παιχνίδι γνώσεων για το τσουνάμι

παιχνίδι γνώσεων για το τσουνάμι - atlaswiki παιχνίδι γνώσεων για το τσουνάμι - atlaswiki παιχνίδι γνώσεων για το τσουνάμι - atlaswiki
οδηγίες δραστηριότητας

το παιχνίδι λέγεται «Βρες τις συντεταγμένες της σωστής λέξης!». Αρχικά χωρίζετε τα παιδιά σε δύο ομάδες και τους μοιράζετε ένα
φυλλάδιο που έχει συντεταγμένες με διάφορες ανακατεμένες λέξεις – απαντήσεις. Ο/Η δάσκαλος/α κρατά το φυλλάδιο με τις ερωτήσεις, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι συντεταγμένες των λέξεων – απαντήσεων και διευθύνει το παιχνίδι. Ο/Η δάσκαλος/α ρωτά και τον πόντο παίρνει όποια ομάδα βρει πρώτη την απάντηση και την πει δυνατά. Τα παιδιά δεν απαντούν με λέξεις, αλλά με τις συντεταγμένες της σωστής απάντησης. Η ομάδα που θα συγκεντρώσει τους πιο πολλούς πόντους νικάει.
διδακτικό υλικό

φυλλάδιο για μαθητές

Α Β Γ Δ Ε
1 Τσουνάμι Ινδονησία Κύμα Λιμάνι Προειδοποίησης
2 Πυθμένας Ρίχτερ Νάμι Θύματα Σεισμός
3 Σαμόα Υποθαλάσσιος Ινδικός Ύψος Καταστροφή
4 Τσου Γεωλίσθηση Μινωϊκός Σουμάτρα Ρήγμα
5 Βοήθεια Ειρηνικός Λιθοσφαιρικές Σαντορίνη Αθώοκάρτα με ερωτήσεις- απαντήσεις για το δάσκαλο:
Βρες τις συντεταγμένες της σωστής λέξης!
Ερωτήσεις:
1. Από πού ξεκίνησε το τσουνάμι στο Αιγαίο, που έφτασε ως την Κρήτη; (Δ5)
2. Πώς λεγόταν ο πολιτισμός, που καταστράφηκε απ’ αυτό; (Γ4)
3. Πώς ονομάζονται οι πλάκες, που επιπλέουν πάνω στον μανδύα της γης; (Γ5)
4. Τι δημιουργείται σ’ αυτές μετά από σεισμό; (Δ4)
5. Πώς είναι στα ιαπωνικά η λέξη «λιμάνι»; (Γ2)
6. Το όνομα του φυσικού φαινομένου, που μάθαμε σήμερα. (Α1)

7. Δεν προκαλείται μόνο από…………(Ε2)
8. Αλλά και από………….(Β4)
9. Όταν προκαλείται από σεισμό αυτός συνήθως είναι……….(Β3)
10. Και μετριέται σε …………(Β2)
11. Προβλέπουμε το μελλοντικό tsounami με σύστημα…………(Ε1)
12. Τέτοιο σύστημα υπάρχει στον………..ωκεανό (Β5)
13. Ενώ δεν έχει στον …..…………ωκεανό (Γ3)
14. Όπου χτύπησε το tsounami προκάλεσε…….(Ε3)
15. Και άφησε πίσω του πάρα πολλά ………….(Δ2)
16. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα των νησιών…………(Α3)
17. Και της πόλης………..(Δ4)

18. Ολόκληρη η………….…..χαρακτηρίστηκε ως επικίνδυνη περιοχή για την εκδήλωση tsounami. (B1)
19. Το ρήγμα δημιουργείται στον…..………της θάλασσας (Α2)
20. Από το ρήγμα δημιουργείται…..………(Γ1)
21. Το κύμα στα βαθιά νερά μοιάζει.…………(Ε5)
22. Ενώ παίρνει……………όταν πλησιάσει στα πιο ρηχά νερά. (Δ3)
23. Πώς λέγεται το κύμα στα Ιαπωνικά; (Α4)
24. Τα μεγάλα κύματα γίνονται αισθητά όταν μπαίνουν στο.…………(Δ1)
25. Μέσω κυβερνητικών και μη οργανώσεων μπορούμε να προσφέρουμε στους πληγέντες …………(Α5)


χρονική διάρκεια
30 περίπου λεπτά
θεματικές που εμπλέκονται

Το παιχνίδι αυτό συνδυάζει τη γεωγραφία με τη φυσική, εφόσον εμπεδώνουν τη γνώση για το τσουνάμι, αλλά και εντοπίζουν περιοχές και γεωλογικά χαρακτηριστικά, που σχετίζονται μ’ αυτό.

δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται
Το παιχνίδι
βοηθά στην εμπέδωση των γνώσεων, αλλά και στην αξιολόγηση του αποτελέσματος της διδασκαλίας ενώ ταυτόχρονα καλλιεργεί την παρατηρητικότητα, την ταχύτητα αντίδρασης και την ετοιμότητα. Τέλος ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των παιδιών και τονώνει το ομαδικό πνεύμα.

μια διδακτική πρόταση από τις Χαντζιάρα Μαργαρίτα και Τρικούπη Ροδονίκη, εμπλουτισμένη από τις Ρέντη Αναστασία και Σέλκου Μαρία

More pages