μια κινητική δραστηριότητα για τη φωτοσύνθεση


μια κινητική δραστηριότητα για τη φωτοσύνθεση - atlaswiki

oδηγίες για τον/την εκπαιδευτικό

Στη δραστηριότητα αυτή, θα συμμετέχουν 5-8 παιδιά, ενώ τα υπόλοιπα θα παρατηρούν και θα καταγράφουν ποια συστατικά θεωρούν ότι συμβάλουν για να φτιάξουν τα φυτά την τροφή τους. Κάθε παιδί θα αναπαριστά ένα φυτό ενώ θα υπάρχει και ένα παιδί που θα αναπαριστά τον ήλιο. Το παιδί – ήλιος θα έχει κολλημένο πάνω του ένα κίτρινο χαρτόνι και ανοιχτά τα χέρια του. Σχετικά με την περιγραφή των παιδιών – φυτών, τα χέρια τους θα είναι τα φύλλα και τα πόδια τους οι ρίζες. Ο/η εκπαιδευτικός τοποθετεί πράσινα κυκλικά χαρτόνια στα χέρια των παιδιών (τα οποία αναπαριστούν την χλωροφύλλη), σακίδια στις πλάτες τους (στα οποία τα παιδιά θα βάζουν τις μπάλες του άνθρακα) και σφουγγάρια κάτω από τα πόδια τους, δεμένα με χαρτοταινία (τα οποία αναπαριστούν την απορρόφηση του νερού από τις ρίζες του φυτού). Κατά αυτή τη δραστηριότητα, τα παιδιά-φυτά καλούνται να παίρνουν τις μπάλες του διοξειδίου του άνθρακα που βρίσκονται διάσπαρτες γύρω τους, να τις διαχωρίζουν στα επιμέρους στοιχεία τους (άνθρακας και οξυγόνο), να αποθηκεύουν τον άνθρακα στα σακίδια τους, τον οποίο θα χρειαστούν τα φυτά κατά τη φωτοσύνθεση και να πετούν – επιστέφουν στο περιβάλλον τα μόρια του οξυγόνου. Αυτό όμως, μπορούν να το κάνουν μόνο εφόσον υπάρχει το παιδί – ήλιος. Όταν το παιδί – ήλιος βγαίνει από την αίθουσα τα φυτά παραμένουν ακίνητα μέχρι να ξαναεμφανιστεί. Όλα τα παραπάνω μπορούν να λάβουν χώρα με τη συνοδεία μουσικής, η οποία θα διακόπτεται κατά την απομάκρυνση του παιδιού – ήλιου. Με αυτό τον τρόπο θα γίνει ακόμα πιο εμφανής η σημασία του παράγοντα ήλιου κατά την φωτοσύνθεση.
Αργότερα, ακολουθεί συζήτηση με τα παιδιά – παρατηρητές. Ο/η εκπαιδευτικός ρωτάει: «Αν ποτίζαμε αυτά τα φυτά, από πού πιστεύετε ότι θα απορροφούσαν το νερό; Γιατί;», ώστε να καταλάβουν τα παιδιά ότι τα φυτά απορροφούν το νερό από τις ρίζες και όχι από το βλαστό ή τα άνθη. Έπειτα, γίνεται λόγος σχετικά με τα στοιχεία και τους παράγοντες που κατέγραψαν και θεωρούν ότι συμβάλουν στην φωτοσύνθεση. Στο σημείο αυτό, ο/η εκπαιδευτικός ρωτάει αρχικά τα παιδιά: « ποια πιστεύετε ότι ήταν τα υλικά που χρειάστηκαν τα φυτά για να φτιάξουν την τροφή τους; Υπήρξε κάτι που δεν χρειάστηκαν; Τι το έκαναν;». Στη συνέχεια, τους αναφέρει ότι η διαδικασία αυτή ονομάζεται φωτοσύνθεση, ενώ η τροφή των φυτών ονομάζεται γλυκόζη αφού πρώτα αυτή, μετασχηματιστεί σε άμυλο. Σημειώνουμε ότι, το πιο πιθανό είναι τα παιδιά να αναφέρουν το διοξείδιο του άνθρακα, το φως του ήλιου και το οξυγόνο. Ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει τότε να τους ρωτήσει μήπως υπάρχει και κάποιο επιπλέον συστατικό που δεν ήταν τόσο εμφανές. Εδώ θα πρέπει να αναφερθούν το νερό και η χλωροφύλλη (είτε από τα παιδιά είτε από τον εκπαιδευτικό). Στο επόμενο σκέλος της συζήτησης ο/η εκπαιδευτικός θα ρωτήσει τα παιδιά αν αυτό που απέβαλαν τα φυτά, δηλαδή το οξυγόνο είναι χρήσιμο για κάποιο άλλο οργανισμό και γιατί. Τα παιδιά, θα αναφέρουνε διάφορες περιπτώσεις (π.χ. αναπνοή ανθρώπων και ζώων) στις οποίες είναι απαραίτητο το οξυγόνο. Θα συζητήσουν μεταξύ τους και θα επιχειρηματολογήσουν τις απόψεις τους. Έπειτα θα καταγράψουν στον πίνακα όλες αυτές τις περιπτώσεις ώστε να γίνει κατανοητό πόσο σημαντική είναι η προστασία των φυτών και η διαδικασία της φωτοσύνθεσης.

διδακτικό υλικό

χαρτοταινία, σφουγγάρια (2 για κάθε παιδί), χαρτόνια (κίτρινο – ήλιος, πράσινο – χλωροφύλλη).

στάσεις που καλλιεργούνται

Επικοινωνία
Συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών
Κριτική σκέψη

δεξιότητες που αναπτύσσονται

Επίκληση επιστημονικών γνώσεων στις συζητήσεις σχετικά με τη χρήση των πόρων και τα περιβαλλοντικά ζητήματα,
Ενδιαφέρον και προβληματισμός για τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις στην αντιμετώπιση καθημερινών ζητημάτων,
Πρόταση για ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων.

μια κινητική δραστηριότητα για τη φωτοσύνθεση - atlaswiki

μια διδακτική πρόταση από την ελένη γεωργίου, την μαρία δούκα, την αντιγόνη ασβεστά, τη λυδία αρχοντή και την αγλαία καββαδία

More pages