μια κινητική δραστηριότητα για τη διάθλαση


μια κινητική δραστηριότητα για τη διάθλαση - atlaswiki

οδηγίες για τον/την εκπαιδευτικό

Η παρακάτω αθλητική δραστηριότητα πραγματοποιείται, είτε στη σχολική αυλή είτε μέσα στην τάξη. Στη δεύτερη περίπτωση, ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να διαμορφώσει κατάλληλα τον χώρο, με σκοπό τη δημιουργία κενού χώρου. Στο κέντρο του θα τοποθετήσει μία ταινία, η οποία θα αναπαριστά την επιφάνεια που διαχωρίζει δύο διαφορετικά υλικά μέσα. Οι μαθητές ανά τέσσερα άτομα θα αναπαραστήσουν τις ακτίνες φωτός (θα έχουν ενημερωθεί για αυτή τους την ιδιότητα :κάθε παιδί θα έχει κολλημένη στην μπλούζα του μια λωρίδα από κίτρινο χαρτόνι) και θα εκτελέσουν διάφορες διαδρομές ανάλογα με την καθοδήγηση του/της εκπαιδευτικού. Αρχικά, θα τρέξουν παράλληλα μεταξύ τους, κινούμενοι προς τη διαχωριστική επιφάνεια υπό τη συνοδεία κάποιας μουσικής υπόκρουσης. όταν φτάσουν σ’ αυτήν, θα πρέπει να αλλάξουν πορεία προς οποιαδήποτε κατεύθυνση επιθυμούν, με αντίστοιχη αλλαγή της ηχητικής μελωδίας.
Σε επόμενο μέρος της δραστηριότητας, τα παιδιά θα ξεκινήσουν από την ίδια αφετηρία να τρέχουν παράλληλα προς τη διαχωριστική επιφάνεια, η οποία σ’ αυτή την περίπτωση αντιπροσωπεύει έναν συγκλίνοντα φακό. Στο τέλος της διαδρομής τους μετά τη διαχωριστική επιφάνεια, θα τοποθετηθεί ένα πακέτο μπισκότων , στο σημείο του οποίου οι μαθητές/τριες θα πρέπει να καταλήξουν, αφότου περάσουν τη διαχωριστική επιφάνεια-φακό, προκειμένου να πάρουν από ένα.
Στο τρίτο και τελευταίο μέρος της δραστηριότητας, επαναλαμβάνουν την προηγούμενη διαδικασία μέχρι τη διαχωριστική επιφάνεια, με τη διαφορά εδώ ότι τα μπισκότα θα αντικατασταθούν από ένα κόκκινο χαρτόνι που αντιπροσωπεύει τη φωτιά. Σ΄αυτή την περίπτωση, δύο παιδιά θα κινηθούν αριστερά από το χαρτόνι και δύο δεξιά με σκοπό να απομακρυνθούν από αυτό. Οι μελωδίες και πάλι θα είναι ίδιες και θα ακουστούν με την ίδια σειρά σε όλα τα μέρη της δραστηριότητας.

στόχοι της δραστηριότητας

Ο/η εκπαιδευτικός, με αυτό το παιχνίδι επιχειρεί να διδάξει το φαινόμενο της διάθλασης, κατά την οποία, όταν μια ακτίνα φωτός διέρχεται από ένα μέσο σ΄ ένα άλλο, αλλάζει πορεία/κατεύθυνση. Επιπλέον, στο δεύτερο και τρίτο μέρος επιδιώκει να εξηγήσει τι συμβαίνει όταν οι ακτίνες φωτός περνούν μέσα από ένα συγκλίνοντα και αποκλίνοντα φακό αντίστοιχα

διδακτικό υλικό

Ένα κόκκινο χαρτόνι, ένα πακέτο μπισκότα, δύο ηχητικές μελωδίες της επιλογής του εκπαιδευτικού, μία ταινία, δύο κόλλες Α4 στις οποίες θα αναγράφεται το είδος του φακού( σχετικά με το δεύτερο και τρίτος μέρος της δραστηριότητας) , μαρκαδόρος, κίτρινο χαρτόνι

στάσεις που αναπτύσσονται

Άρση ρατσιστικών και σεξιστικών αντιλήψεων μεταξύ των παιδιών, διότι μέσα από τη συνεργασία και το παιχνίδι διαπιστώνουν ότι είναι ίσοι ασχετα από το φύλο, την εθνικότητα και τις κοινωνικοοικονομικές διαφορές

δεξιότητες που καλλιεργούνται

Κατανοούν τις έννοιες της Φυσικής και την αξιοποίησή τους στην καθημερινή ζωή (ερμηνεία λειτουργίας του μεγεθυντικού φακού, του μικροσκοπίου κτλ)

μια κινητική δραστηριότητα για τη διάθλαση - atlaswiki


μια διδακτική πρόταση από τους γεννάδιο δημοσθένους, ραφαηλία κατσίδου, αντιγόνη ασβεστά , λυδία αρχοντή και αγλαία καββαδία

More pages