μια κινητική δραστηριότητα για την τροφική αλυσίδα


μια κινητική δραστηριότητα για την τροφική αλυσίδα - atlaswiki

οδηγίεςμια κινητική δραστηριότητα για την τροφική αλυσίδα - atlaswikiγια τον/την Εκπαιδευτικό

Η πρώτη δραστηριότητα αφορά στην τροφική αλυσίδα. Χωρίζουμε τα παιδιά σε τέσσερις ομάδες, στην ομάδα του χορταριού, στην ομάδα της κάμπιας, στην ομάδα της κότας και στην ομάδα της αλεπούς. Χρησιμοποιούμε σε κάθε ομάδα αγόρια και κορίτσια και ειδικά στην ομάδα της αλεπούς που πιθανόν να τη θεωρήσουν πιο δυνατή τα παιδιά, προσέχουμε να αποτελείται κατά κύριο λόγο από κορίτσια. Φροντίζουμε τα περισσότερα παιδιά να είναι στην ομάδα του χορταριού, λιγότερα στην ομάδα της κάμπιας, ακόμα πιο λίγα στην ομάδα της κότας και τα λιγότερα παιδιά να είναι στην ομάδα της αλεπούς. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει ένα είδος σκυταλοδρομίας. Τα παιδιά κάθε ομάδας θα έχουν κολλημένη ή με χαρτοταινία ή με αυτοκόλλητο μη μόνιμο στην πλάτη τους μία εικόνα αντιπροσωπευτική της ομάδας τους, η οποία θα πρέπει να είναι πλαστικοποιημένη κατά προτίμηση για να μην χαλάει.
Οριοθετούμε το σημείο εκκίνησης και το χώρο που θα μπορούν να τρέχουν τα παιδιά, ώστε να κατευθυνθούν στο τερματισμό. Στον τερματισμό θα υπάρχει ένας κύκλος για όλα τα παιδιά που δεν «φαγώθηκαν». Δίνονται οδηγίες στα παιδιά ότι θα πρέπει να βοηθούνται σε επίπεδο ομάδας, καθώς τελικά θα υπολογιστεί ο αριθμός των παιδιών κάθε ομάδας που βρίσκεται στον κύκλο. Αυτός ο υπολογισμός θα λειτουργήσει ως ένα ακόμα κίνητρο προβληματισμού για τα παιδιά.
Η έναρξη γίνεται είτε με μουσική, είτε με κάποιο παράγγελμα του/της εκπαιδευτικού. Αρχικά, τρέχουν τα παιδιά της ομάδας του χορταριού και μετά από λίγο ακολουθεί η ομάδα της κάμπιας. Στόχος είναι η ομάδα της κάμπιας να πάρει την εικόνα που έχουν στην πλάτη τους τα παιδιά της ομάδας του χορταριού. Αν κάποιο παιδί χάσει την εικόνα του, γίνεται θεατής της διαδικασίας. Τα παιδιά από την ομάδα του χορταριού που δεν έχουν χάσει την εικόνα τους και φτάνουν στον τερματισμό πηγαίνουν στον προκαθορισμένο κύκλο. Σε περίπτωση που κάποιο παιδί από την ομάδα της κάμπιας δεν καταφέρει να πάρει κάποια εικόνα από την ομάδα του χορταριού, τότε για να αντιληφθούν τη διαφορά της μειωμένης ενέργειας λόγω πείνας θα ξεκινήσουν το δεύτερο γύρο μετά από τις χορτάτους/ες της ομάδας τους.
Στην συνέχεια, τα παιδιά από την ομάδα της κάμπιας από κυνηγοί γίνονται κυνηγημένοι. Τρέχουν αυτή τη φορά για να μην τους «πιάσουν», δηλαδή να μην πάρουν την εικόνα τους τα παιδιά της ομάδας της κότας. Αν κάποιο παιδί χάσει την εικόνα του, γίνεται θεατής. Τα παιδιά από την ομάδα της κάμπιας που δεν έχουν χάσει την εικόνα τους και φτάνουν στον τερματισμό πηγαίνουν στον προκαθορισμένο κύκλο. Σε περίπτωση που κάποιο παιδί από την ομάδα της κότας δεν καταφέρει να πάρει κάποια εικόνα από την ομάδα της κάμπιας, τότε για να αντιληφθούν τη διαφορά της μειωμένης ενέργειας λόγω πείνας θα ξεκινήσουν τον επόμενο γύρο μετά από τις χορτάτους/ες της ομάδας τους.
Τέλος ,τα παιδιά από την ομάδα της κότας τρέχουν για να μην τους «πιάσουν», δηλαδή να μην πάρουν την εικόνα τους τα παιδιά της ομάδας της αλεπούς. Αν κάποιο παιδί χάσει την εικόνα του, γίνεται θεατής. Τα παιδιά από την ομάδα της κότας που δεν έχουν χάσει την εικόνα τους και φτάνουν στον τερματισμό πηγαίνουν στον προκαθορισμένο κύκλο. Σε περίπτωση που κάποιο παιδί από την ομάδα της αλεπούς δεν καταφέρει να πάρει κάποια εικόνα από την ομάδα της κότας, τότε για να αντιληφθούν τη διαφορά της μειωμένης ενέργειας λόγω πείνας θα ξεκινήσουν τον επόμενο γύρο μετά από τις χορτάτους/ες της ομάδας τους.
Στη συνέχεια της διαδικασίας, γίνονται οι υπολογισμοί και ακολουθεί συζήτηση για τα αποτελέσματα και τους λόγους που οδήγησαν σε αυτά. Για παράδειγμα, αναφέρονται πόσα από τα πεινασμένα ζωάκια βρίσκονται στον κύκλο. Επιπλέον, συζητούνται και ζητήματα που σχετίζονται με τους αυτότροφους οργανισμούς, τους παραγωγούς (η ομάδα του χορταριού δεν κυνήγησε κανέναν) και τους ετερότροφους οργανισμούς, τους καταναλωτές.
Πρόταση: Ο/Η εκπαιδευτικός ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών ή αν θέλει να υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλία χρησιμοποιεί περισσότερες αλυσίδες.

διδακτικό υλικό

εικόνες χορταριού, εικόνες κάμπιας, εικόνες κότας, εικόνες αλεπούς, χαρτοταινία.

στάσεις που αναπτύσσονται

Μέσα από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα εξοικειώνονται με την έννοια της τροφικής αλυσίδας και επιπρόσθετα δίνονται ερεθίσματα διαχωρισμού των αυτότροφων με τους ετερότροφους οργανισμούς. Επιπλέον, καλλιεργείται η ομαδικότητα, η συνεργασία και ο υγιής ανταγωνισμός και είναι σύμφωνη με την πολιτική της ισότητας των φύλων.


δεξιότητες που καλλιεργούνται

Επιπρόσθετα, αναπτύσσονται δεξιότητες ταχύτητας, αντίληψης προσωπικού και γενικού χώρου και επιπλέον χειρισμού.

μια διδακτική πρόταση από την κυριακή δαβράδου, τη σοφία δουμανίδου, την άννα κοντοπούλου, την αντιγόνη ασβεστά, την αγλαία καββαδία, τη λυδία αρχοντή

More pages