παιχνίδι ρόλων για την εναλλαγή των εποχών

παιχνίδι ρόλων για την εναλλαγή των εποχών - atlaswiki παιχνίδι ρόλων για την εναλλαγή των εποχών - atlaswiki παιχνίδι ρόλων για την εναλλαγή των εποχών - atlaswiki

Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει την οργάνωση ενός παιχνιδιού ρόλων σε συνδυασμό με μουσικοκινητικές δραστηριότητες. Στη διάρκειά τους τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να αντιπαραβάλλουν την επιστημονική εξήγηση του φαινομένου με τους μύθους που είχαν πλάσει γι’ αυτό αρχαίοι λαοί καθώς και τους μύθους μεταξύ τους.


στόχοι

Σκοπός της δραστηριότητας είναι να κατανοήσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες το πώς η κίνηση της Γης γύρω από τον Ήλιο και η κλίση του άξονά της έχουν ως αποτέλεσμα την εναλλαγή των εποχών. Παράλληλα με τη σημερινή επιστημονικά τεκμηριωμένη εξήγηση του φαινομένου, τα παιδιά έρχονται σε επαφή και με τις μυθοπλασίες αρχαίων λαών γύρω απ’ αυτό το φαινόμενο. Μέσα απ’ αυτή τη διαπολιτισμική διαδικασία, είναι δυνατή η γνωριμία και η επαφή τους με τη θρησκεία, με τα ήθη και τα έθιμα άλλων λαών, με τα πιστεύω και τις παραδόσεις τους, τις καθημερινές ασχολίες τους, τη νοοτροπία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου τους.

Αυτοί οι διδακτικοί στόχοι επιτυγχάνονται με εύκολο και ευχάριστο τρόπο μόνο μέσα από το μαθητοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας. Συγκεκριμένα, το μάθημα εστιάζεται στους μαθητές και τις μαθήτριες και είναι προσαρμοσμένο στους ρυθμούς εργασίας τους. Τα παιδιά συμμετέχουν με ενεργητικό τρόπο στη διδασκαλία, προβάλλοντας το καθένα το προσωπικό του στοιχείο. Έτσι, μέσα από τη βιωματική μάθηση, το μάθημα καθίσταται πιο ενδιαφέρον και πιο αποδοτικό εφόσον τα παιδιά αφομοιώνουν ευκολότερα τη γνώση όταν συμμετέχουν βιωματικά σε αυτό που μαθαίνουν. Η χρησιμοποίηση οπτικοακουστικών ερεθισμάτων κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας αυξάνει τον βαθμό πρόσληψης της γνώσης, καθώς η εικόνα συνδυασμένη με τον ήχο εντυπώνει αποδοτικότερα τις προσφερόμενες πληροφορίες. Επίσης, αναπτύσσουν την κριτική σκέψη και τη διαλογική τους ικανότητα μέσα από το παιχνίδι ρόλων, όπου αντιπαραθέτουν τα επιχειρήματά τους και εκφράζουν τις απόψεις τους. Ακόμη, μαθαίνουν να συνεργάζονται και να λειτουργούν σύμφωνα με το ομαδικό πνεύμα, κάτι που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την κοινωνικοποίηση. Επιπλέον, οι διάφορες μουσικοκινητικές δραστηριότητες συντελούν στην ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών αφού αυτά μαθαίνουν να εκφράζονται όχι μόνο λεκτικά μέσα από το διάλογο και το θέατρο αλλά και κινητικά, συντονίζοντας τις κινήσεις τους με το ρυθμό της μουσικής.


περιγραφή της δραστηριότητας

1η διδακτική ώρα:
Λαμβάνοντας ως προϋπόθεση ότι έχουμε συζητήσει σε προηγούμενη διδακτική ώρα το φαινόμενο της εναλλαγής των εποχών και έχουμε θέσει κάποιους προβληματισμούς σχετικά με την αιτία του φαινομένου.
Στην αρχή της ώρας, επιλέγουμε τυχαία 12 παιδιά τα οποία θα αναπαραστήσουν χορευτικά την εναλλαγή των τεσσάρων εποχών, κάτι που θα αποτελέσει την αφόρμηση για τη συνέχιση της δραστηριότητας. Χωρίζονται ανά 3 και η κάθε ομάδα διαλέγει μια εποχή, την οποία θα αντιπροσωπεύσει. Στη συνέχεια, θα χορέψει η κάθε ομάδα με τη σειρά της με την υπόκρουση της μουσικής σύνθεσης του Vivaldi «Οι τέσσερις εποχές»(η άνοιξη στο μουσικό κομμάτι της άνοιξης, το καλοκαίρι για το αντίστοιχο του καλοκαιριού κ.ο.κ.). τα παιδιά μπορούν να φορούν επάνω στα ρούχα τους και κάποιο διακριτικό της κάθε εποχής, όπως π.χ. λουλούδια η «άνοιξη», φύλλα κίτρινα και καφέ το «φθινόπωρο» κ.α. Ο χορός της κάθε ομάδας θα διαρκέσει περίπου 3-4 λεπτά.
Στη συνέχεια, τα υπόλοιπα παιδιά που λειτουργούν ως θεατές σχολιάζουν το χορό. Ανάμεσα στους διάφορους προβληματισμούς τους, σαφώς θα είναι και το ερώτημα για το πώς εναλλάσσονται οι εποχές. Στο σημείο αυτό μπορεί να γίνει ελεύθερη συζήτηση για την άποψη που έχουν οι μαθητές για το φαινόμενο αυτό.

Αφού γίνει μια σύντομη συζήτηση, χωρίζουμε τυχαία τα παιδιά σε 5 ομάδες. Υποθέτοντας ότι απευθυνόμαστε σε μια κλασική τάξη των 20 παιδιών, η κάθε ομάδα περιλαμβάνει 4 παιδιά. Κάθε ομάδα επιλέγει από έναν φάκελο που μοιράζει ο/η δάσκαλος/α. Ο ένας από αυτούς περιέχει τουλικό για την επιστημονική εξήγηση της εναλλαγής των εποχών-συμπεριλαμβανομένου και ενός video- ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις τους μύθους που είχαν πλάσει για να εξηγήσουν το φαινόμενο αυτό οι αρχαίοι Σλάβοι, Έλληνες, Κινέζοι και Ινδιάνοι. Επίσης, υπάρχει και ένα φύλλο εργασίας που τους πληροφορεί σχετικά με την εξέλιξη της δραστηριότητας (βλ.παρακάτω).
Σε πρώτο στάδιο, τα παιδιά παίρνουν το υλικό στο σπίτι τους για μια πιο προσεκτική μελέτη, προκειμένου να είναι έτοιμα να τα συζητήσουν με ευχέρεια την επόμενη φορά στο μάθημα της Φυσικής.

2η διδακτική ώρα:
Στη διδακτική αυτή ώρα, γίνεται η προετοιμασία των ομάδων για την παρουσίαση της άποψής τους. Τα παιδιά πληροφορούνται ότι η παρουσίαση των θεμάτων τους βασικά θα περιλαμβάνει ένα αυτοσχέδιο θέατρο, με το οποίο θα αποδίδουν το μύθο τους ή την επιστημονική εξήγηση. Αφήνουμε ένα χρονικό περιθώριο μισής ώρας για να ετοιμάσουν πρόχειρους διαλόγους και να σχεδιάσουν την κίνησή τους στο χώρο. Το τελευταίο δεκάλεπτο κάνει την παρουσίασή της μια ομάδα που έχει κάποιο λαϊκό μύθο.

3η διδακτική ώρα:
Στην ώρα αυτή, συνεχίζονται οι παρουσιάσεις των υπόλοιπων ομάδων, με τελευταία την επιστημονική.

4η διδακτική ώρα:
Στην τελευταία αυτή ώρα, οργανώνεται ένα τελικό debate στο οποίο η κάθε ομάδα υποστηρίζει σθεναρά την άποψής της σύμφωνα με το υλικό που έχει. Στο τέλος, γίνεται εμφανές ότι τα επιχειρήματα της επιστημονικής ομάδας είναι σαφώς υπέρτερα από τα υπόλοιπα καθώς είναι τα μοναδικά που βασίζονται στη λογική εξ ολοκλήρου και όχι σε φαντασίες. Φυσικά, δεν υποβιβάζεται έτσι η πολιτισμική αξία των διάφορων μύθων, οι οποίοι λειτουργούν πλέον ως πολιτισμική κληρονομιά για όλους μας.φύλλο εργασίας

  • Τώρα που διαβάσατε τον μύθο των ….. /την επιστημονική εξήγηση, μπορείτε να μας πείτε:
  1. σε πόσες εποχές χωρίζεται ο χρόνος;
  2. ποια στοιχεία(πρόσωπα, ζώα, ουράνια σώματα) συμμετέχουν στην εναλλαγή των εποχών;
  3. με τι σχέσεις συνδέονται μεταξύ τους;
  4. ποια γεγονότα οδήγησαν στην αλλαγή των εποχών;
  5. σε τι αποδίδεται τελικά η αλλαγή των εποχών;  • Τώρα, χρησιμοποιήστε τη φαντασία σας και παρουσιάστε μας την ιστορία σας με ένα αυτοσχέδιο θέατρο!

  • Επιχειρηματολογήστε πάνω στο μύθο/στην εξήγησή σας!


μια διδακτική πρόταση από
την Αμπατζή Αθανασία, τη Ζιώγα Ελπίδα και την Πέπε Ισιδώρα

More pages