μια κινητική δραστηριότητα για τις μεταδοτικές ασθένειες


μια κινητική δραστηριότητα για τις μεταδοτικές ασθένειες - atlaswiki

οδηγίες για τον/την εκπαιδευτικό

Η
παρούσα δραστηριότητα ανήκει στην ενότητα «Μεταδοτικές ασθένειες» και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο «Προστασία από τα μικρόβια». Μπορεί να διεξαχθεί είτε μέσα στην τάξη (με μικρή αναδιαμόρφωση των θρανίων) είτε στη σχολική αυλή. Δεν απαιτούνται υλικά. Τα παιδιά θα πρέπει να σχηματίσουν έναν κύκλο κρατώντας τα χέρια μεταξύ τους. Κάποια από αυτά τα παιδιά θα μείνουν έξω από τον κύκλο (εάν υποθέσουμε ότι η δύναμη της τάξης είναι περίπου 20 άτομα, τότε θα είναι έξω από τον κύκλο περίπου 6 άτομα). Στη συνέχεια, ο/η εκπαιδευτικός της τάξης θα πει στα παιδιά που είναι έξω από τον κύκλο να προσπαθήσουν να μπουν μέσα στον κύκλο και τα παιδιά που σχηματίζουν τον κύκλο να αμυνθούν, τα εμποδίσουν να μπουν μέσα στον κύκλο. Φυσικά, τα παιδιά που είναι γύρω από τον κύκλο μπορούν να κινούνται ελεύθερα, να τρέχουν προκειμένου κάποια στιγμή να μπουν μέσα στον κύκλο. Τα παιδιά που σχηματίζουν τον κύκλο αποτελούν τον ανθρώπινο οργανισμό, ενώ αυτά που είναι έξω από αυτόν τα μικρόβια. Ο ανθρώπινος οργανισμός προσπαθεί να προβάλλει άμυνα, ενώ τα μικρόβια να διεισδύσουν σ' αυτόν και να καταστρέψουν την άμυνά του. Γενικά, σκοπός της δραστηριότητας είναι ο ανθρώπινος οργανισμός-ο κύκλος από τα παιδιά να προσπαθήσει να εμποδίσει την είσοδο των μικροβίων-των παιδιών που είναι έξω από τον κύκλο. Όταν ένα μικρόβιο τελικά καταφέρει να μπει μέσα στον οργανισμό, τα παιδιά του κύκλου ανάμεσα από τα οποία μπήκε θα καθίσουν κάτω, αλλά θα συνεχίζουν να έχουν κρατημένα τα χέρια μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει ότι η άμυνα του οργανισμού σ' εκείνο το σημείο έχει εξασθενήσει.


διδακτικό υλικό


Ο/η εκπαιδευτικός πριν τη διεξαγωγή της δραστηριότητας μπορεί να δείξει στα παιδιά ένα βίντεο σχετικό με τα μικρόβια. Στο τέλος μπορεί να τους δώσει ένα Φύλλο εργασίας με διάφορες ερωτήσεις προκειμένου να επιβεβαιωθεί εάν τα παιδιά κατανόησαν όλα τα προηγούμενα.

στάσεις και δεξιότητες


Το παιχνίδι ρόλων μπορεί να αποτελέσει για τη διδασκαλία των Φυσικών επιστημών ένα πεδίο για την ανάπτυξη πολύτιμων δεξιοτήτων και στάσεων. Τα παιδιά μαθαίνουν μ' έναν εύκολο και απλό τρόπο, διασκεδάζοντας, ότι πρέπει να προστατεύονται από τα μικρόβια που κυκλοφορούν γύρω τους καθώς αν εισέλθουν στο σώμα τους μπορούν να αποδειχθούν βλαβερά για την υγεία τους. Επίσης, καταλαβαίνουν με άμεσο και βιωματικό τρόπο το πόσο σοβαρές είναι οι συνέπειές τους. Γενικά, μαθαίνουν να συνεργάζονται μεταξύ τους, να παρατηρούν και να σκέφτονται γρήγορα. Είναι μια δραστηριότητα που απαιτεί ιδιαίτερη κίνηση. Όλα τα παιδιά μπορούν να συμμετέχουν και καλό θα είναι και μέσα και έξω από τον κύκλο να είναι και αγόρια και κορίτσια (ώστε να μην καλλιεργηθούν ρατσιστικές στάσεις).

μια κινητική δραστηριότητα για τις μεταδοτικές ασθένειες - atlaswiki

μια διδακτική πρόταση από όλγα βενιοπούλου, στυλιανή κεχαγιά, νικολέττα κωνσταντινίδου,ξανθίππη τσακαλάκη, αντιγόνη ασβεστά, αγλαία καββαδία, λυδία αρχοντή

More pages