μια κινητική δραστηριότητα για τη θερμότητα

οδηγίεςγια τον/την εκπαιδευτικό

Για την πραγματοποίηση της δραστηριότητας αυτής στα πλαίσια μιας σχολικής τάξης, θα χρειαστεί να χωρίσουμε τους μαθητές σε τρεις ομάδες. Η πρώτη ομάδα θα αντιπροσωπεύει την θερμότητα, η δεύτερη έναν καλό αγωγό (ενδεικτικά το αλουμίνιο) της θερμότητας και η τρίτη έναν κακό αγωγό ( ενδεικτικά το πλαστικό). Οι ομάδες που αντιπροσωπεύουν τους καλούς και τους κακούς αγωγούς της θερμότητας θα σταθούν μετωπικά στο κέντρο της τάξης. Οι μαθητές που συμμετέχουν στην ομάδα της θερμότητας θα προσπαθούν αρχικά να διαπεράσουν την ομάδα του καλού αγωγού. Η προσβασιμότητα τους θα είναι πολύ εύκολη. Αντίθετα, όταν θα επιχειρήσουν να διαπεράσουν την ομάδα του κακού αγωγού θα δυσκολευτούν και μόνο δυο- τρεις μαθητές θα καταφέρουν να περάσουν. Ο αριθμός αυτός είναι ανάλογος του συνολικού αριθμού της ομάδας.

διδακτικό υλικό

Δεν θα χρησιμοποιήσουμε κάποιο διδακτικό υλικό για την πραγματοποίηση της
δραστηριότητας.


στάσεις και δεξιότητες που καλλιεργούνται


Για το σχεδιασμό της δραστηριότητας αφορμηθήκαμε από το κεφάλαιο Θερμότητα- Θερμοκρασία και συγκεκριμένα την ενότητα "Μετάδοση της θερμότητας με αγωγή" από το βιβλίο της φυσικής της Στ' Δημοτικού. Οι μαθητές μέσα από αυτήν, στην οποία θα συμμετάσχουν, θα μπορέσουν να κατανοήσουν περαιτέρω τις ιδιότητες των καλών και των κακών αγωγών. Αναμένεται, δηλαδή, να συνειδητοποιήσουν πως από υλικά όπως το χαρτί, το ξύλο, το πλαστικό και άλλα, η θερμότητα δεν περνά με την ίδια ευκολία όπως στα υλικά αλουμίνιο, σίδηρο, μέταλλο κ.α.Συμπληρωματικά με αυτή τη δραστηριότητα θα αναφερθούν και παραδείγματα από την καθημερινή μας ζωή, όπως αυτά των σκευών μαγειρικής (π.χ. μπρίκι).

μία διδακτική πρόταση από την αναστασία δαινά, την ευαγγελία δαούλα, την αναστασία ζωίδου, την αντιγόνη ασβεστά, την αγλαία καββαδία και τη λυδία αρχοντή

More pages