παιχνίδι ρόλων για την κλιματική αλλαγή


παιχνίδι ρόλων για την κλιματική αλλαγή - atlaswikiπαιχνίδι ρόλων για την κλιματική αλλαγή - atlaswikiπαιχνίδι ρόλων για την κλιματική αλλαγή - atlaswiki

περιγραφή

Το παιχνίδι ρόλων που παρουσιάζεται σ’ αυτήν την ενότητα αφορά στη συνδιάσκεψη για το κλίμα που πραγματοποιήθηκε στην Κοπεγχάγη το Δεκέμβριο του 2009 και όπου πήραν μέρος χώρες απ’ όλο τον κόσμο. Κατά τη διάρκεια των εργασιών της εκφράστηκαν διαφορετικές απόψεις και αναδύθηκαν συνασπισμοί ανάλογα με τα εκάστοτε συμφέροντα. Παράλληλα τις εξελίξεις παρακολούθησαν με έντονο ενδιαφέρον πολίτες και περιβαλλοντικές οργανώσεις. Σύμφωνα με τα παραπάνω διακρίνουμε τις εξής ομάδες για το παιχνίδι ρόλων που σχεδιάσαμε:

 • 1η ομάδα ρόλων: Περιβαλλοντικές οργανώσεις που απαιτούν από τους ισχυρούς του πλανήτη να λάβουν δραστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
 • 2η ομάδα ρόλων: Κύριοι ρυπαντές του πλανήτη (Η.Π.Α., Κίνα, Ινδία κλπ) που εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στην οικονομική και βιομηχανική ανάπτυξη και αποφεύγουν να συμφωνήσουν με τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για τη σωτηρία του πλανήτη.
 • 3η ομάδα ρόλων: Ευρωπαϊκή Ένωση που υιοθετεί μία μετριοπαθή στάση στη Συνδιάσκεψη της Κοπεγχάγης για την κλιματική αλλαγή.
 • 4η ομάδα ρόλων: Αναπτυσσόμενες χώρες που κινδυνεύουν πιο άμεσα απ’ τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής τις οποίες προκάλεσαν ως επί το πλείστον οι χώρες ρυπαντές. Απαιτούν από τα ανεπτυγμένα κράτη την δραστική αντιμετώπιση αυτών των συνεπειών.
Χωρίζουμε τα παιδιά σε τέσσερις ομάδες. Το υλικό για τον καθένα απ’ τους παραπάνω ρόλους τοποθετείται σε ένα σφραγισμένο φάκελο. Η κάθε ομάδα επιλέγει τυχαία ένα φάκελο και καλείται να αναπτύξει και να ερμηνεύσει την αντίστοιχη θέση. Εκτός από πληροφοριακό υλικό για τη δόμηση των ρόλων κάθε φάκελος εμπεριέχει και ένα φύλλο εργασίας που καθοδηγεί την ομαδική δουλειά και την διεξαγωγή του παιχνιδιού. Στα παιδιά δίνεται χρόνος να αναλύσουν τα κείμενα, να δομήσουν τα επιχειρήματά τους και να συζητήσουν την εξέλιξη του ρόλου τους στο παιχνίδι. Όταν τα παιδιά είναι έτοιμα διαδραματίζεται το παιχνίδι ρόλων με κεντρικό θέμα το αίτημα των αναπτυσσόμενων χωρών μα ληφθούν άμεσα και αποφασιστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στο πλαίσιο της Συνδιάσκεψης της Κοπεγχάγης για το κλίμα. Μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας προτείνεται η δημιουργία χάρτη εννοιών από τα παιδιά ως εναλλακτικό τρόπο αξιολόγησης.

χρονική διάρκεια

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα εκτιμάται πως θα διαρκέσει συνολικά 3 διδακτικές ώρες. Πιο συγκεκριμένα, δίνουμε στα παιδιά χρόνο γύρω στα 90 λεπτά να μελετήσουν τα κείμενα και να δομήσουν την επιχειρηματολογία και τους ρόλους τους. Στη συνέχεια αφιερώνουμε μια διδακτική ώρα (45 λεπτά), για να διαδραματιστεί το παιχνίδι ρόλων.

διδακτικό υλικό

α) φύλλο εργασίας

Υποθέστε ότι είστε παρών/παρούσα σε μια ανοιχτή συζήτηση με κεντρικό θέμα τη λήψη μέτρων που θα συμβάλλουν αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Σε αυτή τη συζήτηση εκφράζονται τέσσερις γενικές απόψεις από τέσσερις ομάδες:

 • Η 1η ομάδα αποτελείται από περιβαλλοντικές οργανώσεις που απαιτούν από τους ισχυρούς του πλανήτη να λάβουν δραστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
 • Η 2η ομάδα αποτελείται από τους κύριους ρυπαντές του πλανήτη (Η.Π.Α., Κίνα, Ινδία κλπ) που εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στην οικονομική και βιομηχανική ανάπτυξη και αποφεύγουν να συμφωνήσουν με τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για τη σωτηρία του πλανήτη.
 • Η 3η ομάδα αποτελείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση που υιοθετεί μία μετριοπαθή στάση στη Συνδιάσκεψη της Κοπεγχάγης για την κλιματική αλλαγή.
 • Η 4η ομάδα αποτελείται από τις αναπτυσσόμενες χώρες που κινδυνεύουν πιο άμεσα απ’ τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής τις οποίες προκάλεσαν ως επί το πλείστον οι χώρες ρυπαντές. Απαιτούν από τα ανεπτυγμένα κράτη την δραστική αντιμετώπιση αυτών των συνεπειών.

Ανήκετε στην 1η ομάδα, δηλαδή είστε εκπρόσωποι περιβαλλοντικών οργανώσεων που απαιτούν από τους ισχυρούς του πλανήτη να λάβουν δραστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Με βάση τις γενικές σας γνώσεις και τα κείμενα που σας έχουν δοθεί, σκιαγραφήστε με λίγα λόγια τα κύρια χαρακτηριστικά των ρόλων της ομάδας σας:


παιχνίδι ρόλων για την κλιματική αλλαγή - atlaswiki

Ανήκετε στην 2η ομάδα, δηλαδή είστε εκπρόσωποι των χωρών που θεωρούνται οι κύριοι ρυπαντές του πλανήτη (Η.Π.Α., Κίνα, Ινδία κλπ) και εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στην οικονομική και βιομηχανική ανάπτυξη αποφεύγοντας να συμφωνήσουν με τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για τη σωτηρία του πλανήτη. Με βάση τις γενικές σας γνώσεις και τα κείμενα που σας έχουν δοθεί, σκιαγραφήστε με λίγα λόγια τα κύρια χαρακτηριστικά των ρόλων της ομάδας σας:

παιχνίδι ρόλων για την κλιματική αλλαγή - atlaswiki

Ανήκετε στην 3η ομάδα, δηλαδή είστε εκπρόσωποι των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετεί μία μετριοπαθή στάση στη συζήτηση για την κλιματική αλλαγή. Με βάση τις γενικές σας γνώσεις και τα κείμενα που σας έχουν δοθεί, σκιαγραφήστε με λίγα λόγια τα κύρια χαρακτηριστικά των ρόλων της ομάδας σας:

παιχνίδι ρόλων για την κλιματική αλλαγή - atlaswiki

Ανήκετε στην 4η ομάδα, δηλαδή είστε εκπρόσωποι αναπτυσσόμενων χωρών που κινδυνεύουν πιο άμεσα απ’ τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής τις οποίες προκάλεσαν ως επί το πλείστον οι χώρες ρυπαντές. Απαιτείτε από τα ανεπτυγμένα κράτη τη δραστική αντιμετώπιση αυτών των συνεπειών. Με βάση τις γενικές σας γνώσεις και τα κείμενα που σας έχουν δοθεί, σκιαγραφήστε με λίγα λόγια τα κύρια χαρακτηριστικά των ρόλων της ομάδας σας:

παιχνίδι ρόλων για την κλιματική αλλαγή - atlaswiki

Συνοψίστε τα κύρια επιχειρήματα που θα χρησιμοποιήσετε για να τεκμηριώσετε τη θέση σας. Προσπαθήστε να έχετε στο μυαλό σας τις συσχετίσεις εξουσίας που υφίστανται.

παιχνίδι ρόλων για την κλιματική αλλαγή - atlaswiki

Ποια συναισθήματα και σκέψεις σας δημιουργήθηκαν μπροστά στο αίτημα για δραστική αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής;

παιχνίδι ρόλων για την κλιματική αλλαγή - atlaswiki

β) πληροφοριακό υλικό

-> υλικό για την 1η ομάδα

απόσπασμα 1ο:

Οι οικολογικές οργανώσεις αντιμετώπισαν με επιθετικό τρόπο τη συμφωνία. «Η πόλη της Κοπεγχάγης είναι τόπος εγκλήματος απόψε, και οι ένοχοι το σκάνε, πάνε στο αεροδρόμιο», σχολίασε ο Τζον Σόβεν, διευθυντής της Βρετανικής Greenpeace. Η οργάνωση WWF εξέφρασε την «απογοήτευσή της». Η οργάνωση Φίλοι της Γης έκανε λόγο για συμφωνία «που αποτελεί καταστροφή για τους φτωχότερους στον κόσμο».

απόσπασμα 2ο:

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση ενημέρωσης και προγραμματισμού δράσεων από τους Παγκόσμιους Πράσινους. Τονίστηκε η απαράδεκτη τακτική κυρίως των αναπτυγμένων χωρών οι οποίες:

 • αποφεύγουν τους άμεσους στόχους για το 2020 και προτιμούν διακηρύξεις για το 2050
 • ακόμα και για άμεσους στόχους αφήνουν παράθυρα συμψηφισμού ή "αποταμίευσης" των εκπομπών και τα οποία μειώνουν τους πραγματικούς στόχους κατά 2-9%
 • πιέζουν για "πολιτικές δεσμεύσεις" και όχι νομικά δεσμευτική συμφωνία
 • προσπαθούν -κυρίως οι ΗΠΑ- να "ρίξουν πέτρα στο παρελθόν" και να μην συνεκτιμηθούν στην όποια νέα Συμφωνία οι ιστορικές εκπομπές και ευθύνες των ανεπτυγμένων χωρών.
Ταυτόχρονα τονίστηκε η απουσία κάθε φιλοδοξίας από πλευράς της ΕΕ η οποία παραμένει στους στόχους που είχε ανακοινώσει το Μάρτιο του 2007, παρά τις αυστηρότερες επιστημονικές προειδοποιήσεις που έχουν μεσολαβήσει αλλά και τις δεσμεύσεις μιας σειράς κρατών το τελευταίο διάστημα. Χαρακτηριστικό είναι πως για την περίοδο 2005-2020 οι υφιστάμενες δεσμεύσεις των ΗΠΑ είναι υψηλότερες από εκείνες της ΕΕ.

απόσπασμα 3ο:

Στη σύνοδο της Κοπεγχάγης περιβαλλοντικές οργανώσεις, όπως η Greenpeace, αλλά και άλλες μη κυβερνητικές εξέφρασαν επανειλημμένα τη θέση ότι πρέπει να αλλάξει ριζικά το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Ο πρόεδρος της Greenpeace Κούμι Ναϊντού δήλωσε: «Αν κάθε άνθρωπος σε αυτόν τον πλανήτη επιδιώξει το βιοτικό επίπεδο που έχουν οι πολίτες στις βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες, τότε χρειαζόμαστε οκτώ πλανήτες σαν τη γη. Στη σύνοδο της Κοπεγχάγης δεν υπάρχει σχέδιο β. Έχουμε μόνο μία γη με περιορισμένους πόρους, οι οποίοι πρέπει να κατανεμηθούν πιο δίκαια».

Είναι προς το συμφέρον και των βιομηχανικών κρατών να υπάρξουν δεσμευτικές υποχρεώσεις, υποστήριξε ο Ίαν Κοβάλζικ του γερμανικού υποκαταστήματος της οργάνωσης Oxfam. «Δεν είναι θέμα αναπτυξιακής βοήθειας αλλά της παγκόσμιας κατανομής βάρους», σημειώνει, προσθέτοντας ότι «η Κίνα έχει αφήσει να διαφανεί ότι, εφόσον προσφερθεί τεχνολογική βοήθεια, είναι διατεθειμένη να πράξει ό,τι είναι αναγκαίο».

Ωστόσο σημείωσε ότι «η Κίνα δεν συμφωνεί πως η ανάπτυξη και η μάχη κατά της φτώχειας πρέπει να επιβραδυνθούν, μόνο και μόνο επειδή οι βιομηχανικές χώρες έχουν καταστρέψει το κλίμα».


απόσπασμα 4ο:

ΗΠΑ και ΕΕ έχουν τον πρώτο λόγο καθώς θα πρέπει να βελτιώσουν σημαντικά τις προτάσεις τους για μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Σύμφωνα με τις υποδείξεις της επιστήμης οι αναπτυγμένες χώρες θα πρέπει να μειώσουν κατά 40% τις εκπομπές τους ως το 2020 (σε σχέση με τα επίπεδα του 1990). Επίσης, απαιτείται χρηματοδότηση τουλάχιστον €110 δις ετησίως από τις βιομηχανικές προς τις αναπτυσσόμενες χώρες προκειμένου να καταπολεμήσουν τις κλιματικές αλλαγές.

απόσπασμα 5ο:

«Το βασικό ερώτημα πλέον είναι το κατά πόσο οι ηγέτες του πλανήτη θα μετατρέψουν την κλιματική κρίση σε μία ευκαιρία για τις σημερινές και μελλοντικές γενιές.» ανέφερε ο νέος Γενικός Διευθυντής της Διεθνούς Greenpeace Κούμι Ναϊντού. «Η Σύνοδος της Κοπεγχάγης αποτελεί μία καθοριστική στιγμή στην ιστορία της ανθρωπότητας ως μία παγκόσμια οικογένεια». Με αφορμή την έναρξη των διαπραγματεύσεων δήλωσε: «Η Κοπεγχάγη είναι το μέρος και η στιγμή που οι ηγέτες πρέπει να τιμήσουν την υπόσχεση τους να αποτρέψουν τις καταστροφικές κλιματικές αλλαγές. Εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι από όλα τα πλάτη και τα μήκη της υφηλίου, από το Μπαγκλαντές και το Βέλγιο μέχρι τις ΗΠΑ και την Ουγκάντα, από τον Ειρηνικό Ωκεανό μέχρι και την Καραϊβική, ζητούν από αυτούς να υπογράψουν μία δίκαιη, φιλόδοξη και νομικά δεσμευτική συμφωνία».

απόσπασμα 6ο:

Ο Διευθυντής του Ελληνικού Γραφείου της Greenpeace Νίκος Χαραλαμπίδης γράφει για την αποτυχία της Κοπεγχάγης.

Κοπεγχάγη - Η Συνταγή της Αποτυχίας

Ο πιο προοδευτικός πρόεδρος που ανέδειξαν οι ΗΠΑ στις τελευταίες δεκαετίες, έρχεται στη σημαντικότερη διεθνή διάσκεψη των τελευταίων δεκαετιών όπου δεν λέει τίποτα το συγκεκριμένο, δεν αναλαμβάνει την παραμικρή ευθύνη, δεν αναλαμβάνει την παραμικρή δέσμευση. Στη συνέχεια, λίγες ώρες πριν το τέλος (και την προδιαγεγραμμένη αποτυχία της Διάσκεψης της Κοπεγχάγης) φτιάχνει ένα κείμενο λίγων παραγράφων που το ονομάζει «Συμφωνία» και έχει τη σύμφωνη γνώμη της Κίνας και λίγων ακόμα χωρών. Εκπρόσωποι αναπτυσσόμενων χωρών που συνεχίζουν μέχρι τελευταία στιγμή τις διαβουλεύσεις, μαθαίνουν (από την τηλεόραση) ότι ο πρόεδρος Ομπάμα ανακοίνωσε πως ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ. Αλήθεια, τους ρώτησε κάποιος; Οι Ευρωπαίοι ηγέτες γνωρίζουν ότι το προτεινόμενο κείμενο δεν έχει καμία σχέση με αυτό που οι ίδιοι (θεωρητικά τουλάχιστον) επιδίωκαν αλλά αναζητούν τρόπο να παρουσιάσουν αυτή την εξέλιξη σαν επιτυχία. Κι όμως, η «Συμφωνία» παραβιάζει πολλούς από τους αδιαπραγμάτευτους όρους που η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε πριν την έναρξη της Διάσκεψης. Το αποτέλεσμα ήταν τουλάχιστον απογοητευτικό: μια «συμφωνία» που δεν είναι ούτε δίκαιη, ούτε φιλόδοξη, ούτε δεσμευτική.

Στην πρωτεύουσα της Δανίας χάθηκε μία ιστορική ευκαιρία προκειμένου να αποτραπεί το επερχόμενο κλιματικό χάος στον πλανήτη. Οι ισχυρότεροι παίκτες επέδειξαν απίστευτη υπεροψία, αδιαφορώντας για τις συνέπειες των αποφάσεων που δεν έλαβαν.

Το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για αυτό το τόσο απογοητευτικό όσο και καταστροφικό «αποτέλεσμα», ανήκει χωρίς αμφιβολία στον πρόεδρο των ΗΠΑ. Διέψευσε κάθε προσδοκία με τον χειρότερο τρόπο. Μερίδιο της ευθύνης ανήκει στην Κίνα που επιχείρησε (με παρασκηνιακό τρόπο) να έρθει σε διμερή συμφωνία με τις ΗΠΑ αδιαφορώντας για το διακύβευμα, καθώς και στη Δανία που έκανε σοβαρά λάθη με αποτέλεσμα να διευρυνθεί το χάσμα μεταξύ αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών. Εντυπωσιακή όμως ήταν και η αδυναμία των χωρών της ΕΕ να αναλάβουν κάποιο σοβαρό θετικό ρόλο. Ο «μπροστάρης» στην αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών έμεινε στη γωνία σιωπηλός, αντί να αναλάβει το ρόλο που επί χρόνια ισχυρίζεται ότι έχει.

Εν κατακλείδι: αναζητούνται πολιτικοί ηγέτες διατεθειμένοι να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν. Τους υπόλοιπους αρχηγούς κρατών θα τους ξεχάσουμε όσο πιο σύντομα γίνεται. Αποδείχθηκαν μικροί, απρόθυμοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους, κατώτεροι των επιταγών της επιστήμης και της λογικής, δέσμιοι βραχυπρόθεσμων οικονομικών συμφερόντων (που είναι σίγουρο ότι επικροτούν το κατάντημα της Διάσκεψης της Κοπεγχάγης) και έθεσαν σε κίνδυνο τις σημερινές και τις αυριανές γενιές. Η Δίκαιη, Φιλόδοξη και Νομικά Δεσμευτική Συνθήκη για την προστασία του κλίματος αναβάλλεται. Οι προσπάθειες θα συνεχιστούν όλη την επόμενη χρονιά (μέχρι το Δεκέμβρη 2010, στο Μεξικό) ώστε να πετύχουμε αυτό που χρειάζεται ο πλανήτης, αυτό που χρειαζόμαστε εμείς και τα παιδιά μας, αυτό που δεν κατάφεραν οι «ηγέτες» μας στην Κοπεγχάγη. Δεν υπάρχει ούτε στιγμή για χάσιμο.

παιχνίδι ρόλων για την κλιματική αλλαγή - atlaswikiπαιχνίδι ρόλων για την κλιματική αλλαγή - atlaswikiπαιχνίδι ρόλων για την κλιματική αλλαγή - atlaswiki

-> υλικό για τη 2η ομάδα

απόσπασμα 1ο:

Πριν αναχωρήσει από τη δανική πρωτεύουσα ο Μπαράκ Ομπάμα έκανε λόγο για ένα πρωτοφανές γεγονός. «Για πρώτη φορά στην ιστορία, όλες οι μεγάλες οικονομίες συγκεντρώθηκαν για να αποδεχθούν ότι έχουν ευθύνη να αναλάβουν δράση ώστε να αντιμετωπίσουν την απειλή της κλιματικής αλλαγής», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Υπερασπιζόμενοι τη συμφωνία της Κοπεγχάγης αμερικανικοί πολιτικοί κύκλοι επανέλαβαν τη δήλωση του Ομπάμα ότι η συμφωνία έκανε αποδεκτή την έκκληση του επιστημονικού κόσμου να διατηρηθεί η θερμοκρασία του πλανήτη στο ανώτατο επίπεδο των 2 βαθμών Κελσίου πάνω από τα προ-βιομηχανικά επίπεδα.
Υπογράμμισαν επίσης ότι η συμφωνία προσφέρει στις φτωχές χώρες γύρω στα 30 δισ. δολάρια ως το 2012 και ως 100 δισ. δολάρια ετησίως ως το 2020 για να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή, διατηρώντας παράλληλα τη δυναμική των διεθνών διαβουλεύσεων και τις ελπίδες ως την επόμενη διάσκεψη κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στο Μεξικό τον επόμενο χρόνο.

απόσπασμα 2ο:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΤΩΧΩΝ ΧΩΡΩΝ

Το κείμενο της συμφωνίας της Κοπεγχάγης αναφέρει: «Οι ανεπτυγμένες χώρες θα παράσχουν επαρκείς, προβλέψιμους και σταθερούς οικονομικούς πόρους, τεχνολογία και δημιουργία ικανοτήτων προκειμένου να υποστηρίξουν την εφαρμογή προσαρμοσμένης δράσης στις αναπτυσσόμενες χώρες». Αναφέρει ως ιδιαίτερα ευπαθείς και έχουσες ανάγκη βοήθειας τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, τα αναπτυσσόμενα μικρά νησιωτικά κράτη και χώρες στην Αφρική. «Οι ανεπτυγμένες χώρες θέτουν έναν στόχο κινητοποίησης από κοινού 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων το χρόνο έως το 2020 προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των αναπτυσσομένων χωρών. Τα κεφάλαια θα προέλθουν από ένα εύρος πηγών, ιδιωτικών και δημόσιων, διμερών και πολυμερών». Ένα παράρτημα αναφέρει τις ακόλουθες βραχυπρόθεσμες οικονομικές δεσμεύσεις από ανεπτυγμένες χώρες για την περίοδο 2010-2012:

ΕΕ - 10,6 δισεκατομμύρια δολάρια
Ιαπωνία - 11 δισ. δολάρια
Ηνωμένες Πολιτείες - 3,6 δισ. Δολάρια

απόσπασμα 3ο:

Οι ΗΠΑ δεν σκοπεύουν να αναθεωρήσουν προς τα πάνω τους στόχους τους για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2020, επιβεβαίωσε ο αμερικανός απεσταλμένος για το κλίμα Τοντ Στερν. "Δεν περιμένω κάποια αλλαγή στις δεσμεύσεις μας για τη μείωση" των αερίων του θερμοκηπίου στην Κοπεγχάγη, δήλωσε ο Στερν κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου. "Οι δεσμεύσεις μας είναι άμεσα συνδεδεμένες με τη νομοθεσία (την αμερικανική για το κλίμα). Η νομοθεσία προδιαγράφει κάποιους παράγοντες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν προς έναν παγκόσμιο στόχο μείωσης σημαντικά πιο αυξημένο", εξήγησε. "Όμως δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή την δέσμευση από τώρα, διότι δεν θέλουμε να υποσχεθούμε κάτι που δεν έχουμε ακόμα", πρόσθεσε ο Στερν. Ο αμερικανός πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα πρότεινε να μειωθούν από τώρα και μέχρι το 2020 οι εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα στις ΗΠΑ κατά 17% σε σχέση με το 2005, κάτι που αντιστοιχεί σε μείωση περίπου 4% σε σχέση με τα ποσοστά του 1990.

Το Πεκίνο δεν έχει πρόθεση να θέσει προς συζήτηση τους στόχους του για τη μείωση των εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, πριν από την ολοκλήρωση της διάσκεψης της Κοπεγχάγης, δήλωσε ο πρεσβευτής της Κίνας για το κλίμα, Γου Κινγκτάι. "Έχουμε ανακοινώσει αυτούς τους στόχους. Δεν έχουμε πρόθεση να τους θέσουμε σε συζήτηση", που θα επέτρεπε την εξαγωγή συμπερασμάτων πριν από την Παρασκευή, ενόψει μίας συμφωνίας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο κινέζος διπλωμάτης.

απόσπασμα 4ο:

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ

Την έντονη ανησυχία της διεθνούς κοινότητας για τις κλιματικές αλλαγές αποτυπώνει δημοσκόπηση που διενήργησε η εταιρία GlobeScan για λογαριασμό του BBC. Οι ερωτηθέντες εμφανίζονται διχασμένοι με τους μισούς να επιθυμούν η κυβέρνηση της χώρας τους να πιέσει για την ανάληψη άμεσης δράσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τους υπόλοιπους να προτιμούν μία σταδιακή προσέγγιση.

Οι ΗΠΑ και η Κίνα ανθίστανται στη γενική τάση καθώς φαίνεται ότι ενδιαφέρονται λιγότερο για τις κλιματικές αλλαγές τα τελευταία δύο χρόνια. "Η δημοσκόπηση δείχνει την ισχυρή παγκόσμια στήριξη για δράση αναφορικά με την κλιματική αλλαγή παρά την ύφεση", είπε ο πρόεδρος της GlobeScan, Νταγκ Μίλερ. Κατά μέσο όρο το 63% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι η κλιματική αλλαγή συνιστά μία "πολύ σοβαρή" ανησυχία. Στη Βραζιλία και τη Χιλή το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 86%, ενώ στην Ινδία και στις ΗΠΑ σε 45%.

Στις ΗΠΑ, περισσότεροι από τους μισούς απάντησαν ότι επιθυμούν η κυβέρνησή τους να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής το συντομότερο δυνατό, αλλά το 14% δεν επιθυμεί την υπογραφή διεθνούς συμφωνίας- ποσοστό μεγαλύτερο σε σχέση με όλες τις άλλες χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα.

Παρά το γεγονός ότι μόνο το 57% των κινέζων που συμμετείχαν απάντησαν ότι η κλιματική αλλαγή είναι πηγή σοβαρής ανησυχίας, το 89% των ερωτηθέντων στηρίζουν τις κυβερνητικές επενδύσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής- περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Στις ΗΠΑ, το 42% απάντησαν ότι θα ήταν αντίθετοι στην ανάληψη δράσης από την κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αν αυτό βλάπτει την οικονομία, ποσοστό που ξεπερνάει μόνο το Πακιστάν (58%) και οι Φιλιππίνες (63%).


παιχνίδι ρόλων για την κλιματική αλλαγή - atlaswikiπαιχνίδι ρόλων για την κλιματική αλλαγή - atlaswikiπαιχνίδι ρόλων για την κλιματική αλλαγή - atlaswiki

-> υλικό για την 3η ομάδα

απόσπασμα 1ο:

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε από τη διάσκεψη της Κοπεγχάγης για το κλίμα, την Κίνα και τις ΗΠΑ, τις δύο βασικές χώρες ρυπαντές του πλανήτη, να δεσμευτούν ακόμα περισσότερο ώστε να επιτευχθεί μια παγκόσμια συμφωνία για το κλίμα. "Υπάρχουν αυτές οι δύο χώρες, η Κίνα και οι ΗΠΑ, που οι εκπομπές τους σε διοξείδιο του άνθρακα, που προκαλεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου, καλύπτουν το μισό του συνόλου της ρύπανσης", δήλωσε ο Σουηδός υπουργός Περιβάλλοντος, Αντρέας Κάρλγκρεν, η χώρα του οποίου προεδρεύει το παρόν εξάμηνο της ΕΕ. "Αναμένουμε πάντα από την πλευρά των δύο αυτών χωρών να μειώσουν τις εκπομπές αερίων τους γιατί σε άλλη περίπτωση δεν θα καταφέρουμε το στόχο μας για μείωση κατά δύο μονάδες των εκπομπών, κάτω από τη μέση θερμοκρασία στις βιομηχανικές περιοχές, πρόσθεσε ο Σουηδός υπουργός Περιβάλλοντος.

Έκκληση προς τις δύο μεγάλες χώρες-ρυπαντές του πλανήτη έκανε στη συνέχεια και ο Γερμανός υπουργός Περιβάλλοντος, Νόρμπερτ Ρότγκεν που ανέφερε ότι "έχει την ελπίδα πως θα καταλήξει η σύνοδος σε μια κοινή απόφαση έως την Τετάρτη". "Το κύριο εμπόδιο πάντως είναι η Κίνα και οι ΗΠΑ που δεν επιθυμούν να κάνουν βήματα προς τα εμπρός. Και οι δύο αυτές χώρες επιθυμούν να κρατήσουν όλα τα θέματα ανοικτά μέχρι την τελευταία στιγμή", κατέληξε ο Γερμανός υπουργός Περιβάλλοντος.

απόσπασμα 2ο:

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να διατηρήσει το Πρωτόκολλο του Κιότο μέχρι τη σύναψη μιας δεσμευτικής συμφωνίας κατά της κλιματικής αλλαγής, ανακοίνωσε η Γαλλίδα υφυπουργός Οικολογίας, Σαντάλ Ζουανό. "Κρατάμε το Κιότο αφού δεν έχουμε καμία δεσμευτική συμφωνία", δήλωσε η κ. Ζουανό, μιλώντας σε δημοσιογράφους, μετά από συνάντηση που είχε με ευρωπαίους εταίρους. Η Γαλλίδα υφυπουργός εξέφρασε την ελπίδα της ότι η συμφωνία της Κοπεγχάγης θα γίνει συνθήκη το συντομότερο δυνατό, τονίζοντας την αναγκαιότητα της υπογραφής μιας νέας συνθήκης. "Η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύει ότι μπορεί να προτείνει μία αντικειμενική μείωση των αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% το 2020", ανέφερε ακόμη η Σαντάλ Ζουανό.

Οι πλούσιες χώρες δεν έχουν προσφέρει στις αναπτυσσόμενες χώρες αρκετά ώστε να βοηθήσουν να επιτευχθεί μία συμφωνία για την κλιματική αλλαγή, προειδοποίησε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο. Κατά το σουηδό πρωθυπουργό, η Ευρώπη έχει ολοκληρώσει το έργο που της αντιστοιχεί. Όπως τόνισε, έχει δεσμευτεί να μειώσει μέχρι το 2020 τις εκπομπές της κατά 20%, σε σύγκριση με το 1990. Επιπλέον, είναι έτοιμη να ξεπεράσει ακόμα και το 30%, με τη συνεργασία και των άλλων δυνάμεων. Αυτό συμβαίνει καθώς στην Ευρώπη δεν αντιστοιχεί παρά το 13% των παγκόσμιων εκπομπών. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ζ. Μ. Μπαρόζο, δήλωσε πως παρά τις δυσκολίες, ακόμα υπάρχει ελπίδα, αρκεί να γίνει μεγαλύτερη προσπάθεια από τους Αμερικανούς, τους Ινδούς και τους Κινέζους.

Έκκληση προς τις δύο μεγάλες χώρες-ρυπαντές του πλανήτη έκανε στη συνέχεια και ο γερμανός υπουργός Περιβάλλοντος, Νόρμπερτ Ρότγκεν που ανέφερε ότι "έχει την ελπίδα πως θα καταλήξει η σύνοδος σε μια κοινή απόφαση έως σήμερα". "Το κύριο εμπόδιο πάντως είναι η Κίνα και οι ΗΠΑ που δεν επιθυμούν να κάνουν βήματα προς τα εμπρός. Και οι δύο αυτές χώρες επιθυμούν να κρατήσουν όλα τα θέματα ανοικτά μέχρι την τελευταία στιγμή", κατέληξε ο γερμανός υπουργός Περιβάλλοντος.

«Κάναμε ένα βήμα, ελπίζαμε ότι θα κάναμε πολλά περισσότερα», ήταν η δήλωση της Γερμανίδας Καγκελάριου Μέρκελ. Ο στόχος που αναφερόταν σε ορισμένα από τα προσχέδια της συμφωνίας για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου στο μισό ως το 2050 απαλείφθηκε από το τελικό κείμενο. «Δεν είναι η τέλεια συμφωνία. Δε θα απαλείψει την περιβαλλοντική απειλή για την ανθρωπότητα», δήλωσε ο Σουηδός πρωθυπουργός Ράινφελτ, η χώρα του οποίου έχει το τρέχον εξάμηνο την κυλιόμενη προεδρία της ΕΕ.

απόσπασμα 3ο:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΤΩΧΩΝ ΧΩΡΩΝ

Το κείμενο της συμφωνίας της Κοπεγχάγης αναφέρει: «Οι ανεπτυγμένες χώρες θα παράσχουν επαρκείς, προβλέψιμους και σταθερούς οικονομικούς πόρους, τεχνολογία και δημιουργία ικανοτήτων προκειμένου να υποστηρίξουν την εφαρμογή προσαρμοσμένης δράσης στις αναπτυσσόμενες χώρες». Αναφέρει ως ιδιαίτερα ευπαθείς και έχουσες ανάγκη βοήθειας τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, τα αναπτυσσόμενα μικρά νησιωτικά κράτη και χώρες στην Αφρική. «Οι ανεπτυγμένες χώρες θέτουν έναν στόχο κινητοποίησης από κοινού 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων το χρόνο έως το 2020 προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των αναπτυσσομένων χωρών. Τα κεφάλαια θα προέλθουν από ένα εύρος πηγών, ιδιωτικών και δημόσιων, διμερών και πολυμερών». Ένα παράρτημα αναφέρει τις ακόλουθες βραχυπρόθεσμες οικονομικές δεσμεύσεις από ανεπτυγμένες χώρες για την περίοδο 2010-2012:

ΕΕ - 10,6 δισεκατομμύρια δολάρια
Ιαπωνία - 11 δισ. δολάρια
Ηνωμένες Πολιτείες - 3,6 δισ. Δολάρια


παιχνίδι ρόλων για την κλιματική αλλαγή - atlaswikiπαιχνίδι ρόλων για την κλιματική αλλαγή - atlaswikiπαιχνίδι ρόλων για την κλιματική αλλαγή - atlaswiki

-> υλικό για την 4η ομάδα

απόσπασμα 1ο:

«Η έκβαση της διάσκεψης της Κοπεγχάγης έχει τόσο μεγάλες τρύπες, ώστε θα μπορούσε να τις διασχίσει κανείς με το (αεροπλάνο του Αμερικανού προέδρου) Air Force One», παρατήρησε ο Νοτιοαφρικανός επικεφαλής της Greenpeace Κούμι Ναϊντού, ο οποίος δήλωσε «βαθειά απογοητευμένος».

απόσπασμα 2ο:

Αρκετές αναπτυσσόμενες χώρες απέρριψαν τη συμφωνία για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στην οποία κατέληξαν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, και τέσσερις μεγάλες αναδυόμενες οικονομίες, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να αποτελέσει προσχέδιο συνθήκης του ΟΗΕ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε διστακτικά να υπογράψει τη συμφωνία, η οποία σύμφωνα με τους εμπνευστές της θα αντικαταστήσει το πρωτόκολλο του Κιότο (1997). «Μετά λύπης μου σας πληροφορώ ότι το Τουβαλού δεν μπορεί να αποδεχθεί αυτό το κείμενο», δήλωσε ο Ίαν Φράι, εκπρόσωπος του μικρού νησιού στον Ειρηνικό που εκφράζονται φόβοι ότι μπορεί να σβηστεί από το χάρτη λόγω της ανόδου του επιπέδου της θάλασσας. Ο Φράι επισήμανε ότι ο στόχος που περιγράφεται στο κείμενο για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας στους δυο βαθμούς Κελσίου σε σύγκριση με την προβιομηχανική εποχή είναι πολύ χαλαρός και θα σημάνει «το τέλος του Τουβαλού». Οι αντιπροσωπείες της Βενεζουέλας, της Βολιβίας, της Κούβας και της Νικαράγουας αποκήρυξαν επίσης τη συμφωνία της Κοπεγχάγης, τονίζοντας ότι δε θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη και ότι καταρτίστηκε αδιαφανώς.

απόσπασμα 3ο:

«Η συμφωνία παραβιάζει τις παραδόσεις του ΟΗΕ: δεν μπορεί να επιβληθεί συμφωνία», είπε ο Λουμούμπα Ντι-Άπινγκ, της αντιπροσωπείας του Σουδάν. Το Χαρτούμ, πρόσθεσε, «δε θα υπογράψει ποτέ μια συμφωνία που θα καταστρέψει την Αφρική». Ο επικεφαλής του G77 είπε ακόμη ότι «με αυτή τη συμφωνία, ο Ομπάμα εξάλειψε όποια διαφορά είχε με τον (προκάτοχό του, Τζορτζ Ου.) Μπους», ο οποίος ήταν αντίθετος στη λήψη μέτρων για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

απόσπασμα 4ο:

Στον αέρα βρίσκεται από τη νύχτα της Τρίτης (8/12) η διάσκεψη για την κλιματική αλλαγή στην Κοπεγχάγη, μετά την έντονη αντίδραση των αναπτυσσόμενων χωρών στο σχέδιο που εκπόνησε η δανική κυβέρνηση για την υπερθέρμανση του πλανήτη.

απόσπασμα 5ο:

ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

«Το σχέδιο που παρουσιάστηκε καταδικάζει εκατομμύρια ανθρώπους σε απόλυτη καταστροφή» υποστηρίζουν οι αναπτυσσόμενες χώρες, μετά το προσχέδιο της συμφωνίας που παρουσιάστηκε, προσθέτοντας πως ευνοεί τις πλούσιες χώρες. Σύμφωνα με τις αναπτυσσόμενες χώρες, το κείμενο θέτει άνισα όρια στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ανάμεσα στα ανεπτυγμένα και αναπτυσσόμενα κράτη, καθώς διπλασιάζει το επιτρεπόμενο όριο εκπομπών στην περίπτωση των πλουσίων.
Επιπλέον εκφράστηκαν ανησυχίες για την «κλιματική» χρηματοδότηση, ένα πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας από τις πλούσιες στις φτωχές χώρες, το οποίο θα διαχειρίζεται από την Παγκόσμια Τράπεζα, υπό τον έλεγχο των ανεπτυγμένων χωρών.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής των G77, της ομάδας των 130 αναπτυσσόμενων χωρών, Λουμούμπα Στανισλαους Ντι Απινγκ, οι ηγέτες των πλούσιων κρατών έχουν την ηθική υποχρέωση να μειώσουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. «Η αποτυχία τους να διατηρήσουν τη θερμοκρασία κάτω από τους 2 βαθμούς Κελσίου, θα οδηγήσει στην εξαφάνιση των νησιών – κρατών, αλλά και στον σίγουρο «θάνατο» της Αφρικής», υποστηρίζει ο Ντι Απινγκ, προσθέτοντας πως ο αμερικανός πρόεδρος Μπάρακ Ομπάμα «καταδικάζει τα ξαδέλφια του και όσα μέλη της οικογενείας του που μένουν στην Αφρική σε θάνατο, προκειμένου να προστατέψει τα συμφέροντα των λίγων». Η G77 πιέζουν τις πλούσιες χώρες για δραστική μείωση των εκπομπών του άνθρακα, ωστόσο η πλευρά των ανεπτυγμένων χωρών υποστηρίζει πως ακόμα δεν έχει αποφασιστεί τίποτα.

απόσπασμα 6ο:

Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ «ΜΙΚΡΩΝ» ΣΤΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ

«Χρειάζεται να αλλάξουμε τη σκέψη μας», υποστήριξε η Βολιβία, δάκρυσε ο αντιπρόσωπος του Τουβαλού παρουσιάζοντας την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στη χώρα του από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Οι μικροί του πλανήτη ένωσαν τη φωνή τους στη σύνοδο για το κλίμα και έδειξαν περισσότερο συνειδητοποιημένοι, διεκδικώντας ρόλο και δεσμευτικά μέτρα.

Στις περισσότερες διεθνείς διασκέψεις κορυφής συνήθως είναι οι πλούσιες βιομηχανικές χώρες αυτές που βρίσκονται σε θέση πρωταγωνιστή, τραβούν την προσοχή και τους προβολείς της δημοσιότητας. Στη σύνοδο κορυφής της Κοπεγχάγης ωστόσο άλλαξαν κάπως αυτά τα δεδομένα. Οι αναπτυσσόμενες χώρες όχι μόνο έκαναν αισθητή την παρουσία τους και ύψωσαν τη φωνή τους, αλλά ουσιαστικά κέρδισαν και τις εντυπώσεις.

Τα νησιωτικά κράτη, οι αναπτυσσόμενες χώρες και οι αναδυόμενες αγορές, οι οποίες μετέχουν στην Ομάδα των 77 (G77), όπως και η ομάδα των Λιγότερων Αναπτυσσόμενων Χωρών (LDC), συμμετείχαν με ένα είδος μεγαλύτερης εμπιστοσύνης ως προς τις διαδικασίες της παγκόσμιας διάσκεψης για το κλίμα στην Κοπεγχάγη.

Η αρχή «μία χώρα, μία ψήφος» προσέφερε σε μεγάλο αριθμό κρατών μεγαλύτερη διαπραγματευτική δυνατότητα, όταν συνασπίζονταν, καθώς για πολλές από τις χώρες αυτές οι κλιματικές αλλαγές συνδέονταν άμεσα με την επιβίωσή τους ακόμη και ως οντότητες.

απόσπασμα 7ο:

ΤΟ ΤΟΥΒΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗ

Χαρακτηριστική περίπτωση είναι το μικρό νησί του Ειρηνικού, το Τουβαλού, που έδωσε τον τόνο της διάσκεψης κατά την πρώτη εβδομάδα των συνομιλιών για το κλίμα. Όπως τόνισε ο εκπρόσωπός του, απαιτείται ισχυρή δράση για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Τα μικρά νησιωτικά κρατίδια και τα φτωχά αφρικανικά κράτη είναι πολύ πιο ευάλωτα στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και απαιτούν να ληφθούν σκληρότερα μέτρα από εκείνα που αναφέρει το πρωτόκολλο του Κιότο για εκείνους που ευθύνονται περισσότερο για το εν λόγω φαινόμενο. Ο εκπρόσωπος του Τουβαλού Ίαν Φράι δήλωσε ότι το κράτος του είναι ευάλωτο απέναντι στην κλιματική αλλαγή και το μέλλον του εξαρτάται από τα μέτρα που θα ληφθούν στη σύνοδο.

Ειδικότερα προτείνεται μία δεσμευτική τροποποίηση του Κιότο με αυστηρότερους όρους για τις μεγάλες οικονομικά αναπτυσσόμενες χώρες.

Την πρόταση του Τουβαλού υποστηρίζουν και άλλα μικρά κράτη, όπως η Σιέρα Λεόνε, η Σενεγάλη, τα νησιά Μπαρμπέιντος και Φίτζι.

Η εν λόγω πρόταση μπλοκαρίστηκε από τις οικονομικά αναπτυσσόμενες χώρες, όπως Κίνα, Ινδία και Νότια Αφρική, που αποχώρησαν από τις διαπραγματεύσεις κατά την πρώτη εβδομάδα. Κυρίως τα αφρικανικά κράτη ήταν ιδιαίτερα δηκτικά ως προς τις βιομηχανικές χώρες και ζητούσαν από αυτές να αναλάβουν την ευθύνη για τη μείωση των εκπομπών αερίων που επιβαρύνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, ιδιαίτερα κατά το πρώτο μέρος της διάσκεψης.

ΟΠΩΣ Η ΧΑΡΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Για τις αναπτυσσόμενες χώρες μία λογική συμφωνία σημαίνει μία δεσμευτική συμφωνία, υποστήριζε ο Πάμπλο Σόλον, πρεσβευτής της Βολιβίας στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη, ο οποίος ανέφερε ότι πρέπει να υπάρξει μία διακήρυξη αντίστοιχη της Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.

«Εργαζόμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση (προκειμένου να καταλήξουμε σε μία τέτοιου είδους διακήρυξη), διότι πιστεύουμε ότι σιγά σιγά πρέπει να αρχίσουμε να αλλάζουμε τη σχέση μας με τη φύση σε αυτό το νέο αιώνα», είπε ο Σόλον. «Ο κύριος τρόπος, για να γίνει αυτό, είναι να αναγνωρίσουμε ότι δεν είμαστε μόνο εμείς, οι άνθρωποι, που έχουμε δικαιώματα, αλλά και η Μάνα Γη μας, η Φύση, τα οποία πρέπει να γίνονται σεβαστά».

Η τάση αυτή των αναπτυσσόμενων κρατών να τηρούν μία εποικοδομητική και παρεμβατική στάση προς την κατεύθυνση συγκεκριμένων αποτελεσμάτων ήδη έχει γίνει αισθητή κατά τα τελευταία δύο χρόνια σε αντίστοιχες διεθνείς διασκέψεις για το κλίμα, σύμφωνα με τον Τίλμαν Σαντάριους, από το γερμανικό ίδρυμα για το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα Heinrich Boell.

ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Οι κλιματικές αλλαγές δεν είναι ωστόσο απλώς ένα τεχνικό πρόβλημα που μπορεί να λυθεί με αριθμούς αλλά ένα διαρθρωτικό πρόβλημα, υποστηρίζει ο Σόλον, η χώρα του οποίου επιμένει στον αγώνα για αλλαγή της παγκόσμιας σκέψης ως το στοίχημα της διάσκεψης της Κοπεγχάγης. Οι οικονομικές δεσμεύσεις, τα στοιχεία και οι αριθμοί δεν αρκούν, αν θέλουμε να έχουμε πραγματικό αποτέλεσμα, υποστηρίζει η βολιβιανή πλευρά. ''Για την επίλυση αυτών των προβλημάτων πρέπει να έχουμε ένα νέο, νομικό, διεθνές πλαίσιο -μία νέα νομοθεσία- που θα λαμβάνει υπόψη όχι μόνο το δικαίωμα των ανθρώπων αλλά και της φύσης, διότι με αυτόν τον τρόπο όλα θα είναι πιο ισορροπημένα», υποστήριξε ο Σόλον.

Αυτή είναι η στάση πολλών από τις αναπτυσσόμενες χώρες και τις αναδυόμενες αγορές, που έχουν εμπλουτίσει με νέο πνεύμα τις συνομιλίες για το κλίμα στην Κοπεγχάγη.

Δεσμευτικές υποχρεώσεις είναι αυτό που ζητούν η G77 τα μικρά νησιωτικά έθνη και οι φτωχότερες χώρες από τη διάσκεψη της Κοπεγχάγης. Άλλωστε αυτές οι χώρες είναι που πρωτίστως πληρώνουν σήμερα τις κλιματικές αλλαγές και που πιθανότερα θα υποστούν κυρίως τις δυσμενείς εξελίξεις στο μέλλον.


παιχνίδι ρόλων για την κλιματική αλλαγή - atlaswiki

δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται και συμβάλλουν στην εκπαίδευση του πολίτη

Μέσα από το παιχνίδι ρόλων τα παιδιά αποκτούν με διασκεδαστικό τρόπο γνώσεις για την κλιματική αλλαγή, τις ευθύνες των διαφόρων χωρών και τις θέσεις τους (γνωστικό επίπεδο). Σε μεταγνωστικό επίπεδο τα παιδιά καλλιεργούν τη δεξιότητα της κριτικής ανάλυσης κειμένων και επιλογής πληροφοριών μέσα από αυτά, την αφαιρετική ικανότητα, την ανάπτυξη τεχνικών συζήτησης και την ανάπτυξη επιχειρημάτων για την υπεράσπιση μιας θέσης. Επιπλέον, οι μαθητές κατανοούν το διαχωρισμό υποκειμενικότητας – αντικειμενικότητας και αντιλαμβάνονται πώς θέματα Φυσικών Επιστημών(στην προκειμένη περίπτωση περιβαλλοντικά προβλήματα) συνδέονται και αλληλεπιδρούν με την κοινωνία. Τέλος σε συναισθηματικό επίπεδο αποκτούν ευαισθητοποίηση και συναίσθηση της συλλογικής ευθύνης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Όσον αφορά στις στάσεις τα παιδιά διαμορφώνουν μία θετική άποψη και ευαισθητοποιούνται πάνω σε θέματα περιβαλλοντικού περιεχομένου. Επίσης, οι μαθητές αποκτούν μια κριτική στάση απέναντι στο πώς οι σχέσεις εξουσίας και τα οικονομικά συμφέροντα επηρεάζουν τη λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος. Τα παιδιά είναι σε θέση να κρίνουν ποιες απόψεις υπερασπίζονται το συμφέρον του περιβάλλοντος, ποιες υπηρετούν ιδιοτελή οικονομικά συμφέροντα και έτσι μπορούν να ενστερνιστούν τις πρώτες και να αναλάβουν ενεργητικό ρόλο προς αυτήν την κατεύθυνση.


μια διδακτική πρόταση από τη Φωτεινή Πατεινάρη
και τη Ραφαηλία - Μαρία Τσιλιγκιρίδου

More pages