ο κύκλος του νερούThis is a featured page


Το νερό στη γη ταξιδεύει διαρκώς...διαγράφοντας έναν ασταμάτητο κύκλο!!!
Είναι η μοναδική ένωση στη φύση που τη συναντάμε και στις τρεις καταστάσεις της ύλης : στερεή , υγρή και αέρια.


ο κύκλος του νερού - atlaswiki1.Περιγραφή του φαινομένου (κάνε κλικ στον τίτλο)
2.Τάξη Β' Δημοτικού

ο κύκλος του νερού - atlaswiki3.ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1
Η διαδρομή είναι κυκλική...
ο κύκλος του νερού - atlaswiki


α)Αναλύοντας την πρώτη εικόνα συζητάμε με τα παιδιά γαι την πορεία του νερού στη φύση
β)Τους ζητάμε να να χωριστούν σε 4 ομάδες
γ)Στη συνέχεια αναθέτουμε στις δύο πρώτες ομάδες να κοιτάξουν την εικόνα και να να προσπαθήσουν να κάνουν έναν αυτοσχεδιασμό αναπαριστώντας τον κύκλο της εικόνας
δ)Οι δύο επόμενες ομάδες καλούνται να αναπαραστήσουν τον κύκλο του νερού
ε)Συζήτηση και σύγκριση των 4 αυτοσχεδιασμών.2
Μεταβολές της φυσικής κατάστασης του νερού
ΝΕΡΟ

ΣΥΝΝΕΦΑ
ο κύκλος του νερού - atlaswiki
ΠΑΓΟΣ
ο κύκλος του νερού - atlaswiki
α)Σχολιασμός και συζήτηση των εικόνων
β)Πρώτη ομάδα:Κατασκευή κολάζ με στόχο την απεικόνιση των 3 καταστάσεων του νερού.Δίνονται από τον εκπαιδευτικό οι παρακάτω εικόνες 3D rendering.

ΣΥΝΝΕΦΑ
ο κύκλος του νερού - atlaswikiο κύκλος του νερού - atlaswikiο κύκλος του νερού - atlaswikiο κύκλος του νερού - atlaswiki ο κύκλος του νερού - atlaswikiο κύκλος του νερού - atlaswikiο κύκλος του νερού - atlaswiki
ΝΕΡΟ
ο κύκλος του νερού - atlaswikiο κύκλος του νερού - atlaswikiο κύκλος του νερού - atlaswikiο κύκλος του νερού - atlaswiki
ΠΑΓΟΣ
ο κύκλος του νερού - atlaswikiο κύκλος του νερού - atlaswikiο κύκλος του νερού - atlaswikiο κύκλος του νερού - atlaswiki
γ)Δεύτερη ομάδα: Κατασκευή εννιολογικού χάρτη για τον κύκλο του νερού , διανθίζοντάς τον με τις παραπάνω εικόνες.
δ)Τρίτη ομάδα :Ζωγραφιές με τον κύκλο του νερού
ε)Τέταρτη ομάδα:Παραγωγή αφηγηματικού λόγου......το παραμύθι ξεκινάει......"Έιμαι το νερό................(και τα παιδιά το συνεχίζουν).
ΧΡΥΣΑ
ΧΡΥΣΑ
Latest page update: made by ΧΡΥΣΑ , May 31 2009, 4:52 PM EDT (about this update About This Update ΧΡΥΣΑ Edited by ΧΡΥΣΑ


view changes

- complete history)
Keyword tags: None
More Info: links to this page
There are no threads for this page.  Be the first to start a new thread.