παιχνίδι ρόλων για τα σκουπίδια στους δρόμους της πόλης

παιχνίδι ρόλων για τα σκουπίδια στους δρόμους της πόλης - atlaswikiπαιχνίδι ρόλων για τα σκουπίδια στους δρόμους της πόλης - atlaswiki
οδηγίες για τη διδασκαλία

Μέσα στα πλαίσια του μαθήματος της γλώσσας οι μαθητές και οι μαθήτριες χωρίζονται σε ομάδες των πέντε ατόμων, που μέσα από αυτοσχεδιασμούς καλούνται να φανταστούν τη συνέχεια μιας ιστοριούλας που τους δίνεται, με τίτλο ‘‘Τα όνειρα των σκουπιδιών’’. Για να βοηθηθούν οι μαθητές στον αυτοσχεδιασμό, τους παρέχεται κι ένα φύλλο εργασίας με κατευθυντικές ερωτήσεις.
διδακτικό υλικό
παραμύθι Τα όνειρα των σκουπιδιών

παιχνίδι ρόλων για τα σκουπίδια στους δρόμους της πόλης - atlaswiki
παιχνίδι ρόλων για τα σκουπίδια στους δρόμους της πόλης - atlaswiki
παιχνίδι ρόλων για τα σκουπίδια στους δρόμους της πόλης - atlaswiki
παιχνίδι ρόλων για τα σκουπίδια στους δρόμους της πόλης - atlaswiki
παιχνίδι ρόλων για τα σκουπίδια στους δρόμους της πόλης - atlaswiki
παιχνίδι ρόλων για τα σκουπίδια στους δρόμους της πόλης - atlaswiki

Φύλλο εργασίας
1) Τί συμβαίνει με την εμφάνιση του φαρασιού;
2) Ποια θα μπορούσε να είναι η πιθανή συνέχεια της ιστορίας; Η κάθε ομάδα να παρουσιάσει στην τάξη τη δική της εκδοχή με τη μορφή θεατρικού έργου και να σχεδιάσει κάποια απλά σκηνικά αν το επιθυμεί.

χρονική διάρκεια
3 διδακτικές ώρες


θεματικές που εμπλέκονται
η γλώσσα, η αισθητική αγωγή και η θεατρική αγωγή.

δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται

Μέσα από τον συγγραφικό αυτοσχεδιασμό δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές και στις μαθήτριες να γνωρίσουν τις φυσικές επιστήμες μέσα από το θέατρο, καθώς έρχονται σε επαφή με τη θεατρική κουλτούρα. Επίσης, καλλιεργούνται η αισθητική και η φαντασία, ενώ ταυτόχρονα εγείρεται η κοινωνική ευαισθητοποίηση μέσω της συνεργασίας.


μια διδακτική πρόταση από την Τσακνάκη Παναγιώτα, εμπλουτισμένη από τις Ρέντη Αναστασία και Σέλκου Μαρία

More pages