μια παιδική ταινία για την άνωση

μια ταινία για την άνωση - atlaswikiμια ταινία για την άνωση - atlaswikiμια ταινία για την άνωση - atlaswiki


οδηγίες για την διδασκαλία

Αρχικά παρουσιάζουμε το παρακάτω απόσπασμα από την παιδική ταινία "Ψηλά στον ουρανό".


Στη συνέχεια, έχοντας παρακολουθήσει το απόσπασμα, κάνουμε ερωτήσεις στα παιδιά για δικές τους πιθανές εμπειρίες με κάτι ανάλογο, αν αυτό που παρακολούθησαν θα μπορούσε να συμβεί στην πραγματικότητα και αν ναι με ποιόν τρόπο.Έπειτα , εφόσον έχουμε ακούσει την γνώμη των μαθητών και των μαθητριών, ενσωματώνουμε συμπληρωματικά την θεωρία για την άνωση στον αέρα , όπου χρησιμοποιούμε ως πηγή το απόσπασμα από το βιβλίο του Paul G. Hewitt, Οι έννοιες της Φυσικής (σελ 277) όπου: Η πίεση του αέρα που ασκείται προς τα πάνω σε ένα αντικείμενο ‘’βυθισμένο’’ στον αέρα είναι μεγαλύτερη από την πίεση που ωθεί το αντικείμενο από πάνω προς τα κάτω. Άρα, σύμφωνα με την αρχή του Αρχιμήδη, ένα αντικείμενο που περιβάλλεται από αέρα ωθείται προς τα πάνω με δύναμη ίση με το βάρος του αέρα που εκτοπίζει.

Ωστόσο, επειδή σαν έννοια είναι δύσκολο να κατανοηθεί από παιδιά Δ’ δημοτικού θα διδάξουμε την θεωρία κάνοντας μια παρομοίωση με κάτι που είναι γνωστό στα παιδιά από την δική τους εμπειρία. Έτσι τους εξηγούμε ότι: όταν προσπαθείς να βυθίσεις μια μπάλα στο νερό αισθάνεσαι μια δύναμη να σε σπρώχνει προς τα πάνω. Είναι η ίδια δύναμη που διατηρεί τα πλοία στην επιφάνεια της θάλασσας όπως και το σώμα σου όταν κολυμπάς. Η δύναμη αυτή ονομάζεται άνωση. Άνωση ασκείται και στα σώματα που βρίσκονται μέσα στον αέρα. Είναι η δύναμη που σπρώχνει προς τα πάνω ένα μπαλόνι γεμάτο με ήλιο και το ανυψώνει.

δραστηριότητα: πείραμα με υλικά που θα προμηθεύσει ο/η δάσκαλος/α στην τάξη

Αφού εξηγήσουμε το θεωρητικό μέρος συνεχίζουμε με τη δραστηριότητα, όπου: Φουσκώνουμε μπαλόνια με ήλιο με τα παιδιά (σε περίπτωση που δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα τα φέρνουμε έτοιμα) και ζητάμε από τα παιδιά να δοκιμάσουν να δέσουν στο μπαλόνι τους διάφορα αντικείμενα που έχουν πάνω στο θρανίο τους ή στην κασετίνα τους. Ωστόσο, ζητάμε από τα παιδιά να μας εξηγήσουν γιατί πιστεύουν ότι θα σηκώσει το μπαλόνι το αντικείμενο που επέλεξαν με βάση την θεωρία που ειπώθηκε προηγουμένως (αυτό συμβάλει στην εμπέδωση της θεωρίας βιωματικά).

Συμπληρωματικά, αφού δοκιμάσουν όλα τα παιδιά, θα τους ζητήσουμε να φτιάξουν από μία κάρτα ο καθένας, όπου θα μπορούν να γράψουν ότι θέλουν και στο τέλος θα γράψουν την διεύθυνση του σχολείου. Στην συνέχεια θα βγούμε στην αυλή και θα αφήσουν τα μπαλόνια ελεύθερα, ώστε όταν κάποια στιγμή πέσει το μπαλόνι, να δούμε αν κάποιος θα απαντήσει ή θα την επιστρέψει.

χρονική διάρκεια
Η δραστηριότητα μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μία διδακτική ώρα στο μάθημα της Φυσικής

στάσεις και δεξιότητες
Η δραστηριότητα αποσκοπεί στην καλλιέργεια γνώσεων σχετικά με την άνωση. Πραγματοποιώντας το παραπάνω πείραμα καθώς και τη κατασκευή κάρτας επιτυγχάνεται η περαιτέρω κατανόηση του θέματος. Τέλος, το μάθημα γίνεται πιο ενδιαφέρον και τα παιδιά μαθαίνουν με πιο άμεσο τρόπο έννοιες της φυσικής.


Μια διδακτική ενότητα από τους Τέτου Ευτυχία και Μπεδέλη Αντιγόνη

More pages