μια κινητική δραστηριότητα για το οικοσύστημα


μια κινητική δραστηριότητα για το οικοσύστημα - atlaswiki

οδηγίες για τον/ την εκπαιδευτικό

Ο/η εκπαιδευτικός θα ζητήσει από 10 μαθητές/ μαθήτριες να σηκωθούν. Τρία παιδιά θα παριστάνουν τα χόρτα (θα έχουν στο λαιμό τους κόλλες που γράφουν χόρτα), άλλα τρία θα παριστάνουν τα πρόβατα (έχοντας κρεμασμένες από το λαιμό τους κόλλες που θα γράφουν πρόβατο), δυο τους λύκους (έχοντας κρεμασμένες από το λαιμό τους κόλλες που θα γράφουν λύκος), ενώ ένα παιδί θα κάνει τον ήλιο και ένα τη βροχή. Αρχικά θα ζητηθεί από δυο παιδιά κάθε κατηγορίας (χόρτα, πρόβατα, λύκοι), μαζί με τον ήλιο και τη βροχή, να σταθούν στο μέσο της τάξης αποτελώντας ένα οικοσύστημα, τη στιγμή που τα υπόλοιπα δυο παιδιά (ένα παιδάκι-χόρτο και ένα παιδάκι-πρόβατο) θα στέκονται λίγο πιο δίπλα, έξω από το οικοσύστημα. Έπειτα, θα μπορέσει να αναπαρασταθεί σχηματικά οποιαδήποτε από τις τρεις (ή και οι τρεις, αν το επιτρέπουν τα χρονικά περιθώρια του μαθήματος) ακόλουθες εκδοχές
υποθέτουμε ότι επέρχεται μια περίοδος ανομβρίας στο συγκεκριμένο οικοσύστημα (το παιδάκι-βροχή απομακρύνεται από το μέσο της τάξης) κι εξετάζουμε τις επιπτώσεις που θα έχει ο παράγοντας αυτός στους υπόλοιπους οργανισμούς του οικοσυστήματος. Τα χόρτα μειώνονται εξαιτίας της έλλειψης βροχής (ένα παιδάκι –χόρτο απομακρύνεται από το οικοσύστημα), τα πρόβατα μειώνονται αφού η διαθέσιμη τροφή (χόρτα) έχει ελαττωθεί (ένα παιδάκι-πρόβατο απομακρύνεται από το οικοσύστημα) ενώ τέλος μειώνονται και οι λύκοι αφού η διαθέσιμη τροφή τους (πρόβατα) έχει ελαττωθεί (ένα παιδάκι-λύκος απομακρύνεται από το οικοσύστημα). Στη συνέχεια η βροχή επιστρέφει στο οικοσύστημα και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη σταδιακή επαναφορά των χαμένων οργανισμών του οικοσυστήματος (επανέρχονται με τη σειρά στο οικοσύστημα το παιδάκι-χόρτο, το παιδάκι-πρόβατο και το παιδάκι-λύκος). Έτσι επανέρχεται και πάλι η ισορροπία στο οικοσύστημα.
Υποθέτουμε ότι λόγω μιας επιδημίας μειώνονται τα πρόβατα του οικοσυστήματος (ένα παιδάκι-πρόβατο απομακρύνεται από το οικοσύστημα). Αυτό θα έχει ως άμεσο επακόλουθο τόσο να αυξηθούν τα χόρτα του οικοσυστήματος αφού έχουν μειωθεί τα πρόβατα που τρέφονται με αυτά (ένα παιδάκι-χόρτο που βρίσκεται έξω από το οικοσύστημα μπαίνει μέσα σε αυτό) όσο και να μειωθεί το πλήθος των λύκων αφού δεν υπάρχει μεγάλη ποσότητα διαθέσιμης τροφής (πρόβατα) για να καταναλωθεί (ένα παιδάκι-λύκος απομακρύνεται από το οικοσύστημα). Στη συνέχεια όμως εφόσον έχει αυξηθεί ο αριθμός των χόρτων, θα υπάρξει διαθέσιμη τροφή για τα πρόβατα κι έτσι και αυτά θα αυξηθούν (ένα παιδάκι-πρόβατο ξαναμπαίνει στο οικοσύστημα) ενώ έπειτα θα αυξηθούν οι λύκοι εφόσον έχει αυξηθεί και πάλι το πλήθος των προβάτων του οικοσυστήματος (το παιδάκι-λύκος ξαναμπαίνει στο οικοσύστημα). Έτσι επανέρχεται και πάλι η ισορροπία στο οικοσύστημα.
Υποθέτουμε ότι λόγω μιας επιδημίας μειώνονται οι λύκοι του οικοσυστήματος (ένα παιδάκι-λύκος απομακρύνεται από το οικοσύστημα). Αυτό θα έχει ως άμεσο επακόλουθο τόσο να αυξηθούν τα πρόβατα του οικοσυστήματος αφού έχουν μειωθεί οι λύκοι που τρέφονται με αυτά (ένα παιδάκι-πρόβατο που βρίσκεται έξω από το οικοσύστημα μπαίνει μέσα σε αυτό) όσο και να μειωθεί το πλήθος των χόρτων αφού έχουν αυξηθεί τα πρόβατα που το καταναλώνουν (ένα παιδάκι-χόρτο απομακρύνεται από το οικοσύστημα). Στη συνέχεια όμως εφόσον έχει αυξηθεί ο αριθμός των προβάτων του οικοσυστήματος, θα υπάρξει διαθέσιμη τροφή για τους λύκους κι έτσι και αυτοί θα αυξηθούν (ένα παιδάκι-λύκος ξαναμπαίνει στο οικοσύστημα) ενώ έπειτα θα αυξηθούν και τα χόρτα εφόσον έχει μειωθεί και πάλι το πλήθος των προβάτων του οικοσυστήματος (το παιδάκι-χόρτο ξαναμπαίνει στο οικοσύστημα). Έτσι επανέρχεται και πάλι η ισορροπία στο οικοσύστημα.

διδακτικό υλικό

Κόλλες Α4 (όπου θα αναγράφονται οι λέξεις πρόβατο, λύκος, χόρτο, βροχή και ήλιος)

στάσεις που αναπτύσσονται

άρση ρατσιστικών και σεξιστικών αντιλήψεων μεταξύ των παιδιών, διότι μέσα από τη συνεργασία και το παιχνίδι με άτομα διαφορετικού φύλου, εθνικότητας και κοινωνικοοικονομικών διαφορών, διαπιστώνουν ότι είναι ίσοι

δεξιότητες που καλλιεργούνται


κατανόηση των σχέσεων αλληλεξάρτησης που υπάρχουν ανάμεσα στους οργανισμούς του οικοσυστήματος, αλλά και το γεγονός ότι στα οικοσυστήματα υπάρχουν μηχανισμοί με τους οποίους εξισορροπούνται οι διαταραχές που προκαλούνται

μια διδακτική πρόταση από δημόπουλο βασίλειο, καραγιάννη δημήτρη, καραμανδάνη ελευθέριο ασβεστά αντιγόνη, αρχοντή λυδία και καββαδία αγλαία

More pages