μια κινητική δραστηριότητα για τον ηλεκτρομαγνητισμό


μια κινητική δραστηριότητα για τον ηλεκτρομαγνητισμό - atlaswiki


οδηγίεςμια κινητική δραστηριότητα για τον ηλεκτρομαγνητισμό - atlaswikiγια τον/την εκπαιδευτικό

Η δραστηριότητα αυτή εντάσσεται στα πλαίσια του κεφαλαίου της ΣΤ Δημοτικού για τον ηλεκτρομαγνητισμό. Οι μαθητές και οι μαθήτριες πρέπει να σχηματίσουν ζευγάρια και να κινούνται στο χώρο με τα μάτια κλειστά. Τα ζευγάρια θα είναι είτε αγόρι-κορίτσι, αγόρι- αγόρι είτε κορίτσι- κορίτσι. Στην πρώτη περίπτωση το ζευγάρι θα είναι ένας μαγνήτης, του οποίου ο θετικός πόλος θα είναι το κορίτσι και ο αρνητικός το αγόρι (θετική διάκριση των κοριτσιών στα πλαίσια της αντισεξιστικής εκπαίδευσης. Στη δεύτερη περίπτωση το ζευγάρι θα είναι αμέταλλο, ενώ στην τρίτη μέταλλο. Τα ζευγάρια θα πρέπει να κινούνται στο χώρο με τα μάτια κλειστά και όταν συναντούν ένα άλλο ζευγάρι θα πρέπει να αναγνωρίζουν διαμέσου της αφής εάν πρόκειται για μαγνήτη, μέταλλο ή αμέταλλο. Στην περίπτωση που ένας μαγνήτης συναντήσει ένα μέταλλο θα πρέπει να το τραβήξει προς το μέρος του. Εάν συναντηθούν μαγνήτης με μαγνήτη, τα παιδιά θα πρέπει να αναγνωρίσουν τους πόλους και να κολλήσει ο θετικός με το αρνητικό. Στην περίπτωση που συναντηθούν μέταλλο-μέταλλο, μέταλλο-αμέταλλο ή μαγνήτης-αμέταλλο θα πρέπει να αγνοήσουν το ένα το άλλο.

διδακτικό υλικό

μαντήλια προκειμένου να εξασφαλιστεί η απουσία όρασης των παιδιών

δεξιότητες που αναπτύσσονται

τα παιδιά κατανοούν τη λειτουργία των μαγνητών, την πολικότητα που τους χαρακτηρίζει αλλά και τη συμπεριφορά τους σε διάφορα αντικείμενα (μέταλλα-αμέταλλα)

στάσεις που καλλιεργούνται

Οι μαθητές χρησιμοποιούν την αφή τους ενώ στερούνται όρασης, μπαίνοντας έτσι στην θέση των παιδιών με προβλήματα όρασης. Συνεπώς , η δραστηριότητα συμβάλλει στην εξάλειψη τέτοιων διακρίσεων αλλά και στην ομαλή συμμετοχή μαθητών και μαθητριών με ανάλογες δυσκολίες. Ακόμα, τονίζει την ανάγκη ύπαρξης ισότητας των δυο φύλων μέσα από θετικές διακρίσεις, στα πλαίσια της αντισεξιστικής εκπαίδευσης.

μία διδακτική πρόταση από τη λυδία αρχοντή, την αντιγόνη ασβεστά και την αγλαία καββαδία

More pages