μια παιδική ταινία για την κίνηση της Σελήνης

μια ταινία για την κίνηση της Σελήνης - atlaswikiμια ταινία για την κίνηση της Σελήνης - atlaswikiμια ταινία για την κίνηση της Σελήνης - atlaswiki


Η επιλογή της ταινίας έγινε με κριτήριο την ερμηνεία της κίνησης της σελήνης σε σχέση με την Γη. Καθώς την συζήτηση πάνω στο ερώτημα είναι η Σελήνη αυτόφωτο σώμα ή όχι; Στην ταινία ο κεντρικός ήρωας ένα μικρό παιδί που ανοίγετε το βράδυ στην θάλασσα με τον πατέρα και τον παππού για ψάρεμα. Το βράδυ εκείνο έχει πανσέληνο και το παιδί εντυπωσιάζεται, έτσι ο πατέρας βγάζει μια μεγάλη σκάλα και ανεβαίνει μαζί με τον μικρό και τον παππού. Απ΄ αυτό το σημείο και μετά αρχίζει ο μυθοπλαστικός τρόπος που πραγματεύεται η ταινία τα ερωτήματα που θα μας απασχολήσουν στο σκέλος των δραστηριοτήτων για την ερμηνεία της κίνησης, του φωτισμού.


δραστηριότητα 1η: συζήτηση και σχολιασμός του θέματος

Αρχικά δείχνω την ταινία ολόκληρη στα παιδιά καθότι είναι μικρού μήκους διάρκειας μόλις 7 λεπτών. Έπειτα ζητάω από τα παιδιά σε πλαίσιο συζήτησης να μου πουν τι είδαν στη ταινία, πώς το αντιλαμβάνονται τι θεωρούν ότι είναι πραγματικότητα και τι παραμύθι; Έτσι με την μέθοδο της ¨διαλεκτικής ¨ θα βγάλω από τα παιδιά τα ερωτήματα που θέλω να κάνω για την καθοδήγηση του μαθήματος. Αυτά τα ερωτήματα τα συνοψίζω σ’ ένα σχεδιάγραμμα στον πίνακα. Ενδεικτικά αναφέρω 6 που πιστεύω ότι θα ειπωθούν εύλογα από τα παιδιά και αν δεν ειπωθούν όλα θα αναφέρω κάποια και εγώ.
1. Όταν έχει πανσέληνο το φεγγάρι είναι τόσο χαμηλά που μπορούμε να το φτάσουμε με μία μεγάλη σκάλα;
2. Υπάρχει έλλειψη βαρύτητας κοντά στην σελήνη;
3. Εάν πλησιάσουμε πολύ στην σελήνη θα μας έλκει;
4. Η σελήνη φωτίζεται μόνης της;
5. Εάν φωτίζεται μόνη της τότε πώς συμβαίνει αυτό;
6. Εάν δεν φωτίζεται μόνη της πώς νομίζεται ότι φωτίζει το βράδυ;

χρονική διάρκεια
περίπου 20 λεπτά

δραστηριότητα 2η: ομαδική εργασία

Στο σημείο αυτό χωρίζω τα παιδιά σε 6 ομάδες των τεσσάρων ατόμων και αναθέτω σε κάθε ομάδα την απάντηση ενός ερωτήματος προφορικά στην τάξη με την βοήθεια, χρήση όποιων σημειώσεων χρειαστεί να κρατήσει κατά την προετοιμασία. Προσοχή το γραπτό σκέλος δεν είναι υποχρεωτικό δίνω στα παιδιά την ευελιξία να ετοιμάσουν ένα πλάνο αν νομίζουν ότι χρειάζεται για να μην θεωρήσουν ότι κάνουν μια συνηθισμένη γραπτή άσκηση . Στο τέλος αφού κάθε ομάδα μας δώσει μια απάντηση για το ερώτημα που έχει, τότε διορθώνω εξηγώντας τις όποιες παρανοήσεις ή ασάφειες προκύπτουν. Η διόρθωση και η πραγμάτευση των απόψεων γίνεται πάντα σε πλαίσιο χαλαρό γιατί δεν θέλω ξαφνικά να γκρεμίσω τον όλο τρόπο ερμηνείας που για χρόνια τα παιδιά έχουν για κάποια φυσικά φαινόμενα. Αυτό συμβαίνει γιατί οι απόψεις τους σίγουρα μπορεί να είναι εναλλακτικές εν μέρει ΄΄λάθος΄΄ όμως δίνουν μια προσωρινή απάντηση σε κάποιες εύλογες απορίες.

χρονική διάρκεια

περίπου 20 λεπτά

στάσεις και δεξιότητες
Αρχικά, οι δραστηριότητες αποσκοπούν στην καλλιέργεια γνώσεων σχετικά με το φυσικό κόσμο όπως είναι η Σελήνη. Η ανακάλυψη για την γνώση των δορυφόρων δημιουργεί κίνητρα μάθησης για τα παιδιά. Μέσω της συζήτησης και της συνεργασίας επιτυγχάνεται η επικοινωνία και η ομαδικότητα. Ακόμη, το μάθημα ξεφεύγει από τον δασκαλοκεντρικό, παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας και γίνεται πιο ενδιαφέρον για τα παιδιά.Μια διδακτική ενότητα από τους Χαιδάς Δημήτριος, Τέτου Ευτυχία και Μπεδέλη Αντιγόνη

More pages