οικογένειά σας έχει επηρεαστεί από το θόρυβο που γίνεται κατά καιρούς
για τα νεοφανή (μεταλλαγμένα) προϊόντα;
α. Πολύ
β. Λίγο
γ. Καθόλου
-Πώς αντιμετωπίζετε την κατάσταση;
-Παίρνετε κάποια μέτρα προφύλαξης;

Υλικό για τις ομάδες

μια αφίσα για τη χρήση επιστήμης και τεχνολογίας στα τρόφιμα - atlaswiki

μια αφίσα για τη χρήση επιστήμης και τεχνολογίας στα τρόφιμα - atlaswiki
[Untitled]
[Untitled]
μια αφίσα για τη χρήση επιστήμης και τεχνολογίας στα τρόφιμα - atlaswiki
μια αφίσα για τη χρήση επιστήμης και τεχνολογίας στα τρόφιμα - atlaswiki
μια αφίσα για τη χρήση επιστήμης και τεχνολογίας στα τρόφιμα - atlaswiki


διαφορετικές θεματικές περιοχές που εμπλέκονται

Η δραστηριότητα αυτή είναι διαθεματική καθώς εμπλέκει στοιχεία από το χώρο της Επιστήμης της Τεχνολογίας και των Εικαστικών, ενώ στο στάδιο της παρουσίασης της αφίσας εμπλέκεται και το μάθημα της Ν. Γλώσσας.


δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται και συμβάλλουν στην εκπαίδευση του πολίτη

Η δραστηριότητα αυτή πραγματοποιείται μέσα στο πλαίσιο μας τρισδιάστατης προσέγγισης της γνώσης (γνωστική, μεταγνωστική και συναισθηματική).
· Γνωστική διάσταση: στην εφαρμογή αυτή όσον αφορά τη γνωστική διάσταση διαπραγματεύεται η χρήση της Επιστήμης και της Τεχνολογίας στα τρόφιμα της καθημερινής μας διατροφής (γνώση).
· Μεταγνωστική διάσταση: στη διάσταση αυτή αναδεικνύονται οι αλληλεπιδράσεις επιστήμης και κοινωνίας. Τα παιδιά μπορούν να διαπιστώσουν τον τρόπο που η επιστήμη διαμορφώνει την καθημερινότητά μας (διαχείριση της γνώσης στην κοινωνία).
· Συναισθηματική διάσταση: ως προς την διάσταση αυτή επιδιώκεται πρόκληση ενδιαφέροντος, μια και τα οφέλη και τα προβλήματα της επιστήμης είναι κάτι που απασχολεί την κοινωνία. Ακόμα επιτυγχάνεται διαμόρφωση θετικής στάσης για μάθηση, αφού η προσέγγιση της γνώσης γίνεται με την έμπρακτη συμμετοχή των παιδιών και την αξιοποίηση της φαντασίας τους και της καλλιτεχνικής τους δεξιότητας.


χάρτης εννοιών

[Untitled]
μια διδακτική πρόταση από
την Παρασκευή - Αλίκη Παπανδρεοπούλου

More pages