μια αφίσα με αφορμή την ταινία: Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence)

μια αφίσα με αφορμή την ταινία: Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence) - atlaswikiμια αφίσα με αφορμή την ταινία: Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence) - atlaswiki μια αφίσα με αφορμή την ταινία: Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence) - atlaswiki


οδηγίες για τη διδασκαλία


Μέρος 1ο

Προβάλλουμε την ταινία Artificial Intelligence μέσα στην τάξη.Με την προβολή της ταινίας αυτής μέσα στην σχολική τάξη, ξεκινάμε μια δραστηριότητα, που έχει ως στόχο να αντιληφθούν, τα παιδιά, όχι μόνο την ολοένα και συχνότερη δημιουργία αντικειμένων με τεχνητή νοημοσύνη αλλά και τον ρόλο που αυτά μπορούν να διαδραματίσουν μέσα σε μια κοινωνία.Το θέμα, όμως, με το οποίο θα ασχοληθούμε, είναι βασισμένο στον όρο «Τεχνητή Νοημοσύνη», έναν όρο που μπορεί να είναι άγνωστος για τα παιδιά. Έτσι, με στόχο να κατανοήσουν τον παραπάνω όρο, τα παιδιά, μετά το τέλος της ταινίας θα μοιράσουμε ένα κείμενο ως υποτυπώδη ορισμό της τεχνητής νοημοσύνης. Έπειτα θα αναπτύξουμε μια συζήτηση, με τα παιδιά, κάνοντας μικρές αναφορές σε αποσπάσματα της ταινίας τα οποία να αναφέρονται σε πλάσματα τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να κατανοήσουν πλήρως τις διάφορες μορφές της.


Μέρος 2ο

Αφού πλέον τα παιδιά έχουν καταλάβει την σημασία του όρου που κυριαρχεί στην ταινία την οποία παρακολούθησαν, συνεχίζουμε χωρίζοντάς τα σε ομαδούλες μέσα στην τάξη. Έπειτα, ζητάμε από κάθε ομάδα παιδιών να φανταστούν ότι ζουν σε ένα κόσμο όπου τα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης, θα ήταν πολυάριθμα και θα έπαιζαν σημαντικό ρόλο στην οργάνωση και την λειτουργία της κοινωνίας. Τα παιδιά καλούνται να δημιουργήσουν μια αφίσα, στην οποία θα αναπαριστούν τον κόσμο αυτό δείχνοντας τι μορφή θα ήθελαν αυτά τα ρομπότ να έχουν, ποιες θα ήταν οι ικανότητές τους και τι σχέση θα είχαν με το ανθρώπινο γένος. Τέλος, αφού οι αφίσες ολοκληρωθούν, ζητάμε από κάθε ομάδα να παρουσιάσει την αφίσα της και να μας εξηγήσει της συγκεκριμένες επιλογές της. Επιπλέον, με κάποιες καθοδηγητικές ερωτήσεις βοηθάμε στο να αναπτυχθεί μέσα στην αίθουσα μια συζήτηση γύρω από το τι πιστεύουν τα παιδιά για την τεχνητή νοημοσύνη και το πώς θα ήθελαν αυτή να υπάρχει και να επηρεάζει τις ζωές τους.διδακτικό υλικό


ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Ο όρος Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) ή Artificial Intelligence (AI) αποδίδεται στον Τζόν Μακάρθι ο οποίος όρισε τον τομέα αυτό ως «η επιστήμη και μεθοδολογία της δημιουργίας νοούντων μηχανών». Ο όρος χρησιμοποιείται επίσης για να περιγράψει την νοημοσύνη όπως παρατηρείται σε τεχνητές (καμωμένες από ανθρώπους, μη φυσικές, κατασκευασμένες) οντότητες. Καθώς ‘Τεχνητή Νοημοσύνη’ είναι ο πιο διαδεδομένος όρος, άλλοι, όπως π.χ. Υπολογιστική ή Συνθετική Νοημοσύνη, έχουν προταθεί σαν «πιο ακριβείς». Οι όροι Δυνατή και Αδύνατη ΤΝ μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να κατατάξουν αυτά τα συστήματα σε μια πιο συγκεκριμένη κατηγορία. Η ΤΝ ερευνάται σε άλλες συναφείς επιστήμες όπως την επιστήμη των υπολογιστών, την ψυχολογία, τη φιλοσοφία, τη νευρολογία, τη γλωσσολογία και τη μηχανική, με στόχο τη ευφυή συμπεριφορά, τη μάθηση και την προσαρμογή στο περιβάλλον και συνήθως εφαρμόζεται σε μηχανές ή υπολογιστές ειδικής κατασκευής.

χαρτόνια
κόλλες, ψαλίδια
μαρκαδόρους, μολύβια

μια αφίσα με αφορμή την ταινία: Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence) - atlaswiki μια αφίσα με αφορμή την ταινία: Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence) - atlaswiki μια αφίσα με αφορμή την ταινία: Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence) - atlaswiki μια αφίσα με αφορμή την ταινία: Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence) - atlaswiki μια αφίσα με αφορμή την ταινία: Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence) - atlaswiki

μια αφίσα με αφορμή την ταινία: Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence) - atlaswiki μια αφίσα με αφορμή την ταινία: Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence) - atlaswikiχρονική διάρκεια

Μέρος 1ο: 155' (135' διάρκεια ταινίας και 20' για τη διεξαγωγή της συζήτησης)

Μέρος 2ο: 1 διδακτική ώραστάσεις και δεξιότητες που καλλιεργούνται

Στο πρώτο μέρος της δραστηριότητας καλλιεργούνται κυρίως δυο δεξιότητες των παιδιών. Η μια είναι αυτή της παρατηρητικότητας αφού οι μαθητές καλούνται να ανατρέξουν σε σκηνές από την ταινία οι οποίες να σχετίζονται με τα δημιουργήματα της τεχνητής νοημοσύνης. Έπειτα καλλιεργείται και η ικανότητα ανάπτυξης διαλόγου αφού δημιουργείται μια συζήτηση μεταξύ των παιδιών αλλά και με τον δάσκαλο. Στο δεύτερο μέρος αυτής της δραστηριότητας καλλιεργούνται επίσης κάποιες δεξιότητες των παιδιών. Τέτοιες είναι η δυνατότητα συνεργασίας με άλλα άτομα, καθώς τα παιδιά εντάσσονται σε κάποια ομάδα για να κάνουν αυτό που τους έχει ζητηθεί. Επιπλέον, καλλιεργείται η φαντασία τους αφού αυτή απαιτείται για να αναπαραστήσουν ένα μελλοντικό κόσμο. Εκτός των άλλων, τα παιδιά εξασκούν και τις χειρονακτικές τους δεξιότητες αφού καταπιάνονται με την δημιουργία αφίσας και, τέλος, αναπτύσσονται, και πάλι, οι ικανότητες χρήσης του διαλόγου στην διάρκεια της τελικής συζήτησης που γίνεται μετά την παρουσίαση των αφισών.μια διδακτική πρόταση από την Καλαβρούζου Μαρία-Φλώρα

More pages