μια κινητική δραστηριότητα για τον τεμαχισμό της ύλης


μια κινητική δραστηριότητα για τον τεμαχισμό της ύλης - atlaswiki
οδηγίες για τον/ την εκπαιδευτικό

ο/η εκπαιδευτικός θα ζητήσει από 6 παιδιά να σηκωθούν. Αφού σχηματίσει με τη χαρτοταινία τρεις ομόκεντρους κύκλους περίπου στο κέντρο της τάξης, θα δώσει σε δυο παιδιά να φορέσουν τα μπλε καπέλα και να κρατάνε τις δυο κόλλες Α4 που έχουν πάνω το πρόσημο + (πρωτόνια), ενώ δυο άλλα παιδιά θα φορέσουν τα πράσινα καπέλα χωρίς να κρατάνε κάποια κόλλα (νετρόνια). Στη συνέχεια τα τέσσερα αυτά παιδιά θα μπούνε μέσα στο μικρότερο κύκλο ενώ τα υπόλοιπα δυο θα φορέσουν τα κόκκινα καπέλα κρατώντας τις κόλλες Α4 που έχουν το πρόσημο – (ηλεκτρόνια) και θα περιφέρονται επάνω στη τροχιά των δυο άλλων κύκλων. Με αυτή τη σχηματική διάταξη θα είναι πιο εύκολο για τον εκπαιδευτικό να εξηγήσει με περισσότερη ευκολία στους μαθητές και τις μαθήτριες ότι το άτομο αποτελείται από δυο κύρια μέρη. Στο κέντρο του υπάρχει ο πυρήνας και γύρω από αυτόν περιστρέφονται με αυστηρή διάταξη τα ηλεκτρόνια ο πυρήνας κάθε ατόμου αποτελείται από πολύ μικρά σωματίδια, τα πρωτόνια και τα νετρόνια και ο αριθμός των πρώτων ισούται με τον αριθμό των δεύτερων τα πρωτόνια είναι σωματίδια με θετικό ηλεκτρικό φορτίο (+), τα ηλεκτρόνια με αρνητικό (-)ενώ τα νετρόνια έχουν ουδέτερο ηλεκτρικό φορτίο. Όταν ο αριθμός των πρωτονίων που βρίσκονται στον πυρήνα ενός ατόμου είναι ίσος με τον αριθμό των ηλεκτρονίων που περιφέρονται γύρω από τον πυρήνα, τότε το άτομο αυτό είναι ηλεκτρικά ουδέτερο.

διδακτικό υλικό

χαρτόνι (κόκκινο, μπλε, πράσινο) για τα καπελάκια
κόλλες Α4 (με σχηματισμένο το πρόσημο + -)
χαρτοταινία

δεξιότητες που καλλιεργούνται

να κατανοήσουν τη δομή των ατόμων, δηλαδή των μικρότερων σωματιδίων στα οποία μπορεί να διαιρεθεί η ύλη

στάσεις που αναπτύσσονται

συνεργασία και ομαδικότητα μεταξύ των μαθητών και μαθητριών

μια διδακτική πρόταση από τον βασίλειο δημόπουλο, τον δημήτρη καραγιάννη, τον ελευθέριο καραμανδάνη, την αντιγόνη ασβεστά, τη λυδία αρχοντή και την αγλαία καββαδία

More pages