παιχνίδι ρόλων για την Κατερίνα Αϋφαντή


παιχνίδι ρόλων για την Κατερίνα Αϋφαντή - atlaswikiπαιχνίδι ρόλων για την Κατερίνα Αϋφαντή - atlaswiki


δραστηριότητα για διδασκαλία στην έκτη τάξη του δημοτικού σχολείουοδηγίες

Στην αρχή θα καλέσουμε την επιστημόνισσα στην τάξη για να μιλήσει στους μαθητές για τη ζωή και το έργο της. Παράλληλα θα τους παρουσιάσουμε τις πληροφορίες που εμείς συλλέξαμε, καθώς και εικόνες σχετικές με το θέμα. Η διαδικασία αυτή θα διαρκέσει μία διδακτική ώρα. Στη συνέχεια θα αναθέσουμε στα παιδιά μια δραστηριότητα για την πραγματοποίηση ενός παιχνιδιού ρόλων. Τα παιδιά θα συλλέξουν πληροφορίες για την επιστημόνισσα σύμφωνα με όσα τους είπε η ίδια και εμείς, αλλά και από το διαδίκτυο. Σύμφωνα με αυτά θα σχεδιάσουν ένα παιχνίδι ρόλων, θα ετοιμάσουν δηλαδή μια συνέντευξη με διαλόγους και θα υποδυθούν τους αντίστοιχους ρόλους. Για αυτό το μέρος της δραστηριότητας θα τους δώσουμε τρεις μέρες για να το ετοιμάσουν. Για το παιχνίδι ρόλων η τάξη θα χωριστεί σε 4-5 ομάδες,ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών, και μετά από κλήρωση θα μοιραστούν οι ρόλοι. Τα θέματα πάνω στα οποία θα σχηματίσουν τα παιχνίδια ρόλων είναι τα ακόλουθα:
1) Συνέντευξη της κυρίας Αϋφαντή από έναν ή δύο δημοσιογράφους με θέμα “Η ζωή μιας επιστημόνισσας και η έρευνά της στη νανοτεχνολογία” Ρόλοι: Δημοσιογράφοι και Επιστημόνισσα2) Στιγμιότυπο από ένα πείραμα ή μια σκηνή στο εργαστήριο.Ρόλοι: Επιστημόνισσα και Συνεργάτες3) Μια σκηνή από τη ζωή της όπου αντιμετώπισε κάποια δυσκολία ή αρνητική συμπεριφορά στη δουλειά της λόγω φύλου.Ρόλοι: Επιστημόνισσα και άντρες επιστήμονες


διδακτικό υλικό

ομιλία της επιστημόνισσας
Στην ομιλία της, η επιστημόνισσα θα αναφέρει πέρα από τις έρευνές της, τις σχέσεις της με τους άντρες επιστήμονες, τις πιθανές δυσκολίες που αντιμετώπισε στο χώρο αυτό, αλλά και τους τρόπους που τις ξεπέρασε. Παράλληλα, θα παρουσιάσει τα κίνητρα που την οδήγησαν στην έρευνα, τη σπουδαιότητα του έργου και την επίδρασή του στην κοινωνία. Με αυτόν τον τρόπο θα ενθαρρύνει τα παιδιά να ασχοληθούν με τον τομέα των θετικών επιστημών και νέων τεχνολογιών.


Φύλλο εργασίας

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συλλέξατε προσπαθήστε να αναπτύξετε τους ρόλους των ομάδων που κληρωθήκατε να ερμηνεύσετε. Οι ρόλοι – ομάδες που εμφανίζονται είναι οι εξής:

1) Συνέντευξη της κυρίας Αϋφαντή από έναν ή δύο δημοσιογράφους με θέμα: “Η ζωή μιας επιστημόνισσας και η έρευνά της στη νανοτεχνολογία”

Ρόλοι: Δημοσιογράφοι και Επιστημόνισσα


2) Στιγμιότυπο από ένα πείραμα ή μια σκηνή στο εργαστήριο.

Ρόλοι: Επιστημόνισσα και Συνεργάτες


3) Μια σκηνή από τη ζωή της όπου αντιμετώπισε κάποια δυσκολία ή αρνητική συμπεριφορά στη δουλειά της λόγω φύλου.

Ρόλοι: Επιστημόνισσα και άντρες επιστήμονες


Με βάση τις πληροφορίες που σας δόθηκαν, την ομιλία της επιστημόνισσας που έγινε μέσα στην τάξη και το αντίστοιχο βίντεο που παρακολουθήσατε, σκιαγραφήστε τα χαρακτηριστικά, τις σκέψεις και τα συναισθήματα αλλά και τις απόψεις- επιχειρήματα των ρόλων που σας έχουν ανατεθεί.
Αφού συζητήσετε με τα μέλη της ομάδας γράψτε διαλόγους και δημιουργήστε μια μικρού μήκους θεατρική παράσταση, την οποία και θα παρουσιάσετε στην τάξη.Μια διδακτική πρόταση από:τον Τεκελίδη Ευστράτιο,
την Τζηρίδη Αναστασία-Όλγα και την Χρήστου Μαρία

More pages