μια αφίσα για το αυτοκίνητο και το περιβάλλον

οργάνωση δραστηριότητας

Υποθέτουμε ότι πραγματοποιούμε μια εκδήλωση σχετικά με το αυτοκίνητο και την καταστροφή που προκαλλεί στο περιβάλλον. Θέλουμε να σχεδιάσουμε μια αφίσα με τη μέθοδο του κολάζ που να προσελκύσει άτομα να έρθουν και παρακολουθήσουν την υποτιθέμενη εκδήλωσή μας. Χωρίζουμε την τάξη σε ομάδες των 4-5 ατόμων και δίνουμε σε όλες τις ομάδες το ίδιο υλικό. Στη συνέχεια η κάθε ομάδα φτιάχνει τη δικιά της αφίσα, και στο τέλος παρουσιάζονται οι αφίσες από την κάθε ομάδα και γίνεται ψηφοφορία για την καλύτερη αφίσα.


στάσεις και δεξιότητες

Σε αυτήν τη δραστηριότητα δημιουργούνται δεξιότητες και στάσεις οι οποίες καλλιεργούνται και συμβάλλουν στην εκπαίδευση του πολίτη. Κατ' αρχήν, οι μαθητές και οι μαθήτριες ευαισθητοποιούνται σχετικά με τη μόλυνση του περιβάλλοντος και, πιο συγκεκριμένα, τη μόλυνση που προκαλλούν τα καυσαέρια των αυτοκινήτων. Επιπρόσθετα, μαθαίνουν τι συμβαίνει όταν χρησιμοποιούμε το αυτοκίνητο αλόγιστα και, ακόμη, συνειδητοποιούν πως υπάρχουν εναλλακτικές και περισσότερο οικολογικές λύσεις. Τα παιδιά, εκτός απ' αυτό, μαθαίνουν να συνεργάζονται και να λειτουργούν σε επίπεδο ομάσας. Τέλος, οι μαθητές και οι μαθήτριες μαθαίνουν πώς να φτιάχνουν ένα οπτικό κείμενο/μήνυμα (αφίσα) και να το παρουσιάζουν.


χρονική διάρκεια

1 ώρα
Χωρισμός της τάξης σε ομάδες: 10 λεπτά
Επεξεργασία του υλικού και δημιουργία της αφίσας: 40 λεπτά
Παρουσίαση των αφισών: 10 λεπτά (4'-5' για κάθε ομάδα)


διδακτικό υλικό


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ο χώρος εργασιών
μια αφίσα για το αυτοκίνητο και το περιβάλλον - atlaswiki
Υπερβολική χρήση αυτοκινήτου
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ο χώρος εργασιών
μια αφίσα για το αυτοκίνητο και το περιβάλλον - atlaswiki
μια αφίσα για το αυτοκίνητο και το περιβάλλον - atlaswiki
Μόλυνση περιβάλλοντος από το αυτοκίνητο
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ο χώρος εργασιών
μια αφίσα για το αυτοκίνητο και το περιβάλλον - atlaswiki
μια αφίσα για το αυτοκίνητο και το περιβάλλον - atlaswiki
Λύσεις στο πρόβλημα!

μια αφίσα για το αυτοκίνητο και το περιβάλλον - atlaswiki μια αφίσα για το αυτοκίνητο και το περιβάλλον - atlaswiki

μια αφίσα για το αυτοκίνητο και το περιβάλλον - atlaswiki μια αφίσα για το αυτοκίνητο και το περιβάλλον - atlaswiki


μια διδακτική πρόταση από
τη Μπερμπερίδου Φωφώ και τη Φράγκου Κυριακή

More pages