μια δραστηριότητα για τις περιοχές που κινδυνεύουν εξαιτίας του φαινομένου του θερμοκηπίου

μια δραστηριότητα για τις περιοχές που κινδυνεύουν εξαιτίας του φαινομένου του θερμοκηπίου - atlaswiki μια δραστηριότητα για τις περιοχές που κινδυνεύουν εξαιτίας του φαινομένου του θερμοκηπίου - atlaswiki μια δραστηριότητα για τις περιοχές που κινδυνεύουν εξαιτίας του φαινομένου του θερμοκηπίου - atlaswiki

οδηγίες για τη διδασκαλία

Στη δραστηριότητα αυτή, παραθέτουμε στα παιδιά χάρτες και εικόνες που απεικονίζουν περιοχές που αντιμετωπίζουν κίνδυνο πλημμύρων καθώς και την άνοδο της θερμοκρασίας εξαιτίας του φαινομένου του θερμοκηπίου. Τα παιδιά θα πρέπει να αναγνωρίσουν τις λιγότερο και περισσότερο επικίνδυνες αυτές περιοχές και να προσπαθήσουν να εξηγήσουν γιατί συμβαίνει αυτό. Τα παιδιά εργάζονται σε ομάδες.διδακτικό υλικό

μια δραστηριότητα για τις περιοχές που κινδυνεύουν εξαιτίας του φαινομένου του θερμοκηπίου - atlaswiki μια δραστηριότητα για τις περιοχές που κινδυνεύουν εξαιτίας του φαινομένου του θερμοκηπίου - atlaswiki

μια δραστηριότητα για τις περιοχές που κινδυνεύουν εξαιτίας του φαινομένου του θερμοκηπίου - atlaswiki μια δραστηριότητα για τις περιοχές που κινδυνεύουν εξαιτίας του φαινομένου του θερμοκηπίου - atlaswiki


ΠΡΙΝ
μια δραστηριότητα για τις περιοχές που κινδυνεύουν εξαιτίας του φαινομένου του θερμοκηπίου - atlaswiki
ΜΕΤΑχρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για τη διεκπεραίωση αυτής της δραστηριότητας υπολογίζεται στη μία διδακτική ώρα.στάσεις και δεξιότητες που καλλιεργούνται

Η δραστηριότητα αυτή αποσκοπεί στην εξοικείωση των παιδιών με τις διάφορες περιοχές του κόσμου και τις γεωγραφικές τους ιδιότητες.διαφορετικές θεματικές περιοχές που εμπλέκονται

Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα συνδυάζονται οι Φυσικές Επιστήμες και η Γεωγραφία.χάρτης εννοιών
μια δραστηριότητα για τις περιοχές που κινδυνεύουν εξαιτίας του φαινομένου του θερμοκηπίου - atlaswikiμια διδακτική πρόταση από τους Ξυγωνάκη Αθανάσιο και Σιάσιο Αριστείδη

More pages