μια κινητική δραστηριότητα για το ηλεκτρικό κύκλωμα

μια κινητική δραστηριότητα για το ηλεκτρικό κύκλωμα - atlaswiki

οδηγίες για τον/την εκπαιδευτικό

Σχεδιάζω πάνω στο πάτωμα με την κολλητική ταινία ένα απλό κύκλωμα. Βάζω στη μία μεριά το χαρτόνι με το σχέδιο της μπαταρίας και στην απέναντι το φακό που παριστάνει τον λαμπτήρα .
Ενώνω αυτά τα δύο με δύο διαδρόμους, που θα παριστάνουν τα καλώδια, μισό μέτρο φάρδους έτσι ώστε τα παιδιά που θα παριστάνουν τα ηλεκτρόνια μέσα τους να έχουν χώρο να κινηθούν. Τοποθετώ δύο παιδιά σε ένα σημείο του καλωδίου που θα παριστάνουν το διακόπτη και θα ανοίγουν ή θα κλείνουν το κύκλωμα ανοίγοντας και κλείνοντας τα χέρια. Ακόμη ένα παιδί θα χειρίζεται το φακό. Θα τον ανάβει, όποτε τα παιδιά που παριστάνουν τον διακόπτη, κλείνουν τα χέρια τους και κλείνουν το κύκλωμα και θα τον σβήνει όταν τα παιδιά ανοίγουν τα χέρια τους και διακόπτουν την ροή του ρεύματος. Ξεκινάμε έχοντας το κύκλωμα ανοιχτό και αφήνουμε τα παιδιά, που παριστάνουν τα ελεύθερα ηλεκτρόνια, να κυκλοφορούν προς διάφορες κατευθύνσεις μέσα στο καλώδιο σε μικρές σχετικά αποστάσεις. Δίνουμε εντολή στα παιδιά που κάνουν τους διακόπτες να κλείσουν τα χέρια τους δηλαδή το κύκλωμα. Αμέσως, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουμε δώσει προηγουμένως, τα ελεύθερα ηλεκτρόνια στοιχίζονται σε σειρές και ξεκινούν να κινούνται από τον αρνητικό προς τον θετικό πόλο της ηλεκτρικής πηγής (μπαταρία από χαρτόνι) και ο φακός (η υποτιθέμενη λάμπα) ανάβει. Η δραστηριότητα επαναλαμβάνεται για να κατανοήσουν πλήρως τη ροή του ηλεκτρικού ρεύματος.

διδακτικό υλικό

έγχρωμη κολλητική ταινία, φακός, χαρτόνι με σχεδιασμένη πάνω του μια μπαταρία

μια κινητική δραστηριότητα για το ηλεκτρικό κύκλωμα - atlaswiki

στόχος της συγκεκριμένης δραστηριότητας

Η δραστηριότητα αυτή έχει σαν στόχο να διορθώσει τις εσφαλμένες αντιλήψεις των παιδιών που αφορούν την συμπεριφορά και την κίνηση των ηλεκτρονίων. Οι μαθητές πιστεύουν λανθασμένα ότι μόλις πατήσουμε το διακόπτη για να ανοίξει το φως τα ηλεκτρόνια ξεκινούν με μεγάλη ταχύτητα από την ηλεκτρική πηγή π.χ. μπαταρία προς την λάμπα κάτι που δεν συμβαίνει στην πραγματικότητα αφού η μπαταρία δεν παράγει ηλεκτρόνια αλλά κινεί τα ήδη υπάρχοντα ελεύθερα ηλεκτρόνια με συγκεκριμένη ροή.

μια διδακτική πρόταση από την ειρήνη κελεσίδου, τον αλέξανδρο κελεσίδη, την αγλαία καββαδία, την αντιγόνη ασβεστά, τη λυδία αρχοντή

More pages