μια παιδική ταινία για την θερμότητα

μια ταινία για την θερμότητα - atlaswikiμια ταινία για την θερμότητα - atlaswiki


Με αφορμή την ταινία της Disney “Frozen” στην οποία η θαρραλέα και υπεραισιόδοξη πριγκίπισσα Άννα πρέπει να συνεργαστεί με τον Κρίστοφ, έναν απότομο βουνίσιο τύπο και τον τάρανδοτου για να ξεκινήσουν μαζί ένα μεγάλο ταξίδι. Σκοπός τους είναι να βρουν την "Παγωμένη" Βασίλισσα που δεν είναι άλλη από την αδελφή της Άννας, Έλσα, και να λύσουν επιτέλους τα παγωμένα μάγια που ταλαιπωρούν ένα ολόκληρο βασίλειο. Η Άννα και ο Κρίστοφ θα έρθουν αντιμέτωποι με πολλές δυσκολίες, θα συναντήσουν μυθικά πλάσματα και μαγικά φαινόμενα σε κάθε γωνία. Πολύτιμοι σύμμαχοί τους στον αγώνα θα είναι ο ξεκαρδιστικός χιονάνθρωπος Όλαφ και ένας τάρανδος που ακούει στο όνομα Σβεν. Πιο συγκεκριμένα, θα επικεντρωθούμε στο απόσπασμα, που ο Όλαφ, που όπως είπαμε είναι χιονάνθρωπος, τραγουδάει για το καλοκαίρι και εύχεται να το ζήσει κάποια στιγμή.

Αξιοποιώντας τις προηγούμενες γνώσεις των παιδιών σχετικά με τις ιδιότητες του νερού και τις διάφορες καταστάσεις που μπορούμε να το βρούμε κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, αλλά και του γεγονότος ότι ο ήλιος ως βασική πηγή θερμότητας είναι εκείνος που προκαλεί τις θερμοκρασιακές μεταβολές στη γη που με τη σειρά τους, οδηγούν το νερό να μεταβαίνει από την μία κατάσταση σε άλλη, θα ξεκινήσει το μάθημα με την πρώτη δραστηριότητα.


δραστηριότητα 1η: παρακολούθηση ταινίας

Η 1η δραστηριότητα θα ξεκινήσει αφού πρώτα παρακολουθήσουμε με τα παιδιά το απόσπασμα από την ταινία μας, όποτε και θα προκαλέσουμε με κατάλληλες ερωτήσεις μια ιδεοθύελλα από την πλευρά των παιδιών, σχετικά με το τι νομίζουν ότι θα συμβεί στον χιονάνθρωπο «Όλαφ», αν ζήσει όπως εύχεται το καλοκαίρι.

χρονική διάρκεια
1 ώρα και 30 λεπτά

σκοπός της 1ης δραστηριότητας:
να αναδυθούν οι προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες των παιδιών σχετικά με το θέμα της αλλαγής των καταστάσεων του νερού και των προϋποθέσεων (θερμοκρασιακές μεταβολές) αλλά και της διαδικασίας (μεταφορά θερμότητας).
Έτσι θα δημιουργήσουν τα παιδιά έναν σχετικό εννοιολογικό χάρτη, με τη βοήθεια του οποίου θα διαπιστώσουμε τι γνωρίζουν τα παιδιά και σε ποια σημεία έχουν εναλλακτικές αντιλήψεις, ώστε να τις αξιοποιήσουμε και να φτάσουμε στην επιστημονική γνώση, για το συγκεκριμένο θέμα.

δραστηριότητα 2η: πείραμα για τη θερμοκρασία


Αρχικά μπαίνοντας στην τάξη θα χωρίσουμε τα παιδιά σε 3 ομάδες και θα τους δώσουμε από ένα κλειστό σακουλάκι που περιέχει παγάκια. Στην συνέχεια η κάθε ομάδα θα τοποθετήσει το σακουλάκι με τα παγάκια σε διαφορετικό μέρος και συγκεκριμένα, το ένα θρανίο τους (τάξη), το άλλο στην κατάψυξη και το τρίτο έξω στη αυλή, σε σημείο που χτυπάει ο ήλιος. Οπότε θα ζητήσουμε από τα παιδιά να παρατηρήσουν τι θα συμβεί στα παγάκια. Ταυτόχρονα θα βάλουμε τα παιδιά να μετρήσουν με θερμόμετρο τη θερμοκρασία της κατάψυξης, από πού πήραμε τα παγάκια αλλά και τη θερμοκρασία της τάξης και τη θερμοκρασία στον ήλιο, έξω στην αυλή. Ζητούμενο είναι μετά την παρατήρηση να προσπαθήσουν σαν ομάδα να εξηγήσουν το φαινόμενο και να το παρουσιάσουν στις άλλες ομάδες.

σκοπός της 2ης δραστηριότητας:
να εισάγουμε στα παιδιά την έννοια της θερμοκρασίας και να την ξεχωρίσουν από την έννοια της θερμότητας. Ακόμη να συνδυάσουν τις θερμοκρασιακές μεταβολές με την τήξη του νερού και τέλος τον τρόπο που επιτυγχάνεται μέσω της μεταφοράς της θερμότητας από τα πιο ζεστά σώματα στα λιγότερο θερμά – κρύα.

????μια ταινία για την θερμότητα - atlaswikiδραστηριότητα 3η: συγγραφή γράμματος

Στην τρίτη δραστηριότητα, θα ζητήσουμε από κάθε ομάδα να γράψουν ένα γράμμα στον Όλαφ για να του εξηγήσουν το τι θα πάθει αν βρεθεί σε μέρος με υψηλές θερμοκρασίες, όπως είναι όταν είναι καλοκαίρι, και να του προτείνουν τρόπους ώστε να επιβιώσει. Στο σημείο αυτό θα δώσουμε στα παιδιά το παράδειγμα με το παγωτό και το τι κάνουν το καλοκαίρι για να μη λιώσει ή με το κρύο αναψυκτικό και το τι κάνουν για να μη ζεσταθεί. Η κάθε ομάδα αφού ολοκληρώσει τις προτάσεις της, θα τις διαβάσει στις υπόλοιπες ομάδες και θα ακολουθήσει συζήτηση.

σκοπός της 3ης δραστηριότητας:
να αποδίδουν τη μεταβολή των καταστάσεων της ύλης στη μεταφορά θερμότητας. Άρα περιορίζοντας την μεταφορά θερμότητας δεν μεταβάλλεται εύκολα η κατάσταση της ύλης.μια διδακτική πρόταση από τους Γεωργίου Ζωγραφιά, Ξανθούλη Κατερίνα-Θαλασσινή, Σκορδής Ελευθέριος, Χριστοφορίδου Αγάπη, Τέτου Ευτυχία και Μπεδέλη Αντιγόνη

More pages