μια κινητική δραστηριότητα για τον μαγνητισμό

μια κινητική δραστηριότητα  για τον μαγνητισμό - atlaswikiμια κινητική δραστηριότητα  για τον μαγνητισμό - atlaswiki
οδηγίεςγια τον εκπαιδευτικό

Ο/Η εκπαιδευτικός θα σηκώσει έξι μαθητές συνολικά για τη δραστηριότητα. Το ένα παιδί θα κάνει το μαγνήτη, 2 παιδιά θα κάνουν 2 διαφορετικούς αγωγούς, 2 παιδιά θα κάνουν 2 διαφορετικούς μονωτές και ένα ακόμη θα κάνει το μαθητή που θα εξετάζει τους αγωγούς και τους μονωτές. Το παιδί – μαγνήτης βρίσκεται στο κέντρο. Το παιδί μαθητής επιλέγει ένα ένα τα παιδιά – υλικά για να τα εξετάσει. Στην περίπτωση των αγωγών ο μαγνήτης θα ενώνει τα χέρια του με αυτά του κάθε αγωγού, ενώ στην περίπτωση των μονωτών τα χέρια δε θα «ενώνονται». Με την εξέταση όλων των αγωγών και των μονωτών η δραστηριότητα ολοκληρώνεται.

διδακτικό υλικό

καρτέλες

δεξιότητες που αναπτύσσονται

τ
α παιδιά να μάθουν ποια υλικά είναι μονωτές του μαγνήτη και ποια αγωγοί που απωθούνται και έλκονται αντίστοιχα από το μαγνήτη

στάσεις που καλλιεργούνται

ομαδικότητα, συνεργατικότητα, συμμετοχή από όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από το μαθησιακό επίπεδο, αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών

μια διδακτική πρόταση από την κωνσταντίνα τζούλη,την ιωάννα τούπου, την αικατερίνη τσομπάνη, την αντιγόνη ασβεστά, την αγλαία καββαδία, τη λυδία αρχοντή

More pages