μύθοι και επιστημονικές ερμηνείες

[Untitled]
Εδώ οι μύθοι με τις επιστημονικές ερμηνείες για μια σειρά από φυσικά φαινόμενα μπλέκονται όπως και στη ζωή! Μύθοι για τους πλανήτες και τη δημιουργία του κόσμου (κοσμογονικοί μύθοι) συναντούν την αστρονομία και την προσπάθεια του ανθρώπου για την κατάκτηση του διαστήματος. Μύθοι για την υγεία βρίσκονται απέναντι από τις σύγχρονες ιατρικές εξελίξεις. Και πόσα ακόμα, αρκεί να ψάξεις!

More pages