μια αφίσα για τις κλιματικές αλλαγές

οδηγίες για την διδασκαλία

Χωρίζουμε τους μαθητές/μαθήτριες σε ομάδες και σε κάθε ομάδα δίνουμε ένα χρωματιστό χαρτόνι, μαρκαδόρους σε διάφορα χρώματα, ψαλίδια, κόλλες, περιοδικά με πολύχρωμες σελίδες και ένα πακέτο με ασπρόμαυρο φωτοτυπημένο υλικό, που έχει εικόνες, οι οποίες συνοδεύονται από λεζάντες και σύντομα κείμενα σχετικά με τις κλιματικές αλλαγές, που έχει επιλεχθεί ως κεντρικό θέμα της αφίσας. Το θέμα της αφίσας ανακοινώνεται εκείνη την ώρα στους μαθητές/μαθήτριες. Η κάθε ομάδα φτιάχνει τη δική της αφίσα, η οποία μπορεί να έχει εικόνες, σχήματα, κείμενα είτε έτοιμα, κομμένα από το έντυπο υλικό και κολλημένα στην αφίσα, είτε γραμμένα απ’ τους ίδιους τους μαθητές/μαθήτριες. Όταν όλες οι αφίσες είναι έτοιμες θα αναρτηθούν στην τάξη και θα πραγματοποιηθεί συζήτηση πάνω στο κεντρικό θέμα της αφίσας.


διδακτικό υλικό

Χρωματιστά χαρτόνια, μαρκαδόρους σε διάφορα χρώματα, ψαλίδια, κόλλες, περιοδικά με πολύχρωμες σελίδες και ένα πακέτο με ασπρόμαυρο φωτοτυπημένο υλικό, που έχει εικόνες, οι οποίες συνοδεύονται από λεζάντες και σύντομα κείμενα.

μια αφίσα για τις κλιματικές αλλαγές - atlaswiki

Εποχική εξασθένιση του όζοντος (απεικονίζεται με ροζ χρώμα) στα ανώτερα χρώματα της στρατόσφαιρας πάνω από την Ανταρκτική, όπως μετρήθηκε από δορυφόρο στις 23 Σεπτεμβρίου 1979, 1991, 1996.


Πηγές και τύποι αέριων ρύπων. Οι ανθρώπινες εκπομπές αέριων ρύπων ίσως προέρχονται από κινητές πηγές (αυτοκίνητα) και στατικές πηγές (βιομηχανίες). Ορισμένοι πρωτεύοντες ίσως αντιδράσουν μεταξύ τους ή με άλλα χημικά στον αέρα για το σχηματισμό δευτερευόντων ρυπαντών.


μια αφίσα για τις κλιματικές αλλαγές - atlaswiki
μια αφίσα για τις κλιματικές αλλαγές - atlaswiki μια αφίσα για τις κλιματικές αλλαγές - atlaswikiμια αφίσα για τις κλιματικές αλλαγές - atlaswiki


Οι Δραστηριότητες - ο χώρος εργασιώνΟι Δραστηριότητες - ο χώρος εργασιώνΟι Δραστηριότητες - ο χώρος εργασιώνΟι Δραστηριότητες - ο χώρος εργασιών

Οι Δραστηριότητες - ο χώρος εργασιώνΟι Δραστηριότητες - ο χώρος εργασιών

χρονική διάρκεια

Η δραστηριότητα αυτή αναμένεται να διαρκέσει 40-45 λεπτά. Συγκεκριμένα, η επεξεργασία του υλικού που θα δοθεί στους μαθητές/μαθήτριες και η δημιουργία της αφίσας θα κρατήσει 25-30 λεπτά και η συζήτηση με τους μαθητές/μαθήτριες και τον/την δάσκαλο/ δασκάλα 10-15 λεπτά


στάσεις και δεξιότητες

Με τη σύνδεση των φυσικών επιστημών και της αισθητικής αγωγής, σ’ αυτήν την εργασία οι μαθητές/μαθήτριες ξεφεύγουν απ’ την παραδοσιακή διδασκαλία και αξιολόγηση. Στη γνωστική διάσταση της μάθησης οι μαθητές/μαθήτριες κατανοούν καλύτερα τα όσα διδάχθηκαν και με τις προηγούμενες δραστηριότητες, δηλαδή τις κλιματικές αλλαγές λόγω ανθρώπινων δραστηριοτήτων και τους τρόπους βελτίωσης αυτών, ώστε ν’ ανακάμψει ο πλανήτης μας και τους δίνεται η ευκαιρία να φανερώσουν τις πραγματικές ιδέες τους. Στη μεταγνωστική διάσταση οι μαθητές/μαθήτριες συνειδητοποιούν τη δυνατότητα σύνδεσης των φυσικών επιστημών με άλλες επιστήμες, άλλους τομείς και με την κοινωνία. Τέλος, στη συναισθηματική διάσταση της μάθησης επιδιώκεται η πρόκληση του ενδιαφέροντος των μαθητών.


μια διδακτική πρόταση από
την
Τσακμάκη Μελαχροινή

More pages