μια κινητική δραστηριότητα για τα οξέα, τις βάσεις και τα άλατα


μια κινητική δραστηριότητα για τα οξέα, τις βάσεις και τα άλατα - atlaswiki

οδηγίες για τον/την εκπαιδευτικό

Η δραστηριότητα έχει ως εξής χωρίζουμε δυο ομάδες, τα μέλη των οποίων φέρουν ονόματα οξέων και βάσεων (π.χ υπάρχει ένα ξίδι, ένα λεμόνι, μια αμμωνία, ένα απορρυπαντικό κ.α) κοινά για κάθε ομάδα. Στη μέση της αίθουσας βρίσκεται ένα άτομο, το οποίο παριστάνει το δείκτη. Αυτό το άτομο έχει μπροστά του μια αδιαφανή σακούλα με τα αντικείμενα που υπάρχουν στις ομάδες ή με απεικονίσεις των αντικειμένων αυτών σε χαρτί (ξύδι, λεμόνι, απορρυπαντικό κτλ). Επίσης μπροστά του διαθέτει δυο μπαλάκια, ένα κόκκινο και ένα μπλε. Κάθε φορά ο δείκτης βγάζει ένα αντικείμενο από τη σακούλα. Τότε το αντίστοιχο μέλος από κάθε ομάδα πρέπει να σκεφτεί εάν το χρώμα το δείκτη μετά την προσθήκη του υλικού θα γίνει μπλε (βάση) ή κόκκινο (οξύ) και να τρέξει να πάρει το αντίστοιχο μπαλάκι, επιστρέφοντας στην ομάδα του. Εάν έχει επιλέξει το σωστό μπαλάκι η ομάδα του κερδίζει ένα πόντο, εάν όχι ο πόντος πηγαίνει στην αντίπαλη ομάδα. Το άτομο που κάνει το δείκτη μπορεί να είναι είτε μαθητής είτε μαθήτρια αν ο αριθμός των παιδιών είναι μονός ή ο/η εκπαιδευτικός αν ο αριθμός των παιδιών είναι ζυγός. Νικήτρια είναι η ομάδα με τους περισσότερους πόντους. Βασικό είναι πριν από την έναρξη του παιχνιδιού να κρεμαστούν σε εμφανές σημείο οι κανόνες του, οι οποίοι θα κάνουν σαφές ότι απαγορεύεται το σπρώξιμο ή κάθε άλλη προσπάθεια να αποσπαστεί το μπαλάκι από τα χέρια του αντιπάλου, εφόσον το έχει αποκτήσει ήδη.

διδακτικό υλικό

καρτέλες με τις ονομασίες των αντικειμένων
πραγματικά αντικείμενα (οξέα και βάσεις) ή αναπαραστάσεις των αντικειμένων αυτών
ένα κόκκινο και ένα μπλε μπαλάκι

δεξιότητες που αναπτύσσονται

να εμπεδώσουν οι μαθητές τη θεωρία των οξέων και των βάσεων μέσα από ένα διασκεδαστικό παιχνίδι

στάσεις που καλλιεργούνται

να σέβονται τον αντίπαλο υιοθετώντας συμπεριφορά που υπάγεται σε ορισμένους κανόνες
προσαρμόζοντας κατάλληλα το παιχνίδι εντάσσονται και συμμετέχουν παιδιά με προβλήματα ακοής και ομιλίας, αφού χρησιμοποιούνται αντικειμένα αντί να εκφωνούνται, αποσκοπώντας στην εξάλειψη διακρίσεων τέτοιου τύπου.

μια κινητική δραστηριότητα για τα οξέα, τις βάσεις και τα άλατα - atlaswiki

μια διδακτική πρόταση από τη λυδία αρχοντή, την αντιγόνη ασβεστά και την αγλαία καββαδία

More pages