μια αφίσα για τις ασχολίες, δραστηριότητες στη χώρα μας που βασίζονται στον Ήλιο

μια αφίσα για τις ασχολίες, δραστηριότητες στη χώρα μας που βασίζονται στον Ήλιο - atlaswikiμια αφίσα για τις ασχολίες, δραστηριότητες στη χώρα μας που βασίζονται στον Ήλιο - atlaswiki μια αφίσα για τις ασχολίες, δραστηριότητες στη χώρα μας που βασίζονται στον Ήλιο - atlaswiki μια αφίσα για τις ασχολίες, δραστηριότητες στη χώρα μας που βασίζονται στον Ήλιο - atlaswiki

οδηγίες για τη διδασκαλία

Από την προηγούμενη μέρα έχει ζητηθεί από τους μαθητές να έχουν μαζί τους διάφορα περιοδικά και εφημερίδες, χαρτόνια, ψαλίδια, μαρκαδόρους κόλλες με σκοπό την περάτωση της δραστηριότητας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Ανακοινώνουμε στα παιδιά ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα αποτελείται από τη δημιουργία των κολλάζ με θέμα «Ασχολίες και δραστηριότητες στην Ελλάδα που βασίζονται στην ύπαρξη του Ήλιου». Μοιράζονται έπειτα σε κάθε ομάδα οι φωτοτυπίες με το υλικό που έχουμε συλλέξει ως συντονιστές της εργασίας, που στόχος του είναι η παροχή της γενικής κατεύθυνσης του θέματος. Ακολουθεί η ερμηνεία της διαδικασίας, εξηγώντας πως κάθε ομάδα, έπειτα από συζήτηση και μελέτη του υλικού, οφείλει να βρει έναν τίτλο που με βάση αυτόν θα κατασκευάσει το κολλάζ. Η επιλογή του θέματος είναι καθαρά υποκειμενική και τα παιδιά μπορούν να παρουσιάσουν ότι αυτά κρίνουν ως πιο κατάλληλο και επιθυμητό από τους ίδιους, όπως για παράδειγμα σύνδεση των ασχολιών με βάση τον ήλιο από την αρχαία Ελλάδα έως και σήμερα, ασχολίες- επαγγέλματα- δραστηριότητες που βασίζονται στην ύπαρξη του ήλιου, προβλήματα που αντιμετωπίζουμε από την έλλειψη του κλπ. στα κολλάζ μπορούν τα παιδιά να εντάξουν και σχετικά κείμενα, φράσεις ή λέξεις που είναι σχετικές με το θέμα τους. Αφού ολοκληρωθεί η προετοιμασία των κολλάζ, θα τα κολλήσουμε στους τοίχους της αίθουσας και όλες οι ομάδες θα κάνουν βόλτες στην τάξη για να δουν από κοντά τις υπόλοιπες κατασκευές των συμμαθητών-τριών τους. Στη συνέχεια, κάθε ομάδα με τη σειρά θα θίξει το θέμα της με λίγα λόγια., και με το πέρας της διδασκαλίας αυτής, θα αναπτυχθεί μία συζήτηση γύρω από το κεντρικό θέμα και το τις υποκατηγορίες του.


διδακτικό υλικό

περιοδικά, εφημερίδες
ψαλίδια
χαρτόνια
κόλλες
μαρκαδόροι


Υποστηρικτικό υλικό

Ο Ήλιος μας είναι ένα άστρο, όμοιο με τα άστρα που λαμπιρίζουν στον νυχτερινό ουρανό. Αλλά επειδή ο Ήλιος είναι πολύ κοντά στη Γη από οποιοδήποτε άλλο άστρο, φαίνεται πολύ μεγάλος και φωτεινός. Χωρίς το φως και την θερμότητά του δεν θα μπορούσε να υπάρξει ζωή στον πλανήτη μας. Πολλοί αρχαίοι πολιτισμοί λάτρεψαν και δόξαζαν τον Ήλιο, και δεν δίσταζαν να τον θεοποιήσουν. Ανάμεσα τους οι αρχαίοι Έλληνες και Αιγύπτιοι, οι Αζτέκοι, οι ιθαγενής της Αμερικής και οι Κινέζοι, οι οποίοι μάλιστα πίστευαν στην παρουσία ακόμα και δέκα Ήλιων.


Η ηλιακή ενέργεια εξατμίζει το νερό σχηματίζοντας τα σύννεφα και τη βροχή και κινητοποιεί το φαινόμενο της φωτοσύνθεσης, συνθέτοντας τη χλωροφύλλη των πράσινων φύλλων. Η δημιουργία της χλωροφύλλης με τη σειρά της παράγει τους υδρογονάνθρακες που αποτελούν τη βάση της ζωής πάνω στη Γη. Η ηλιακή ενέργεια προκαλεί -μαζί με την κλίση του άξονα περιστροφής της Γης- τις τέσσερις εποχές, επηρεάζει το κλίμα και τα θαλάσσια ρεύματα, όπως το Ρεύμα του Κόλπου, που μεταφέρουν ζεστό νερό από τις θάλασσες του ισημερινού στις ψυχρότερες βόρειες περιοχές και από εκεί κρύο νερό στις ζεστές ισημερινές περιοχές, κάνοντας ηπιότερα τα κλίματα περιοχών που αλλιώς θα ήταν ίσως ακατοίκητες.


Επιστέγασμα των διαφόρων μετρήσεων και υπολογισμών που πραγματοποιήθηκαν από τούς Έλληνες επιστήμονες ήταν η θέσπιση ημερολογίων, διαφορετικών σε κάθε περιοχή τού ελληνισμού, όλων όμως βάσει κοινής λογικής [- κάτι αντίστοιχο προς το φαινόμενο των πολλών παρεμφερών αλφαβήτων], των οποίων αρχικά η χρήση στηριζόταν στην σεληνιακή κίνηση, κι αργότερα στην σεληνιακή συν ηλιακή κίνηση [: σεληνοηλιακά ημερολόγια]. Ελληνικό ήταν και το αποκαλούμενο "ιουλιανό" ημερολόγιο, όπως έχει ήδη διευκρινισθεί.


Ο Κικέρωνας αναφέρει εντυπωσιασμένος ότι ο Αρχιμήδης κατασκεύασε και χρησιμοποιούσε κάποιον μηχανισμό με τον οποίο έβρισκε ταυτόχρονα την θέση ήλιου, σελήνης και 6 πλανητών, αλλά οι περιγραφές που σώθηκαν είναι μόνο για την λειτουργία και όχι για την κατασκευή. Παρόμοιας σκοπιμότητας αλλά διαφορετικής τεχνολογίας συσκευές συναντάμε αρκετά αργότερα στην Ευρώπη την εποχή του Κοπέρνικου όταν οι τότε επιστήμονες προσπαθούσαν να φτιάξουν ένα μοντέλο κίνησης των πλανητών του ηλιακού μας συστήματος αμφισβητώντας την κίνηση της γης... Είχαν φτιάξει κάποιες εντυπωσιακά πολύπλοκες κατασκευές που όμως αδυνατούσαν να δώσουν ακρίβεια μέχρι που το ηλιοκεντρικό πλανητικό μας σύστημα ξανάγινε ευρύτερα γνωστό.


ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ :Όποιος είχε λόγο να απαιτεί ακριβέστερο προσδιορισμό της ώρας απ' ότι του έδινε η εμπειρική παρατήρηση της θέσης του ήλιου, είχε στην διάθεσή του απλούς σχετικά αστρολάβους που τον βοηθούσαν μέρα και νύχτα να προσδιορίσει την ώρα με ακρίβεια λεπτού. Είναι ένα είδος εξαντα που με την κατάλληλη εκπαίδευση μπορούσε εκτός από την ώρα να βρίσκει κι ένα σωρό αστρολογικά στοιχεία. Κάτι τέτοιο ενδιέφερε αρκετά τους αστρονόμους και τους αστρολόγους της εποχής που έδωσαν ώθηση στην σχεδίαση και κατασκευή αστρολάβων. Σχεδόν το ίδιο κόλπο για την εύρεση της ώρας μαθαίνουν να κάνουν σήμερα οι πρόσκοποι με την βοήθεια πυξίδας. Οι πρώτες αναφορές για την χρήση αστρολάβου είναι από τον Έλληνα αστρονόμο Ίππαρχο. Γνωστός έγινε ο αστρολάβος που χρησιμοποιούσε ο Απολλώνιος τον 3ο αιώνα αλλά και ο σφαιρικός αστρολάβος που χρησιμοποιούσε ο Εύδοξος τον 4ο αιώνα.


ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ
Όλα τα καύσιμα, κάρβουνο, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ξύλο, αλκοόλες, περιέχουν άνθρακα όπως και οι κυριότερες τροφές, η ζάχαρη, το άμυλο, οι πρωτεΐνες, τα λίπη. Όλα τα καύσιμα και οι τροφές είναι προϊόντα των πάλαι ποτέ ζωντανών οργανισμών, λειψάνων υποπροϊόντων και μετασχηματισθέντων φυτικών ή ζωικών σωμάτων. Όλοι αυτοί οι υδρογονάνθρακες και οι τροφές είναι το τελικό προϊόν των φυτών από την ακτινοβόλο ενέργεια του Ήλιου. Ο μετασχηματισμός μέσα στα φυτά συντελείται με τη θαυμαστή βιομηχανική διαδικασία που ονομάζεται φωτοσύνθεση.
Το φυτό με την ενέργεια αυτή χρησιμοποιεί το νερό και το διοξείδιο του άνθρακα σαν πρώτες ύλες. Από το έδαφος απορροφάται το νερό με τις ρίζες και το διοξείδιο του άνθρακα από τον αέρα με τα φύλλα. Το φυτό προχωρεί στη διάσπαση του νερού και συνδέει το υδρογόνο με το διοξείδιο του άνθρακα, για να σχηματίσει ένα νέο μόριο, που έχει υδρογόνο, οξυγόνο, άνθρακα και ονομάζεται υδρογονάνθρακας. Η διάσπαση του νερού γίνεται με την απορρόφηση ενέργειας από τον ήλιο και τη βοήθεια της χλωροφύλλης.
Με τη φωτοσύνθεση η βλάστηση όλης της γης σχηματίζει κάθε χρόνο πάνω από 100 δισεκατομμύρια τόνους οργανικές ουσίες αφομοιώνοντας περίπου 200 δισ. τόνους διοξειδίου του άνθρακα, ελευθερώνοντας στο περιβάλλον 150 δισ. τόνους ελεύθερο οξυγόνο. Είναι μια από τις σπουδαιότερες βιολογικές διεργασίες που συνεχώς και σε τεράστια κλίμακα γίνεται στον πλανήτη μας. Χάρη στη φωτοσύνθεση σχηματίζεται το μεγαλύτερο μέρος του οξυγόνου της ατμόσφαιρας.


μια αφίσα για τις ασχολίες, δραστηριότητες στη χώρα μας που βασίζονται στον Ήλιο - atlaswikiμια αφίσα για τις ασχολίες, δραστηριότητες στη χώρα μας που βασίζονται στον Ήλιο - atlaswiki
μια αφίσα για τις ασχολίες, δραστηριότητες στη χώρα μας που βασίζονται στον Ήλιο - atlaswikiμια αφίσα για τις ασχολίες, δραστηριότητες στη χώρα μας που βασίζονται στον Ήλιο - atlaswiki
μια αφίσα για τις ασχολίες, δραστηριότητες στη χώρα μας που βασίζονται στον Ήλιο - atlaswikiμια αφίσα για τις ασχολίες, δραστηριότητες στη χώρα μας που βασίζονται στον Ήλιο - atlaswiki
μια αφίσα για τις ασχολίες, δραστηριότητες στη χώρα μας που βασίζονται στον Ήλιο - atlaswiki μια αφίσα για τις ασχολίες, δραστηριότητες στη χώρα μας που βασίζονται στον Ήλιο - atlaswikiμια αφίσα για τις ασχολίες, δραστηριότητες στη χώρα μας που βασίζονται στον Ήλιο - atlaswiki

χρονική διάρκεια

2 διδακτικές ώρες


δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται

Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι μέσα από τη διαθεματική αυτή διαπραγμάτευση οι μαθητές να διαμορφώσουν τη στάση για μια πιο κριτική αντιμετώπιση των εφαρμογών του ήλιου στη ζωή μας. Με αυτόν τον τρόπο, αφού πρώτα κατανοήσουν οι ίδιοι πως επηρεάζονται οι ασχολίες και οι δραστηριότητες των Ελλήνων από τον ήλιο, καλούνται να αναπτύξουν σχετική συζήτηση μεταξύ τους και να παραθέσουν τις απόψεις τους και τα νέα συμπεράσματά τους. Έτσι, καλλιεργείται η ικανότητα της παρουσίασης μιας «εργασίας» σε κοινό, που έχει πολύ σημαντικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στο να μάθουν από μικρές ηλικίες να μιλάνε σωστά δίχως φόβο, ντροπή και δυσκολία μπροστά σε κόσμο.


διαφορετικές θεματικές περιοχές που εμπλέκονται

Στην δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνονται διαφορετικές περιοχές- τμήματα από την Γεωγραφία «Γνωρίζω την Ελλάδα» της Ε΄ τάξης και είναι οι εξής:

Ρόλος του ήλιου και πώς συμβάλλει στη δημιουργία δραστηριοτήτων στην Ελλάδα
Ιστορική αναδρομή με τις ασχολίες που διεξάχθηκαν στην Ελλάδα με βάση τον ήλιο
Μετάδοση των επαγγελμάτων που συνδέονται άμεσα με τον ήλιο
Γνωστοποίηση της σύνδεσης της ελληνικής οικονομίας με την εμφάνιση του ήλιου στη χώρα μας
Ένταξη φυσικών όρων της ηλιακής ενέργειας και της φωτοσύνθεσης
Παρουσίαση ελληνικών τοπίων και προβολή καιρικών συνθηκών που τα επηρεάζουν και τα διαμορφώνουν


μια διδακτική πρόταση από τις Καραβέλη Μαριάννα, Ορδουλίδου Ελένη και Παπαδοπούλου Λεμονιά

More pages