παιχνίδι ρόλων (συνέντευξη) για τη Frances Elizabeth Allen


παιχνίδι ρόλων (συνέντευξη) για τη Frances Elizabeth Allen - atlaswikiπαιχνίδι ρόλων (συνέντευξη) για τη Frances Elizabeth Allen - atlaswiki


Αφού έχουμε μοιράσει στα παιδιά υλικό με τη βιογραφία και το επιστημονικό έργο της Frances Elizabeth Allen (μπορούμε να αντλήσουμε μερικές χρήσιμες πληροφορίες από το δικτυακό τόπο: http://atlaswikigr.wikifoundry.com/page/Frances+Elizabeth+Allen), τους ζητούμε να φαντασθούν ότι είναι δημοσιογράφοι και της απευθύνουν ερωτήσεις. Ετοιμάζει κάθε παιδί από μία τουλάχιστον ερώτηση. Ζητάμε εθελοντές και εθελόντριες για να υποδυθούν την επιστημόνισσά μας, έτσι ώστε να διαδραματισθεί ένα μικρό θεατρικό.

Μερικές ενδεικτικές ερωτήσεις που θα μπορούσαν να τεθούν είναι οι ακόλουθες:
  • Τι σας οδήγησε στην επιστήμη;
  • Υπάρχει κάποιος επιστήμονας ή επιστημόνισσα που θαυμάζετε και σας ενέπνευσε;
  • Ήταν εύκολο να σπουδάσετε και να ακολουθήσετε το επάγγελμα που σας άρεσε;
  • Είχατε πολλές συμφοιτήτριες στο πανεπιστήμιο; Γιατί;
  • Πιστεύετε ότι τα νέα παιδιά δείχνουν ενδιαφέρον για την επιστήμη; Γιατί:
μια διδακτική πρόταση από τη Χρυσούλα Μαυρίδου

More pages