μια κινητική δραστηριότητα για την κυκλοφορία του αίματος

οδηγίες για τον/την εκπαιδευτικό

Η δραστηριότητα αυτή αποτελεί παραλλαγή του παιχνιδιού * περνά περνά η μέλισσα*. Δυο παιδιά τοποθετούνται αντικριστά και χτυπάνε παλαμάκια μεταξύ τους, τα παιδιά αυτά συμβολίζουν την καρδιά. Χωρίζουμε τα υπόλοιπα παιδιά σε δυο ομάδες. Η μια από αυτές τις ομάδες αποτελεί το αίμα, που περνά μέσα από την καρδιά, δηλαδή κάτω από τη γέφυρα που σχηματίζουν τα χέρια των δυο παιδιών. Η ομάδα αυτή κινείται σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, η οποία θα οριστεί από τον/την εκπαιδευτικό. Κανονικά η κυκλοφορία του αίματος στο σώμα μας ακολουθεί δυο κύριες διαδρομές, όπου τις ονομάζουμε διαφορετικά δυο κυκλοφορίες. Την κυκλοφορία του αίματος από την καρδιά προς τους πνεύμονες και αντίστροφα η οποία ονομάζεται μικρή κυκλοφορία, ενώ την κυκλοφορία από την καρδιά προς όλα τα άλλα όργανα του σώματός μας και αντίστροφα την ονομάζουμε μεγάλη κυκλοφορία. Οι δυο αυτές διαδρομές διακλαδίζονται σε όλο και μικρότερες, ώστε το αίμα και τα συστατικά που αυτό μεταφέρει να φτάνουν σε όλο το σώμα μας. Για μεγαλύτερη ευκολία όμως και για να μην υπάρξει κανένα ατύχημα, είναι προτιμητέο τα παιδιά της πρώτης ομάδας να ακολουθούν συγκεκριμένη πορεία. Η δεύτερη ομάδα παρακολουθεί περιμετρικά χτυπώντας παλαμάκια και δίνοντας τον ρυθμό με βάση τον οποίο το αίμα διέρχεται μέσα από την καρδιά. Δηλαδή αν ο ρυθμός από τα παλαμάκια γίνει πιο γρήγορος το αίμα τρέχει πιο γρήγορα, αντίστοιχα η ταχύτητα του αίματος μειώνεται όταν τα παλαμάκια είναι πιο αργά. Τέλος υπάρχει ένα παιδί στο οποίο υποτίθεται ότι ανήκει η καρδιά και από την σωματική κόπωση του οποίου εξαρτάται ο ρυθμός της δραστηριότητας, δηλαδή αν το παιδί τρέχει ή στέκεται ακίνητο τα παλαμάκια των παιδιών μεταβάλλονται ανάλογα. Εναλλακτικά η ομάδα των παιδιών που δίνει ρυθμό με παλαμάκια μπορεί να αντικατασταθεί από μουσική γρήγορη ή αργή και το αίμα να κινείται ανάλογα με το ρυθμό της.

διδακτικό υλικό

δεν απαιτούνται υλικά. Προαιρετικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα CD με μουσική

δεξιότητες που καλλιεργούνται

η σημασία της καρδιάς για την κυκλοφορία του αίματος, το γεγονός ότι η συχνότητα του σφυγμού εξαρτάται από την ένταση της σωματικής άσκησης καθώς και εξοικείωση των παιδιών με τις έννοιες καρδιά σφυγμός και αίμα.

στάσεις που αναπτύσσονται

η αίσθηση του ανήκειν σε ένα σύνολο καθώς το παιδί που τρέχει δίνει ρυθμό στα παιδιά που χτυπούν παλαμάκια και το αντίστροφο

μια διδακτική πρόταση από γαλανοπούλου ελένη, γαλανοπούλου ελισάβετ, κατίδου ελένη κοταρίδου κυριακή, αρχοντή λυδία, ασβεστά αντιγόνη και καββαδία αγλαία

More pages