μια παιδική ταινία για τις καταστροφικές συνέπειες της τεχνολογίας

μια ταινία για τις καταστροφικές συνέπειες της τεχνολογίας - atlaswikiμια ταινία για τις καταστροφικές συνέπειες της τεχνολογίας - atlaswikiΜε αφορμή την τρίτη ενότητα της Μελέτης του περιβάλλοντος της Δ' Δημοτικού ( Η φύση είναι το σπίτι μας – φυσικό περιβάλλον και προστασία ) επιλέξαμε να διδάξουμε τα θετικά και αρνητικά επιτεύγματα της χρήσης της τεχνολογίας στο περιβάλλον. Για το σκοπό αυτό, επιλέξαμε να προβάλουμε στους μαθητές της Δ' Δημοτικού τη ταινία Wall-e. Με λίγα λόγια, η ταινία διαπραγματεύεται το πόσο η επέμβαση της τεχνολογίας επηρέασε τόσο το περιβάλλον όσο και τον ίδιο τον άνθρωπο. Συγκεκριμένα, η ταινία τοποθετείται σε 700 χρόνια από σήμερα, όπου οι άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τη Γη αφήνοντας πίσω έναν απέραντο σκουπιδότοπο. Το μόνο “ζωντανό” πλάσμα που έχει μείνει πίσω είναι ένα ρομποτάκι, ο Wall-e, το οποίο έχει αναλάβει να φτιάχνει ουρανοξύστες από τα συμπιεσμένα σκουπίδια που έχουν κατακλείσει τον πλανήτη. Η ζωή του Wall-e θα αλλάξει όταν γνωρίσει την Eve, ένα ρομπότ τελευταίας τεχνολογίας απεσταλμένο από τους ανθρώπους που ζουν στο διαστημικό κρουαζιερόπλοιο Axiom. Αποστολή της Eve είναι να βρει ένα δείγμα βλάστησης το οποίο θα επιτρέψει στους ανθρώπους την επιστροφή τους στη Γη.οδηγίες για την διδασκαλία
δραστηριότητα: depate

Η διδασκαλία ξεκινάει με την προβολή της ταινίας Wall-e. Μετά το τέλος της προβολής, με αφορμή την ταινία ακολουθεί συζήτηση σχετικά με τα ανθρώπινα τεχνολογικά επιτεύγματα και τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον.
Στη συνέχεια, τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες. Η μία ομάδα προσπαθεί να βρει τα πλεονεκτήματα της χρήσης της τεχνολογίας στο περιβάλλον, ενώ η άλλη τα μειονεκτήματά της. Τα μέλη της κάθε ομάδας συζητούν μεταξύ τους και αρχίζουν να καταγράφουν τα επιχειρήματα που θα χρησιμοποιήσουν για να υποστηρίξουν τη θέση τους. Μόλις οι δύο ομάδες ολοκληρώσουν την καταγραφή των επιχειρημάτων τους, ξεκινάει το debate. Οι ιδέες των δύο ομάδων αντιπαραβάλλονται εναλλάξ.
Στόχος του debate είναι να καταλάβουν τα παιδιά, ότι η χρήση της τεχνολογίας έχει τόσο θετικές όσο και αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον. Ωστόσο, εξαρτάται από την συνείδηση και τις επιλογές του ανθρώπου το πόσο επιβλαβής θα είναι για το περιβάλλον και κατ’ επέκταση για τον άνθρωπο.

Η αξιολόγηση της ενότητας θα πραγματοποιηθεί μέσα από τη διαδικασία του debate, κατά την οποία θα αντιπαραβάλλονται διάφορα επιχειρήματα και θα ασκείται κριτική και από τις δύο ομάδες για όλες τις απόψεις που θα ακουστούν. Η θέση του εκπαιδευτικού θα είναι καθοδηγητική και θα παρεμβαίνει όταν αυτό είναι απαραίτητο.


χρονική διάρκεια

περίπου μία διδακτική ώρα


μέθοδος

· Brainstorming ( ιδεοθύελλα)
· Ομαδοσυνεργατική μέθοδος σε παιχνίδι επιχειρημάτων (debate)


στάσεις και δεξιότητες

Αρχικά επιτυγχάνεται η ανάπτυξη επιχειρηματικού λόγου καθώς και η καλλιέργεια διαλόγου και συνεργατικής διάθεσης μεταξύ των παιδιών. Ακόμη, οι μαθητές γνωρίζουν τις θετικές επιπτώσεις της χρήσης της τεχνολογίας στο περιβάλλον. Επίσης, είναι σημαντικό να μάθουν και να προβληματιστούν για τις συνέπειες των ανθρώπινων τεχνολογικών εξελίξεων στο περιβάλλον. Τέλος, τα παιδιά θα αποκτήσουν περιβαλλοντική συνείδηση.


Μια διδακτική ενότητα από τους Μεταξά Μαρία, Μάρκου Αικατερίνη, Μελανδίνου Αναστασία, Σταμούλη Γεωργία, Χικάρου Ευγενία, Πατρίκα Σταματία, Τέτου Ευτυχία και Μπεδέλη Αντιγόνη

More pages