μια αφίσα για τις ανανεώσιμες και μη πηγές ενέργειας


μια αφίσα για τις ανανεώσιμες και μη πηγές ενέργειας - atlaswikiμια αφίσα για τις ανανεώσιμες και μη πηγές ενέργειας - atlaswiki

οδηγίες για την διδασκαλία

Χωρίζουμε τους μαθητές σε 3 ομάδες και τους δίνουμε από ένα χρωματιστό χαρτόνι, μαρκαδόρους σε ποικίλα χρώματα, ψαλίδια, κόλλες καθώς φωτοτυπημένο υλικό με ασπρόμαυρες εικόνες συνοδευμένες από λεζάντες οι οποίες παραπέμπουν στο μάθημα των Ανανεώσιμων και μη πηγών ενέργειας. Πρόκειται για εικόνες που έχουμε συλλέξει από το διαδίκτυο και από αντίστοιχα περιοδικά όπως το ″Οικολογία″. Σ’ αυτές παρουσιάζονται εργοστάσια, μηχανήματα, συσκευές κ.ά. τα οποία χρησιμοποιούν για τη λειτουργία τους κάποια από τα διάφορα είδη ενέργειας αιολική, υδροηλεκτρική, ηλιακή, πυρηνική, γεωθερμική.


διδακτικό υλικό

εικόνες και κείμενα
Με οδηγό το φωτογραφικό υλικό που τους δόθηκε, οι μαθητές καλούνται να σχεδιάζουν τη δική τους αφίσα, στην οποία θα απεικονίζεται οτιδήποτε έχει σχέση με τις παραπάνω μορφές ενέργειας. Προκειμένου να ενεργοποιηθεί η φαντασία τους θα τους ζητήσουμε να συμπεριλάβουν και ένα ευφάνταστο, ιδιαίτερο τίτλο για το κολλάζ τους.

Εικόνες για την πρώτη ομάδα


μια αφίσα για τις ανανεώσιμες και μη πηγές ενέργειας - atlaswiki
Παραδοσιακός μύλος των ελληνικών νησιών

μια αφίσα για τις ανανεώσιμες και μη πηγές ενέργειας - atlaswiki

Ανεμογεννήτριες: αιολική ενέργεια

μια αφίσα για τις ανανεώσιμες και μη πηγές ενέργειας - atlaswiki
Αγωγός φυσικού αερίου

μια αφίσα για τις ανανεώσιμες και μη πηγές ενέργειας - atlaswiki


Καύση λιγνίτη και γαιάνθρακα: ατμοσφαιρική ρύπανση- κίνδυνος για την υγεία των ανθρώπων

μια αφίσα για τις ανανεώσιμες και μη πηγές ενέργειας - atlaswiki

Αξιοποίηση των παλιρροιακών κυμάτων για την παραγωγή ενέργειαςΕικόνες για την δεύτερη ομάδαμια αφίσα για τις ανανεώσιμες και μη πηγές ενέργειας - atlaswiki
Αιολικό πάρκο στη Ροδόπη


μια αφίσα για τις ανανεώσιμες και μη πηγές ενέργειας - atlaswiki

Συσκευές όπου το φυσικό αέριο βρίσκει την εφαρμογή του


μια αφίσα για τις ανανεώσιμες και μη πηγές ενέργειας - atlaswiki
Παραγωγή ενέργειας μέσω καύσης βιομάζαςμια αφίσα για τις ανανεώσιμες και μη πηγές ενέργειας - atlaswiki
Συσσωρευτές ηλιακής ενέργειαςμια αφίσα για τις ανανεώσιμες και μη πηγές ενέργειας - atlaswiki

Ανακύκλωση ενέργειας για παραγωγή ζεστού νερού


Εικόνες για την τρίτη ομάδα

μια αφίσα για τις ανανεώσιμες και μη πηγές ενέργειας - atlaswiki
Αιολικός μύλοςμια αφίσα για τις ανανεώσιμες και μη πηγές ενέργειας - atlaswiki
Αργή αιολική μηχανήμια αφίσα για τις ανανεώσιμες και μη πηγές ενέργειας - atlaswiki
Λέβητας φυσικού αερίουμια αφίσα για τις ανανεώσιμες και μη πηγές ενέργειας - atlaswiki
Μονάδες παραγωγής ενέργειας μέσω εκμετάλλευσης βιομάζαςμια αφίσα για τις ανανεώσιμες και μη πηγές ενέργειας - atlaswiki
Οικισμός στον οποίο χρησιμοποιείται η ηλιακή ενέργεια για τη θέρμανση τουμια αφίσα για τις ανανεώσιμες και μη πηγές ενέργειας - atlaswiki
Νερόμυλος «τα μυλέλια» 250 ετών


μια αφίσα για τις ανανεώσιμες και μη πηγές ενέργειας - atlaswiki
Ενέργεια από παλιρροιακά κύματα


χρονική διάρκεια

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα θα διαρκέσει μια διδακτική ώρα περίπου, δηλαδή 45 λεπτά.


στάσεις και δεξιότητες

Τα παιδιά με την ενασχόλησή τους με αυτή τη δραστηριότητα έρχονται σ’ επαφή όχι μόνο με τις φυσικές επιστήμες αλλά και με τις εικαστικές τέχνες, που αποτελούν ένα σημαντικό πεδίο έκφραση της δημιουργικότητας τους και που σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να παραγκωνίζονται από το αναλυτικό πρόγραμμα. Η μέθοδος του κολλάζ αποτελεί εναλλακτική προσέγγιση διδασκαλίας η οποία προάγει τον υγιή προβληματισμό των παιδιών σε σχέση με κοινωνικά θέματα αναδεικνύοντας τον άρρηκτο δεσμό τους με την επιστήμη. Επιπρόσθετα, οι μαθητές ασκούνται στο σχεδιασμό και την παρουσίαση ενός σύντομου τόσο οπτικού όσο και προφορικού μηνύματος καθώς επιδίδονται στην παρουσίαση και το σχολιασμό των ενώπιων των υπόλοιπων συμμαθητών τους


χ
άρτης εννοιών

μια αφίσα για τις ανανεώσιμες και μη πηγές ενέργειας - atlaswiki

μια διδακτική πρόταση από
την Καρατάσιου Βαρβάρα και την Φλιούκα Αικατερίνη

More pages